Dodavatelé pro automobilový průmysl jsou mírně ziskoví, ale nezbytné investice jsou stále vystaveny riziku

13 novembra 2023, 15:01

CLEPA a McKinsey & Company představují nejnovější poznatky o stavu v automobilovém dodavatelském průmyslu prostřednictvím svého pololetního průzkumu. Průzkum, který vychází z více než 150 odpovědí, poskytuje pohled na podnikatelské klima v odvětví, trendy, aktuální výzvy a příležitosti.

V roce 2023 očekává 56 % dodavatelů provozní zisk nižší než 5 %. To je sice výrazné zlepšení oproti 76 % v roce 2022, ale stále to není dlouhodobě udržitelné. Pro příští rok se očekává další zlepšení tohoto čísla, kdy zisk pod 5 % očekává pouze 48 % respondentů. To však stále představuje přibližně polovinu odvětví s nízkým ziskem nebo dokonce ztrátou, což zpochybňuje schopnost financovat ekologický a digitální přechod.

Lukas Michor, vedoucí dodavatelské divize společnosti McKinsey v regionu EMEA, uvádí: „I když se celkové vyhlídky ve srovnání s covidovým obdobím zlepšily, v odvětví stále převládá nejistota. Důvodem je zejména nestabilní výhled objemu prodeje. Na jedné straně zůstává nejasné, jak moc se celkové objemy v současném inflačním prostředí zvednou, a na druhé straně je prognóza na úrovni automobilových platforem stejně nejistá jako kdykoli předtím.“

Hlavním problémem, který zůstává pro mnoho dodavatelů, jsou rostoucí náklady a neschopnost přenést je na zákazníky z řad výrobců OEM. Vysoké výrobní náklady zůstávají zvláštním problémem – 43 % dodavatelů je označilo za hlavní strategickou výzvu, což je nárůst oproti 35 % před šesti měsíci.

Benjamin Krieger, generální tajemník CLEPA, prohlašuje: „Dodavatelé musí nadále významně investovat, aby se vyrovnali s dvojí ekologickou a digitální transformací a zůstali globálně konkurenceschopní. Energetické, materiální a administrativní náklady jsou výzvou a podkopávají konkurenceschopnost EU. Přestože průmysl má na to, aby na trh uvedl špičkové technologie, bude zapotřebí zvýšeného úsilí a regulační podpory, aby průmysl posílil svou konkurenční výhodu.“

Kromě toho 41 % respondentů vyjadřuje obavy, že jiné regiony, zejména Čína, předstihují EU v technologických inovacích. K těmto obavám přispívají kratší vývojové cykly výrobků a prezentace inovací na akcích, jako je autosalon v Šanghaji.

Respondenti mají smíšené pocity ohledně rizik a příležitostí v Číně. Průzkum zjistil, že 34 % dodavatelů aktivně snižuje svou závislost na čínském trhu, zatímco 29 % stále považuje Čínu za klíčovou pro svou budoucí strategii růstu. Většina dodavatelů se však shoduje, že je třeba dohnat provozní i strategické schopnosti, aby si udrželi konkurenceschopnost. Pouze 17 % dodavatelů se domnívá, že jejich struktura nákladů a cen je konkurenceschopná, a jen 25 % se domnívá, že jejich vývojový cyklus výrobků a rozhodovací procesy jsou dostatečně rychlé a pružné.

Navzdory problémům zůstávají evropští dodavatelé prozíraví, 21 % z nich upřednostňuje „investice do růstu“ a 44 % zaujímá vyvážený přístup ke snižování nákladů a cíleným investicím. Kromě realizace nové strategie pro Čínu zůstává digitalizace klíčovým prvkem růstové strategie dodavatelů – dvě třetiny z nich aktivně usilují o digitální transformaci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, výroby a řízení dodavatelského řetězce.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!