Výzkum a vývoj Michelinu na pařížském Autosalónu 2012

20 októbra 2012, 0:00

Michelin představil na svém stánku Competitiveness Clusters (č. 224 v Pavilonu 2/1) na pařížském Autosalónu své novinky z jiných oborům než je pouze výroba pneumatik, a opětovně tak potvrdí svůj závazek podporovat udržitelnou mobilitu.

Michelin zastává významnou pozici ve snaze vyhledávat možnosti a způsoby podporující trvale udržitelná řešení. Hlavním cílem této snahy je navrhovat takové pneumatiky a nové způsoby cestování, které pomáhají snižovat spotřebu paliva nebo elektřiny aniž by tím jakkoliv byla omezena bezpečnost nebo dlouhá životnost. V tomto okamžiku tedy nastupuje inovace coby mimořádně silný
zdroj pokroku.

Výzkumné a vývojové programy Michelinu se dlouhodobě zaměřují právě na tyto oblasti a poskytují tak Skupině nepřekonatelnou výhodu v oblasti energetické účinností a výkonu. Michelin Recherche et Technique SA, inovační centrum Skupiny zaměřené na trvale udržitelnou mobilitu v posledních letech řídí programy zaměřené na vývoj inovativních řešení založených na průlomových technologiích jako jsou například In-Wheel Motor nebo generátory pro dobíjení palivových článků. Elektrická motorová kola se používají na demonstrátorech a vodíkové palivové články a jejich skladovací technologie již byly testovány v pozemní i v letecké dopravě.

Od roku 1998, kdy byl vytvořen Michelin Challenge Bibendum, se Skupina snaží propojit všechny klíčové hráče z oblasti silniční dopravy, kteří vynalézají, vyvíjejí, navrhují a uplatňují řešení, díky kterým jsou vozidla čistější a energeticky účinnější. Michelin Challenge Bibendum nabízí jedinečnou příležitost nepřehlédnout skutečnost, že nově vznikající řešení mobility v sobě obsahují vozidla přizpůsobená různým částem světa.

Technologie motoru zabudovaného v kole podporuje trvale udržitelnou mobilitu Mimo pneumatik, které představují jádro aktivit společnosti, hledá Michelin také způsoby jak maximalizovat energetickou účinnost.

Jednou z inovativních cest, kterými se Michelin vydal, je vývoj elektrického motoru, jehož energetický výstup je třikrát větší než v případě vnitřního spalovacího motoru. Klíčem k tomuto průlomu je zmenšení velikosti motoru.

Michelin vyvinul technologii motoru zabudovaného do kola a učinil z ní součást technologie Active Wheel a Motorizovaného kola, což pomáhá výrobcům automobilů přizpůsobit se změnám, které vznikají díky vývoji elektrických motorů, vysoce účinným elektrickým poháněcím jednotkám a systémům řízení zabudovaných v kole. Ty nabízejí zcela nový způsob ovládání vozidla a nové
bezpečnostní funkce.

Motorizované kolo Michelin tedy obsahuje elektrický motor, redukční soukolí a brzdný systém spolu se související řídící elektronikou. Představuje tak technické řešení nezbytné pro přepracování motorových vozidel tak, aby byla lehčí, kompaktnější a prostornější (jako například autobus se zcela rovnou podlahou). Lze jej osadit jak na přední, tak na zadní nápravu vozidla podle
typu použití a je nepopiratelným důkazem závazku Michelinu zpřístupnit inovace a učinit je snadno přizpůsobitelnými specifickým potřebám každého vozidla.

Technologický průlom podtrhující význam motorizovaného kola spočívá v kompaktním hnacím motoru vyvinutém Michelinem, který je jednoznačně nejmenší na trhu. Síla vyvinutá tímto motorem v porovnání s jeho váhou je mimořádná a to především v porovnání s řešeními navrženými konkurenty společnosti a představuje důležitý způsob snižování neodpružené váhy. Díky snižování velikosti součástek tak mohl Michelin zcela přepracovat klasicou kontrukci kola.

Další technologie Michelinu, In-Wheel Motor – Aktivní kolo – také nabízí revoluční průlom díky kombinaci všech kritických součástí vozidla v kole samotném: brzdy, motoru a systému elektrických tlumičů.

Projekt FI-VI(ME)2: Nový krok kupředu
V souladu se svým závazkem spojeným s vývojem technologie In-Wheel Motor v industriálním měřítku se Michelin spojil s konsorciem partnerů, kteří představují velmi široké spektrum klíčových hráčů, včetně výrobců vozidel (Renault, Aixam, Courb), OEMs (Apojee, Leoni, Leroy-Somer, Texelis), laboratoří a univerzit (Atomic Energy and Alternative Energies Commission, Université du Maine in Le Mans) a dalších významných hráčů v oblasti mobility (Norauto). Společně se zapojili do projektu
“Structuring Competitiveness Cluster Project”, který se zaměřil na vývoj inovativních, elektřinou poháněných vozidel pro nově vznikající trhy. Tento projekt, který je známý pod francouzskou zkratkou FI-VI(ME)2, je podporován pěti konkurenčními skupinami: ID4CAR, Véhicule du Futur, Lyon Urban Truck and Bus, Mov’eo a Viameca.

