AUTO KELLY: Zber odpadových pneumatík

27 júna 2016, 9:51

Auto Kelly si Vás dovoľuje informovať o postupe pri likvidácii pneumatík v súvislosti s platnosťou nového Zákona o odpadoch č. 79/2015. Podľa tohto zákona sa na Vás vzťahujú povinnosti distribútorov, ktoré vstupujú do platnosti od 1.7.2016.

Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 1.1.2016 sa na distribútorov vzťahuje povinnosť zberu pneumatík od konečných používateľov bezplatne a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Aby ste mohli vykonávať bezplatnú likvidáciu pneumatík, je potrebné z Vašej strany uzatvoriť zmluvu z Eltma. Prikladáme oznámenie zo strany Eltma (spoločnosť ELT Management Company Slovakia s.r.o. – autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov)

Od 1.1.2016 Vám vznikla povinnosť na spätný zber odpadových pneumatík i od verejnosti. Ponúkame Vám riešenie zberu odpadových pneumatík. Pneumatiky od Vás bezplatne odvezieme a postaráme sa o ich ekologickú likvidáciu a to cez OZV Eltma. V odkazoch nižšie nájdete všeobecné podmienky, špecifikáciu zberného miesta a zmluvu o zbernom mieste. Pre zriadenie zberného miesta prosím vyplňte zmluvu a špecifikáciu a zašlite poštou na ELT Management Company, Vajnorská 171/A, Bratislava 831 04.

V prípade otázok prosím kontaktujte spoločnosť Eltma na info@eltma.sk alebo na telefóne +420 730 599 290. Minimálny objem pre zvoz je 700 kg.

Dokumenty na stiahnutie:

– zmluva s ELTMA

– ELTMA špecifikácia zberného miesta

– ELTMA VPP

– Všeobecné informácie ku zberu pneumatík

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!