ZMHV: Nová registračná daň sa môže negatívne dotknúť až takmer milióna áut zapísaných v evidencii

20 februára 2023, 16:45

V piatok, 17. februára 2023 schválil parlament nové registračné poplatky. Predkladatelia novely tvrdia, že takto pomôžu väčšine obyvateľstva a nepríjemné zvyšovanie poplatkov sa má dotknúť len veľmi malej, trojpercentnej skupiny obyvateľstva. Autor novely, Marian Viskupič (SaS) pritom argumentujte tým istým grafom, ktorý využíva aj Zväz automobilového priemyslu SR. Ten však vychádza z neúplných dát. Vyžiadaná databáza Ministerstva vnútra SR ukazuje, že nové registračné poplatky negatívne ovplyvnia výrazne vyšší počet majiteľov. V skutočnosti zdražie až 61% dovozov, 47% prepisov a celkovo sa zdraženie môže dotknúť takmer milióna áut dnes zapísaných v evidencii (39%).

Diskusia o registračných poplatkoch sa začala pre Vianocami 2022 po tom, ako Národná rada SR potichu schválila návrh zákona o dani z osobitej stavby, ktorého súčasťou bol aj predmetný pozmeňujúci návrh. Okamžite vznikla petícia, ktorú do dnešného dňa podpísalo takmer 82 tisíc ľudí a majitelia starších áut neskôr založili aj Združenie mladších historických vozidiel SR (ZMHV). Zákon od začiatku sprevádzali kontroverzie. Advokát a súčasný predseda ZMHV Jakub Berthoty upozornil na rozpor legislatívneho procesu s Ústavou SR. Následne sa ťažisko diskusií presunulo na environmentálne a sociálnoekonomické aspekty nových registračných poplatkov. Argumenty o ochrane klímy a plnení požiadaviek EÚ však Berthoty v diskusiách úspešne vyvracal a následne aj predstavil spravodlivejšie nastavenie poplatkov, ktoré by zohľadňovalo reálne vypustené emisie.

Argumenty predkladateľov stoja na pochybnom grafe

Predkladateľ návrhu a poslanec NR SR Marian Viskupič a zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu SR v diskusiách argumentovali identickým grafom, podľa ktorého sa malo zdražovanie dotknúť len veľmi úzkej, údajne trojpercentnej skupiny motoristov. Čísla prezentované predkladateľmi však podľa motoristov nekorešpondovali s realitou. Predmetný graf zohľadňuje len autá, ktoré už boli prihlásené v evidencii a prišlo k zmene ich vlastníka na Slovensku v priebehu jedného (neznámeho) mesiaca, tzv. prepisy. Graf vychádza len z 29.184 takýchto prípadov, pričom za rok 2022 sa takýchto prepisov pri osobných vozidlách vykoná približne 350 tisíc.

„Graf pracuje len s extrémne malou časťou prípadov, ktorých sa poplatky týkajú. Poplatky sa predsa vzťahujú aj na aj dovozy a prvé prihlásenia nových áut, ktoré v grafe chýbajú, nie len na prepisy v rámci jedného mesiaca. V skutočnosti môžu mať poplatky dopad na každé auto dnes zapísané v evidencii pri jeho ďalšom predaji na Slovensku. V evidencii je ku 14. februáru 2022 2,5 milióna osobných vozidiel. Graf pána Viskupiča teda pracuje len s 1,1% vozidiel, ktoré sú dnes v evidencii. Je evidentné, že sa musíme pozrieť na dopady poplatkov iným spôsobom,“ približuje advokát a predseda ZHMV Jakub Berthoty.

Registračná daň sa dotkne oveľa väčšieho počtu motoristov

ZHMV si cez info-zákon vyžiadalo od MV SR komplexné štatistiky, vrátane údajov o výkonoch áut a rokoch výroby. Tie totiž v zverejňovaných štatistikách MV SR chýbajú a doteraz neboli v rámci legislatívneho procesu posudzované. Získané údaje združenie spracovalo a analyzovalo s dátovým analytikom Martinom Orbanom.

 „Pre lepšie porovnanie sme nerozlišovali medzi výškou zvýšenia poplatku, rovnako ako autori zákona nepovažovali za potrebné tento údaj rozlišovať pri znížení poplatkov (pričom tiež môže ísť o jednotky až tisícky eur). Zaujímalo nás teda iba to, či sa poplatok zvýši a ten sa zvýši pre 47% prepisov. V porovnaní s deklarovanými 3% je to naozaj priepastný rozdiel. A to stále hovoríme len o zmenách držby už evidovaných vozidiel,“ vysvetľuje analytik Martin Orban.

„V roku 2022 sme však zaznamenali aj 61 030 dovozov, ktoré vo svojich prepočtoch navrhovatelia doslova odignorovali. Tu sú čísla hrozivejšie a rozhodne sa o pánom Viskupičom prezentovanom znižovaní poplatkov hovoriť nedá. Poplatky za prihlásenie vozidla sa totiž zvýšia až v 61% prípadov,“ dodáva Martin Orban.

Pozoruhodné sú podľa Orbana aj dopady novej legislatívy na 2,5 milióna osobných vozidiel už zapísaných v evidencii. Z dát, ktoré si združenie vyžiadalo od Ministerstva vnútra SR vychádza, že vyššie registračné poplatky predražia prípadný budúci predaj a prepis až v 39% prípadoch, čo predstavuje takmer 1 milión vozidiel.

Skutočný zámer je vyhovieť výrobcom áut

Predkladateľ a poslanec SaS Marian Viskupič tvrdí spolu so zástupcami Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), že novela znížila registračné poplatky a zvýšenie sa týka len okrajových 3,3% prípadov. Reálne dáta z Ministerstva vnútra SR však jasne ukazujú, že od 1. 4. 2023 zdražie 47 % prepisov a 61 % dovozov. Z 2,5 milióna áut v evidencii zdražie prepis v budúcnosti až v 39 % prípadov. Na druhej strane zlacnie 100 % prihlásení nových áut. Tu ale treba povedať, že zo 112.990 nových vozidiel prihlásených v SR v roku 2022 bolo až 46% percent firemných.

„O znížení poplatkov pre väčšinu obyvateľstva tu teda rozhodne hovoriť nemôžeme. Čo ale môžeme, je zreteľne vidieť marko-ekonomický zámer, ktorý páni predkladatelia sledovali. Nové poplatky majú totiž za cieľ pomôcť predaju nových a mierne jazdených áut do 6 rokov a zároveň obmedziť dovoz, predaj a prihlásenia starších áut nad 6 rokov. Zámer predkladateľov nemá absolútne nič spoločné s ekológiou alebo Európskou úniou a už vôbec nie so snahou ľuďom ušetriť peniaze. Predkladatelia sledujú len ekonomické záujmy výrobcov motorových vozidiel a doplatí na to pomerne veľká časť populácie,“ uzatvára Jakub Berthoty, predseda Združenia mladších historických vozidiel SR.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!