Síla projektu FI-VI(ME)2 spočívá ve skutečnosti, že ho podporují právě klíčoví hráči tohoto trhu s mnoha lety zkušeností z vývoje vozidel pro výrobu a zlepšování elektrických vozidel obecně, a to včetně souvisejících systému a výbavy vozidel.

Cílem Michelinu je pracovat spolu s projektovými partnery na vývoji industriálnizované výroby technologií a expertízy pro motorizované kola a vozidel, která je používají. Tento projekt představuje finální fázi před uvedením vozidel s motorizovanými koly na trh, které je plánováno na rok 2017.

Vědeckým a technickým cílem projektu FI-VI(ME)2 je proto připravit pro průmyslovou výrobu každý typ vozidla, včetně mikro elektrovozidel, lehkých vozidel, miniautobusů, užitkových vozidel, a pro nově vznikající trhy pak také speciální vozidla a elektrické silniční vlaky.

Michelin spolu se svými partnery realizuje několik vývojových a výzkumných programů v rámci dalších projektů vzájemné spolupráce, které pomohly vyvinout demonstrátory technologie motorizovaného kola pro prototypy vozidel.

Tyto projekty představují jistotu ve třech oblastech:
– Prokázaly a ověřily technickou proveditelnost myšlenky motorizovaného kola, do kterého byl zapracován elektrický motor, brzdný systém a elektrické tlumiče.
– Potvrdily výhodnost těchto inovativních řešení mobility, protože poskytují nový prostor designu.
– Tyto technologie jsou také ekonomické díky výrobně přípravné fázi, která bude podpořena projektem FI-VI(ME)2.

Projekt FI-VI(ME)2 představuje poslední krok před tím, než budou na trh uvedena vozidla, která díky spojení technických vlastností a ekonomické životaschopnosti mají skutečně šanci uspět.

Technologie In-Wheel Motor použitá u hybridních vozidel
Motorizované kolo představuje alternativní hybridní řešení, jehož použití je velmi jednoduché. Zvyšuje se tak objem vnitřního prostoru vozu a zlepšuje se schopnost ovládání vozidla na 4 kolech a také jeho dynamika aniž by bylo nutné jakkoliv zásadně modifikovat podvozkovou platformu. Toto řešení je mimořádně vhodné pro lehké užitkové vozy (dodávky a minidodávky),které tvoří poměrně významný podíl na trhu s automobily a také se tím pádem významně podílejí na emisích uhlíků.

Michelin spolupracuje v této oblasti velmi úzce s Rentaultem s podporou francouzské Agency for the Environment and Energy Management (ADEME – Agentura pro řízení životního prostředí a energie) a Institute of Petroleum/New Energies (IFPEN – Institut nafty/nových energií).

Projekt Velroue založený na vozidle Renaultu Kangoo nabízí nový koncept bimodálního vozidla, které je provozuschopné v elektrickém módu v městském provozu díky dvěma motorizovaným kolům na nápravách. V módu pro provoz mimo město pak využívá vnitřní spalovací motor optimalizovaný tak, aby snižoval spotřebu paliva.

Bimodální vozidla řeší problém různých řad vozidel tím, že nabízejí elektrické řešení vhodné pro městský provoz, a zároveň snižují emise uhlíků při jízdě na silnicích a dálnicích. Použití elektrického motoru pro jízdu ve městě také snižuje škodlivé emise, díky čemuž jsou bimodální vozidla vhodná pro používání zejména v centrech měst, kdemístní autority mohou uplatňovat přísné limity na vozidla znečišťující ovzduší.

Toto řešení nabízí celou řadu přínosů. Nejen že snižuje množství potřebné elektrické energie a tím také velikost a náklady na
baterii, ale také snižuje vliv elektrického motoru na objem nákladu. Další zajímavou iniciativou Michelinu je projekt Rotorcraft
Electric TAXiing (RETAX), který nabízí alternativní řešení pro rolování helokoptér a jejich parkování. Motorizované kolo, které bylo
vyvinuto ve spolupráci s Eurocopter a podpořeno Clean Sky Joint Technology Initiative, umožňuje flexibilnější manévrování. Protože se díky rotorům nemusejí otáčet, jsou rolování a přistávání téměř bezhlučné a bezuhlíkové procesy.

