Podrobnosti o normě Euro 7 – kdy začne platit?

4 januára 2023, 13:32

Po měsících očekávání byly konečně zveřejněny podrobnosti normy Euro 7. Ukazuje se, že je méně přísná, než se očekávalo, ale některé do ní zahrnuté požadavky jsou překvapivé. Kdy vstoupí v platnost a jaká nařízení zavádí?

Evropská emisní norma Euro byla zavedena v roce 1992 a v té době se vztahovala na osobní a lehké nákladní automobily. V průběhu let se její ustanovení stávala stále přísnějšími a nutila výrobce automobilových motorů snižovat zejména emise výfukových plynů a pevných částic. Nejnovější aktualizace této normy jde však ještě o krok dál. Podívejme se na podrobnosti o Euro 7.

Kdy vstoupí norma Euro 7 v platnost? Jsou dva termíny.

Omezení normy Euro 7 začnou pro výrobce osobních automobilů platit od 1. července 2025. O dva roky později, od 1. července 2027, budou muset požadavky Euro 7 splňovat i nová přepravní vozidla. Patří mezi ně dodávky, nákladní automobily a autobusy. Zajímavé je, že norma Euro 7 se již nevztahuje pouze na vozidla se spalovacím motorem, protože některé z jejích předpisů budou muset splňovat i elektromobily, a to jak osobní, tak nákladní.

Podrobnosti o normě Euro 7: některé změny jsou překvapivé.

Pravděpodobně největší novinkou v Euro 7 oproti předchozím verzím je zavedení stejných emisních norem pro všechna vozidla bez ohledu na druh používaného paliva. Stejné požadavky proto budou muset splňovat jak benzinová a dieselová auta, ale také vozy s hybridním nebo elektrickým pohonem.

Výrobci vznětových motorů to budou mít nejtěžší, protože norma Euro 7 omezuje emise oxidů dusíku ze současných 80 mg/km na 60 mg/km, což je úroveň stanovená pro zážehové motory v normě Euro 6. Kromě toho budou nákladní vozidla podléhat dalším omezením, tentokrát s ohledem na emise při startu. Při studeném startu je to 350 mg/kWh a při zahřátém motoru 90 mg/kWh.

Byla rovněž přijata ustanovení o regulaci emisí formaldehydu, diazotidu u těžkých nákladních vozidel a amoniaku u osobních vozidel. Emise částic ve výfukových plynech se má snížit o 13 %.

Překvapivou novinkou jse však omezení otěru pneumatik a brzdových komponentů, které však také emitují pevné částice. Prodloužil se také kilometrový nájezd a životnost, během níž musí celé hnací ústrojí splňovat nové normy. U normy Euro 7 je to 200 000 km nebo 10 let. Vozidla budou rovněž vybavena elektronickými systémy pro sledování emisí, takže bude možné v reálném čase zkontrolovat, zda vůz stále splňuje normu Euro 7.

Tohle asi nikdo nečekal: Euro 7 pro elektromobily

Za zmínku stojí, že požadavky normy Euro 7 na emise ultrajemných částic (do 10 nanometrů) vznikající při provozu pneumatik a brzdových komponentů budou muset splňovat také všechna elektrická vozidla. Kromě toho se očekává, že norma Euro 7 bude obsahovat také požadavky na životnost baterií pro elektromobily. Konkrétní údaje zatím nejsou k dispozici, ale mezi návrhy je ztráta kapacity baterie maximálně 20 % po ujetí 100.000 km a 30 % po ujetí 160.000 km.

Dopady normy Euro 7: má to smysl?

Podle Evropské komise nebude přizpůsobení vozidel normě Euro 7 pro osobní automobily příliš nákladné. Průměrné náklady se odhadují na přibližně 120 eur. U nákladních vozidel se však očekávají náklady ve výši 2.600 EUR. Jak ukazuje historie, zavedení nové normy budou financovat kupující nových vozidel, na které výrobci automobilů přenesou náklady na modernizaci.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Palo, 10 januára 2023, 9:00 0 0

Cele zle!

Odpoveď