ATH-HEINL: BEZPEČNOST nade vše – nebezpečné nevyvážení a havárie dojezdové pneumatiky

13 marca 2023, 13:10

Je známým pravidlem, že stav celého jízdního systému má klíčový vliv nejen na komfort jízdy s vozidlem, ale především na bezpečnost nás i jiných účastníků provozu. Podstatné prvky tvořící tento jízdní systém jsou jak technický stav, tak i správné vyvážení kol vozidla. Bohužel, v praxi už toto pravidlo není tak všeobecně vtěleno do praxe, mnozí řidiči, nebo, což jeho horší, firmy tento poznatek zlehčují a vyrážejí na cesty, aniž by věnovali pozornost vyvážení pneumatik a technickému stavu.

ATH-Heinl společnost

V současnosti vyráběná vozidla jsou mimo jiné synonymem čím dál vyšších rychlostí, při jejichž dosahování může dokonce i malé nevyvážení kol způsobit vznik poměrně značných odstředivých sil. Technický stav celého jízdního systému má velice podstatný vliv na bezpečnost a komfort jízdy autem, a kola tvoří podstatnou součást jízdního systému.  Ne každý si to uvědomuje, prozkoumejme tedy, čemu bychom měli věnovat obzvláštní pozornost.

ATH-Heinl společnost

Zaprvé vibrace kol nebo zvuk klepání v zavěšení, zadruhé vzhled vzorku; na pneumatikách vzniklé miskovité opotřebení vzorku, rovnoměrně rozmístěné po obvodu. Pokud během jízdy vyskytují vibrace, obzvláště u vyšších rychlostí a během provozu vozidla, si lze povšimnout plochého opotřebení vzorku obutí, můžeme prohlásit, že je příčinou takovýchto projevů nevyvážení kol vozidla. Vibrace kol způsobené jejich nevyvážením se podstatně zintenzivňuje po překročení rychlosti 60 km/h. Výskyt těchto projevů, především vibrací kola volantu, svědčí o již značné míře nevyvážení, což může ve výsledku vést k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Nebezpečí vyplývá z odlehčení kola vlivem nevyvážené hmoty, což vyvolává dočasné změny třecí síly, a to především u manévrů v zatáčkách může vést ke ztrátě přilnavosti vozidla a nehodě.

Nevyvážení je pro vozidlo škodlivý vliv, zvyšuje totiž dynamickou zátěž ložiska kol a zavěšení, čímž zrychluje amortizaci těchto prvků. Chyby a nesrovnalosti v procesu vyvážení kola často vznikají v důsledku nedůkladné výroby pneumatiky a disku kola a s tím souvisejícího nerovnoměrného opotřebení vzorku. Neriskujme situaci, kdy se objeví zde popisované symptomy, kontrolujme jejich vyvážení v rámci pravidelné kontroly technického stavu, nevyvážení kol může vzniknout i během provozu. V čem spočívá vyvažování? Ve vyrovnání hmotnosti v jednotlivých úsecích obvodu kola se má eliminovat vznik sil vyvádějících kolo z rovnoměrného rotačního pohybu. Věnujme pozornost vybavení servisu, kde vyměňujeme obutí, mezi vyvažovačkami jsou nejrozšířenější typy zařízení s elektronickým měřícím systémem. Odstředivé síly způsobené nevyváženou hmotou způsobují změnu vibrací pružné podpěry. S pomocí piezoelektrických čidel jsou převáděny na elektrický impulz s frekvencí proporcionální k otáčkám kola a amplitudě proporcionální k nevyvážení.

Požadovaná řešení použitá u nejnovějších modelů vyvažovaček, např. vyráběných naší firmou, umožňují především: získání vysoké citlivosti měřicího systému, přesnost indikace nevyváženosti, snížení rychlosti otáčení hřídele vyvažovačky, díky čemuž se doba zrychlení kola, doba měření a doba brzdění zkrátí; dále zvyšuje odolnost zařízení, měření nevyváženosti pro obě roviny v jedné měřicí jízdě, vyvažování kol, u kterých je disk vyroben z hliníkové slitiny a použití jiného systému uchycení vyvažovacího závaží a zastavení kola po brzdění přesně v takové pozici, že se místo nevyvážení nachází nahoře.

Čemu bychom jako uživatelé čtyř kol ještě měli věnovat pozornost, abychom zachovali bezpečnost na silnici?

Podívejme se na čím dál oblíbenější pneumatiky typu RUN FLAT; v okamžiku, kdy nám utíká tlak z kola vybaveného právě tímto typem pneumatik, obdržíme o této skutečnosti zprávu z palubního počítače. Každé auto vybavené dojezdovými pneumatikami musí mít kontrolu tlaku v obutí, naše kolo během jízdy, pokud použijeme odborný žargon, poněkud „sesedá“, ovšem pneumatika snadno udrží tíhu vozidla díky boční části, která u pneumatiky tohoto typu zůstává posílená. Další cesta je tedy možná bez okamžité výměny kola, musíme ovšem zohlednit, že s takto poškozeným kolem se můžeme pohybovat rychlostí do 80 km/h, což nám umožňuje bezpečně dojet do servisu, aby závadu opravili. A co za situace, kdy dorazíme na místo a zjistíme, že tento servis nemá adekvátní vybavení, aby profesionálně a bez poškození demontoval dojezdovou pneumatiku nebo to je možné udělat pouze na naši zodpovědnost?

V současnosti se na trhu objevila celá řada zařízení na servis kol s pneumatikami RUN FLAT, tato zařízení mívají v názvu kromě vlastního pojmenování slova „RUN FLAT”, ale je to jen název dalšího válce, jímž je dané zařízení vybaveno. To bohužel nemá nic společného se servisem pneumatik podle postupu WDK, pro takové úkoly jsou přizpůsobena speciální zařízení.

Majitelé servisu, kteří chtějí zajistit profesionální a komplexní obsluhu kol, by měli být rozumní při výběru zařízení, jako řidiči pak zůstaňme uvědomělí a pozorní, když předáváme vozidlo do servisu obsluhujícího naše čtyři kola, bezpečnost nade vše!

Kompletní informace o společnosti a seznam distributorů ATH-Heinl naleznete zde.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!