Palivový článek Michelin: inovativní projekt, který má zásadní vliv na využívání elektromobilů
Výzkumné a vývojové týmy Michelinu pracují na technologii In-Wheel Motor a souvisejících spolupracujících projektech velmi rychle vedly ke studii oblasti dodávek energie do čistých vozidel a k odstartování výzkumu v oblasti baterií a vodíkových technologií.

Největší výzvou, které musí dnes čelit elektrická vozidla, je snaha nabídnout maximální ujetou vzdálenost mezi dvěma zastávkami u dobíjecí stanice. V reakci na tuto výzvu se Michelin zaměřil na aplikace palivových článků na všechny druhy dopravy – silniční, vodní i vzdušnou.

Hledání funkčních řešení generátory pro dobíjení palivových článků je pro využívání elektrických vozidel zásadní. Palivový článek vedle baterií nabízí významné řešení právě pro generátory pro dobíjení. Energetická hustota palivového článku je mnohem větší než v případě běžné baterie v případě stejné velikosti objemu úložného prostoru Odhaduje se, že při stejné váze tato technologie umožní uložit dvakrát až čtyřikrát více energie než baterie elektrického vozidla (BEV).

Palivový článek Michelinu je neustále vylepšován, a to jak v oblasti životnosti, tak výrobních nákladů. Michelin ověřuje tato zlepšení a technologické změny ve svém výzkumném centru. Ročně je tak provedeno více než 10.000 hodin testů. Michelin navrhl pro mobilní aplikace palivové články s protonovou výměnnou membránou (PEM), která využívá vodík a čistý kyslík nebo vzduch.
Výroba energie pro automobily díky prostřednictvím palivového článku MICHELIN.

Michelin Hy-Light je prototyp elektrického vozidla (EV) vyvinutý v roce
2004 ve spolupráci s Institutem Paula Scherrera, švýcarským výzkumným centrem, které je známé díky svým pracím v oblasti energie a životního prostředí. Michelin Hy-Light používá pro svůj pohon palivový článek na bázi vodíku a kyslíku kombinované se superkapacitátory. Je to palivem poháněný vůz, který je velmi bezpečný a pohodlný. Hy-Light může jezdit až rychlostí 130 km/hod. a jeho dojezdová vzdálenost je přibližně 300 km.

Hy-Light 2, vylepšená verze vozu představená v roce 2007 dosahuje maximální rychlosti až 145 km. V průběhu druhé Rallye Monte Carlo Rally pro vozy poháněné alternativními zdroji energie v roce 2008 jel tento vůz na otevřené silnici 900 km s průměrnou spotřebou vodíku méně než 700 gramů na 100 km. To odpovídá spotřebě méně než 2,5 litru bezolovnatého benzínu na 100 km.
V oblasti letecké dopravy se spojil Michelin s Airbusem a společně otestovaly pohonný systém založený na palivových článcích pro hydraulické a elektrické systémy u komerčního letadla. Tento projekt je součásti komplexního přístupu Airbusu k ekologicky účinnému letadlu. Od roku 2006 umožnilo právě partnerství Michelinu a Airbusu vývoj palivového článku, který je provozu schopný
z aletu a který generuje elektrickou energii potřebnou pro pohon letadla případě, že ostatní zdroje energie selžou. Systém palivového článku, který Michelin vyvinul pro Airbus byl instalován na testovacím letadle typu A320. V průběhu testu palivový článek vyrobil až 20 kW energie. Jediným odpadem vyprodukovaným během tohoto procesu bylo přibližně 10 litrů čisté vody.

Automobilové palivové články coby generátory pro dobíjení Michelin se zapojil do vývoje městského vozidla F-City H2
společnosti FAM Automobiles, které je poháněno několika bateriemi spojenými s generátorem pro jejich dobíjení. Tento
projekt přináší celou řadu výhod, protože energetická hustota je až 3,5 vyšší v porovnání s tím, pokud se pro pohon používá pouze
baterie. Doba potřebná k doplnění článku vodíkem se měří spíše na minuty než hodiny, jak je tomu v případě baterií. Kromě toho je možné teplo vygenerované palivovým článkem znovu využít pro vyhřívání kabiny pro pasažéry.

F-City H2 bylo první vodíkem poháněné městské vozidlo, které odpovídá Evropskému nařízení CE 79/2009 a které bylo homologováno ve Francii 14.ledna 2009. Bylo to také první francouzské vozidlo poháněné vodíkem, které bylo zaregistrováno 16.prosince 2011.

Generátor pro dobíjení Michelin Energy Pack se skládá z nádoby na vodík, palivového článku na bázi vodík – vzduch a lithiové baterie. Energy Pack je stejně velký jako baterie, ale je mnohem lehčí a nabízí delší dojezdovou vzdálenost Technologie vodíkového palivového článku Michelin, která využívá čistý kyslík nebo vzduch, nabízí široké spektrum využití pro mobilitu na zemi, ve vzduchu i na moři.

Zdroj: Tisková zpráva Michelin

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!