Matador: Prechod na výrobu autoplášťov s nízkym valivým odporom v CMR prebehne v dvoch etap&a

9 júna 2011, 0:00

Celosvetový trend znižovania energetickej náročnosti a dopadov na životné prostredie sa odzrkadlil aj na výrobnom programe Continental A.G. Zavádzanie výroby autoplášťov s nízkym valivým odporom LRRT (low rolling resistance tyres) do jednotlivých závodov koncernu neobišiel ani závod na výrobu osobných a ľahkých nákladných plášťov Matador v Púchove.

Tento prechod na výrobu plášťov s nízkym valivým odporom bude prebiehať v dvoch etapách.

Do prvej etapy – zavádzanie nových výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky LRRT, sme sa už zapojili a v našom závode postupne zavádzame do sériovej výroby v tomto segmente autoplášte dezénovej rady CONTI ECO CONTACT 5 (CEC5) a CONTI SPORT CONTACT 5 (CSC5). Do sériovej výroby už bolo zavedených niekoľko rozmerov, z toho tri artikle z nášho závodu už boli uvoľnené pre prvú výbavu pre Daimler. Ďalšie rozmery budú postupne zavádzané do sériovej výroby v priebehu tohto roku.

Pri výrobe skúšobných plášťov (ETO) boli odlaďované aj jednotlivé procesy výroby, ktorých zmena bola nevyhnutná a vyžiadali si aj investičné náklady . Mnohé z nich už boli realizované, alebo sú v štádiu realizácie. Pre splnenie požiadaviek LRRT je základom kvalitná zmes. Pred začatím sériovej výroby prvých rozmerov bolo nutné zaviesť prvú vlnu nových zmesí. Do sériovej výroby boli zavedené tri nové behúňove zmesi v kombinácii s dvomi novými zmesami spodných behúňov, nový typ bočnice v kombinácii s novou zmesou pre pätkovú gumu, ako aj nový typ jadrovej zmesi. Novinkou pri príprave full silica behúňových zmesí je nový typ použitého silánu ako aktivátora silanizácie, úplne nové vulkanizačné systémy pre tieto zmesi a extrémne nízky obsah oleja.

Najnovšie technológie gumárenskej výroby prinášajú so sebou aj spracovávanie kaučukov, silánov a živíc v kvapalnej forme. Toto prináša nie jednu výzvu pri hľadaní cesty realizácie takýchto technologických noviniek. Výraznou mierou sa pod úspech podpísalo aj využitie najmodernejších miešacích liniek č. 5 a 9. Nosná časť nových zmesí bola miešaná na miešacej linke č.9, s využitím progresívneho miešania s tandemovým usporiadaním miešacích komôr.

V druhej etape sa budú rozmery, už zavedené v sériovej výrobe, postupne konštrukčne upravovať tak, aby aj u týchto rozmerov došlo k zníženiu valivého odporu. Táto zmena prinesie so sebou zavedenie ďalších nových behúňových zmesí, úpravu vytlačovaných profilov a ojadrovávanie pätkových lán s vysokým jadrom pre VAN plášte. Táto etapa je v súčasnosti v štádiu prípravy a hľadajú sa cesty pre najoptimálnešiu realizáciu, s minimálnym dopadom na výrobné kapacity a kvalitu sériovej výroby. Realizácia tejto etapy je plánovaná v druhom polroku 2011 a v prvom polroku 2012.

Ing. Pavel Svitek, ved. odb. konštrukcia plášťov

Ing. Miroslav Koľ, technológ produktu, divízia Industrializácia produktu

Zdroj: matador.sk

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!