Matador: Ukončená ďalšia etapa dostavby distribučného centra

2 mája 2011, 0:00

V súlade s plánovaným harmonogramom dostavby distribučného centra v Púchove bola v polovici apríla ukončená ďalšia etapa „2A“ a do prevádzky boli dané nové skladové priestory.

Súčasťou tejto etapy nebolo len vybudovanie skladu o rozlohe približne 9 000 m2, ale aj prebudovanie časti skladu M na priestor nového triedenia a paletizácie osobných autoplášťov, výstavba administratívnej a sociálnej časti distribučného centra, výstavba dopravníkového mosta medzi výrobou PLT a DC a dobudovanie priestorov pre nabíjanie VZV z etapy 1.

Odovzdanie uvedených objektov by mali v pozitívnom zmysle pocítiť všetci zamestnanci, ktorí využívajú vnútrofiremné komunikácie. Dokončenie etapy 2A umožní optimalizovať viaceré procesy v logistike hotových výrobkov, významne zníži zaťaženie areálu medziobjektovou dopravou a zároveň zlepší pracovné prostredie pracovníkov v skladoch hotových výrobkov. Ďalším významným prínosom je zlepšenie organizácie dopravy na južnej bráne, pretože vozidlá po nakládke plášťov v distribučnom centre budú odchádzať priamo zo skladu na diaľničný privádzač. Táto zmena v doprave bude umožnená presunom pracoviska colnej deklarácie do priestorov administratívneho prístavku. Nemenej významným prínosom bude štandardizácia prostredia pracoviska expedície, kde dochádza k vystavovaniu dokladov pre vodičov, ktoré je v súčasnej dobe umiestnené v dočasných, nevyhovujúcich priestoroch.

Samotný presun pracoviska triedenia a paletizácie PLT zo súčasných priestorov do distribučného centra je naplánované na mesiac máj. V tomto čase sa spustí do prevádzky aj dopravníkový most a dôjde významnému zníženiu pohybu skladovej techniky po areáli.

Skladovú plochu, rozšírenú o 9 000 m2, budú využívať oba naše výrobné závody – umožní im uskladniť približne 13,5 tis. nákladných autoplášťov a 165 tis. osobných autoplášťov. Spoločnosti CMTT umožní nový priestor zväčšiť portfólio zákazníkov, ktorým sú dodávané plášte priamo z výrobného závodu. Týka sa to najmä zákazníkov prvej výbavy, konkrétne výrobcov nákladných vozidiel M.A.N. (ULM) a Mercedes (Herxheim). Spoločnosti CMR umožní toto rozšírenie pokryť zvýšenú potrebu skladových priestorov, ktorá vyplýva z rozširovania výroby v nasledujúcich mesiacoch.

Výstavba skladu samozrejme nekončí týmto krokom. Z diaľničného privádzača si zamestnanci mohli všimnúť pokračovanie výstavby etapy 2B. Táto časť skladu nám prinesie zvýšenie počtu nakladacích rámp o 4 a ďalších viac ako 9 000 m2 skladovej plochy. Predpokladané ukončenie tejto etapy je jeseň tohto roku.

 

Zdroj: matador.sk

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!