Společnost ZF směřuje rychleji a cíleněji ke změně

17 marca 2023, 10:43

I v hospodářsky mimořádně náročném roce 2022 pokračoval technologický koncern ZF ve svém strategickém směřování a nastavil směr budoucího vývoje. Některé oblasti podnikání otevíráme našim partnerům a investorům. Jiné oblasti sloučíme a umožníme tak jejich efektivnější fungování a přiblížení zákazníkům. Naším cílem je přizpůsobení se oborům budoucnosti a navýšení ziskovosti. V obchodním roce 2022 dosáhla společnost obratu 43,8 mld. eur, což je o 14 % více než v předchozím roce. Upravený EBIT činil 2,0 (2021: 1,9) mld. eur; upravená EBIT marže činila 4,7 % (2021: 5,0 %).

Výše uvedené hodnoty jsou naplněním prognózy, kterou načrtla společnost ZF na podzim. Z pohledu společnosti však nejsou tato čísla dostačující pro zvládnutí zrychlené transformace v období krize.

„Přestože jsme v roce 2022 dosáhli dalšího pokroku v naší strategii, nemůžeme být s tímto finančním výsledkem spokojeni,“ řekl generální ředitel ZF Dr. Holger Klein při čtvrteční prezentaci účetní uzávěrky ve Friedrichshafenu. Klein vede společnost ZF od 1. ledna 2023. „Naším nejdůležitějším úkolem je nyní zvýšit naše soustředění, prosadit změny a nabrat vyšší rychlost. Spustili jsme komplexní výkonnostní program, jehož cílem je zrychlit procesy, zjednodušit postupy rozhodování a udržet nákladovou disciplínu.“

Takto získaná efektivita umožní společnosti ZF cíleně investovat do ziskových technologií orientovaných na budoucnost.

V souladu se strategií „Mobilita nové generace“ společnost ZF nadále rozvíjí své podnikové struktury, aby je ještě lépe přizpůsobila požadavkům trhu a zákazníků. Z tohoto důvodu společnost ZF mimo jiné plánuje sloučení dvou divizí, t.j. Technologie podvozků osobních automobilů a Technologie aktivních bezpečnostních systémů, do nové a jedinečné divize Technologie podvozků, řízení a brzd.

„Nová divize nabídne veškerý hardware, software a elektroniku potřebnou pro řízení vertikální, podélné a příčné dynamiky vozidla. S obratem více než 14 mld. eur by měla být tato divize již od počátku silným partnerem pro naše zákazníky,“ vysvětluje Klein.

Společnost ZF zakládá některé obchodní jednotky jako zcela samostatné, aby mohly rychleji růst a být na trhu úspěšnější.

„I nadále hledáme externí investory jako partnery v atraktivních oblastech s velmi dobrým růstovým potenciálem a vysokými investičními potřebami,“ dodává Klein.

Mezi tyto oblasti patří divize technologií pasivních bezpečnostních systémů, divize výroby konvenčních náprav pro osobní automobily a divize vozidel typu Shuttle s autonomním řízením.

Úspěšný rozvoj vykazují mimo jiné i tržní segmenty s náhradními díly a elektrickými pohony. Divize Aftermarket získala své zákazníky nárůstem digitálních řešení i zlepšenou nabídkou služeb a opět se jí podařilo zvýšit svůj obrat (rok 2022: nárůst o šest procent na 3,2 mld. eur). V oblasti e-mobility přesahuje nyní objem nevyřízených objednávek na elektrifikované pohony pro osobní a užitková vozidla 30 miliard eur. Společnost ZF tak může nyní přejít od klasických převodovek k řešením elektrických pohonů.

Růst obratu ovlivněný inflací a vlivy působícími na měnu

V obchodním roce 2022 dosáhla společnost ZF tržeb ve výši 43,8 mld. eur (2021: 38,3 mld. eur), což je o 14 % více než v roce předchozím. Organický růst činil 9,3 %, přičemž rozdíl byl způsoben měnovými vlivy. Upravený EBIT činil 2 038 (2021: 1 910) milionů eur, což odpovídá upravené marži EBIT ve výši 4,7 % (2021: 5,0 %). Volný peněžní tok očištěný o aktivity v oblasti fúzí a akvizic činil 544 (2021: 991) milionů eur. Čisté závazky činily na konci loňského roku 10,4 (2021: 10,1) miliardy eur; poměr vlastního kapitálu vzrostl z 18,6 % na konci roku 2021 na 22,1 %.

„Z hlediska růstu prodejů jsme překonali hodnoty dosažené globálními trhy s vozidly,“ uvedl finanční ředitel Michael Frick. „Navýšení zisku a peněžních toků je důležitým předpokladem pro to, abychom byli i nadále silní v oblasti výzkumu a vývoje a snižovali naše finanční závazky. Na obou tématech intenzivně pracujeme. K této agendě patří například snižování nákladů a efektivní řízení zásob, abychom byli připraveni na případná přerušení dodavatelských řetězců a měnící se požadavky zákazníků na náhradní díly.”

Také v oblasti výzkumu a vývoje (R&D) společnost ZF opět navýšila svou aktivitu: Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly rekordní výše 3,4 mld (2021: 3,1). Podíl výzkumu a vývoje dosáhl hodnoty 7,8 % (2021: 8,0 %). Investice do pozemků, budov a zařízení činily 1,9 (2021: 1,6) mld. eur, což odpovídá podílu investic ve výši 4,3 % (2021: 4,2 %).

Výhled na obchodní rok 2023

S ohledem na klesající objem výroby vozidel, který pokračuje od roku 2019, a také na uplynulé pandemické roky a začátek války na Ukrajině, společnost ZF očekává pátý krizový rok v řadě. Na pozadí stávajících problémů a přetrvávajících nejistot ohledně vývoje světových trhů očekává společnost mírný růst tržeb celé skupiny a pro rok 2023 předpovídá obrat přes 45 mld. eur. Očekává se, že tento nárůst obratu povede k upravené marži EBIT ve výši 4,7 až 5,2 %. Očekávaný volný peněžní tok by se měl pohybovat v rozmezí 1,0 až 1,5 miliardy eur.

„Tyto těžké roky učinily společnost ZF a celý tým ZF odolnější,“ zdůraznil generální ředitel Klein. „Svým nasazením, vytrvalostí a týmovým duchem naši zaměstnanci přispěli rozhodujícím způsobem k tomu, že společnost ZF i přes všechny obtíže dosáhla pokroku. Za toto nasazení všem upřímně děkuji.“

Cíl společnosti v oblasti udržitelnosti: “Jednat hned” na několika úrovních

Jako pobídka k dosažení těchto cílů budou letos poprvé do systému odměňování vrcholového managementu zahrnuta kritéria z oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG) – konkrétně jde o oblast diverzity a udržitelnosti.

Toto téma se v mnoha ohledech odráží i v našich produktech, jak ukazuje příklad z divize větrných elektráren ZF: Mezinárodnímu týmu inženýrů společnosti ZF se podařilo výrazně snížit emise hluku převodovek velkých větrných elektráren nové generace s průměrem rotoru přes 140 metrů.

Pro společnost ZF se jedná o velký obchodní úspěch. Díky těmto a dalším nově vyvíjeným procesům se společnost stala preferovaným vývojovým partnerem a dodavatelem předních výrobců větrných turbín, zejména v Německu a Evropě.

Divize větrných elektráren těží také z nedávno oznámené spolupráce společnosti ZF s americkým výrobcem polovodičů Wolfspeed. Wolfspeed plánuje na místě nepoužívané uhelné elektrárny v Ensdorfu (Sársko) postavit továrnu na polovodiče z karbidu křemíku, které mimo jiné pomohou zvýšit účinnost větrných turbín. Tyto polovodiče však najdou své uplatnění především u výkonových elektronických měničů do elektromobilů. Oproti běžným výrobkům na bázi křemíku mají několik zásadních výhod: vyšší účinnost, vyšší hustotu výkonu a vyšší spolehlivost.

Přehled klíčových ukazatelů:

2022 2021
Obrat koncernu 43,8 mld. eur 38,3 mld. eur
Počet zaměstnanců po celém světě 164.869 157.549
EBIT (upravený) 2 038 mil. eur 1 910 mil. eur

 

EBIT marže (upr.) 4,7 % 5,0 %
Výsledek hospodaření po zdanění 376 mil. eur 783 mil. eur
Výdaje na výzkum a vývoj 3,4 mld. eur 3,1 mld. eur
Hmotné investice 1,9 mld. eur 1,6 mld. eur
Podíl vlastního kapitálu 22,1 % 18,6 %
Volný peněžní tok (upr.) 544 mil. eur 991 mil. eur
Obrat v Evropě 18,7 mld. eur 17,3 mld. eur
– z toho v Německu 8,2 mld. eur 7,4 mld. eur
Obrat v Sev. Americe 12,5 mld. eur 10,2 mld. eur
– z toho USA 10,8 mld. eur 8,9 mld. eur
Obrat v Jižní Americe 1,4 mld. eur 1,1 mld. eur
Obrat v Asii-Tichomoří a v Indii 10,7 mld. eur 9,4 mld. eur
– z toho Čína 7,7 mld. eur 7,0 mld. eur
Obrat v Africe 476 mil. eur 373 mil. eur

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!