Motocyklové akumulátory : Mýty a doporučení

19 júla 2010, 0:00

V současné době se po celém světě vyrábí okolo 100 druhů motocyklových akumulátorů v provedení 6 nebo 12 V a s kapacitami od 2 do 32 Ah. Mnoho typů se liší jen různým umístěním pólů, tvarem pólových vývodů nebo odvětrávacího otvoru. Téměř celá produkce moto akumulátorů je vyráběna v Asii.

Požadavky na snižování nákladů při výrobě přesunuly 100% výroby z Japonska a Jižní Koreje do Číny, část se vyrábí ještě na Taiwanu a v Indonésii. Pouze speciální akumulátory se v malém množství vyrábí jinde (např. ODYSEA v USA). Také renomovaní výrobci startovacích akumulátorů si nechávají svoji značku moto akumulátorů vyrábět převážně v Číně.

I. KOSTRUKCE AKUMULÁTORŮ

Motocyklové akumulátory se vyrábějí v několika provedeních:

1. Akumulátory s volným kapalným elektrolytem, které jsou odvzdušněny přes centrální odvod plynů nebo přes víčka článků (u větších typů). Akumulátory mají bloky z průsvitného plastu a rysky pro kontrolu hladiny elektrolytu. Tyto akumulátory můžeme dělit na dvě skupiny:

• Standart – základní řada
• YuMicron – v provedení a antisulfatační úpravou (zvýšená odolnost proti sulfataci)

2. Akumulátory VRLA (valve regulated lead acid), tedy akumulátory řízené ventilem, které se také nazývají rekombinační nebo hermetizované. Neobsahují volný elektrolyt a mohou pracovat v libovolné poloze. Akumulátory jsou vybaveny tlakovým ventilem, který zabraňuje úniku aerosolů a plynů z akumulátoru. Podle způsobu znehybnění elektrolytu je lze dělit na dvě skupiny:

• Akumulátory AGM (absorbed glass mat), v nichž je elektrolyt nasáknutý do silných separátorů ze skelných vláken. Jejich výhodou je nízký vnitřní elektrický odpor a vysoký výkon. Lze je zatěžovat vyššími proudy než gelové akumulátory.
• Akumulátory GEL (gelové), které obsahují elektrolyt ztužený tixotropním gelem SiO2. V porovnání s AGM akumulátory mají vyšší vnitřní elektrický odpor, a proto i nižší výkon. Jejich výhodou je ale delší životnost.

Oba tyto typy akumulátorů se dodávají v suchém stavu a aktivují se podle návodu výrobce naplněním článků elektrolytem z přiložené sady kontejnerů.

V poslední době se vyvíjejí a testují také akumulátory v provedení se svitkovými elektrodami – obdoba automobilových akumulátorů OPTIMA. Jejich výhodou by byla velká odolnost proti vibracím.

II. ÚDRŽBA A NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ

Tři základní body údržby jsou společné pro všechny typy akumulátorů:
– udržovat akumulátor stále v nabitém stavu
– kontrolovat uložení a upevnění ve vozidle
– kontrolovat stav kabelů a spojení

Jedním z nejvíce rozšířených mýtů je názor, že gelové akumulátory se mohou nabíjet jen nabíječi s pulsní charakteristikou nabíjení. Tato charakteristika je v počáteční fázi nabíjení určitě pro všechny druhy startovacích akumulátorů lepší než lineární proud, ale v žádném případě není podmínkou pro nabíjení VRLA akumulátorů. „Zdravý selský rozum“ se musí zeptat: proč nabíječ bez pulsní charakteristiky má akumulátor zničit a alternátor v motocyklu ne? Tan také nedobíjí akumulátor pulsem! Co je tedy tím faktorem, který při nabíjení může gelový a AGM akumulátor poškodit? Je to velikost nabíjecího napětí. Klasické akumulátory s volným elektrolytem se nabíjejí do konečných znaků nabití do horní hranice napětí až 16,1 voltů, VRLA akumulátory (AGM i gelové) lze nabíjet do napětí 14,4 až 14,5 voltů (to platí pro 12 V akumulátory). Proto je potřeba používat nabíječe určené pro nabíjení příslušných typů akumulátorů.

Obecná pravidla nabíjení:
• Akumulátor s volným elektrolytem nabíjejte proudem A1 = 0,1 CN (CN je jmenovitá kapacita v Ah) až do plynovacího napětí. Poté nabíjejte do konečných znaků nabití proudem A2 = 0,06 CN (cca 15,5 až 16,1V). Nižší proudy nejsou na závadu, šetří akumulátor, ale prodlužují proces nabíjení.
• POZOR – akumulátory VRLA (hermetizované, rekombinační) nabíjejte jen do plynovacího napětí 14,4V.
• Teplota akumulátoru při nabíjení nesmí překročit 45°C. V takovém případě okamžitě přerušte nabíjení a nechte akumulátor vychladnout a odvětrat. Poté je potřeba zkontrolovat akumulátor, popřípadě i nabíječ.
• Při nabíjení klasických akumulátorů s volným elektrolytem uvolněte víčka článků a nabíjejte v dobře větraných prostorách. Nemanipulujte s otevřeným ohněm, nekuřte. Vznikající plyn je výbušný!
• Teplota akumulátoru před nabíjením musí být 10°C a více. Nikdy nenabíjejte zamrzlý akumulátor.
• Po nabíjení nechte akumulátor min. 3 hodiny odvětrat. Při manipulaci pozor na statickou elektřinu.

Obecná pravidla skladování:
• Nebude-li akumulátor s elektrolytem po delší dobu provozovat, musí být před uložením nabitý do konečných znaků nabití.
• Maximální doporučená teplota pro skladování je do 20°C v suchém a bezprašném prostředí. Chladné teploty akumulátoru neublíží, pokud je plně nabitý. S poklesem stavu nabití se také zvyšuje mezní teplota, při které může dojít k zamrznutí již při teplotách blízkých bodu mrazu (-5° až -7°C).
• Neprovozované akumulátory je nutno dobíjet po 3 měsících.

III. ZÁVĚR

Aby Vám zakoupený akumulátor sloužil co nejdéle a bez problémů, je potřeba pozorně si přečíst návod k obsluze a údržbě a důsledně se řídit pokyny, které jsou zde uvedeny.
Životnost akumulátoru můžete výrazně prodloužit pečlivou údržbou, nicméně existuje mnoho dalších parametrů, které ovlivňují životnost akumulátoru bez Vašeho vlivu. V první řadě je to kvalita výroby a použité technologie při výrobě akumulátoru. Zde se dá obecně říci, že čím vyšší je cena akumulátoru, tím větší je i jeho kvalita, nemusí to ale být vždy pravda. Dalším parametrem je vozidlo. Vliv na akumulátor má kvalita dobíjecí soustavy, umístění akumulátoru ve stroji, správné dimenzování kapacity a výkonu akumulátoru, množství elektrické výbavy (imobilizéry, alarmy, audio výbava atd.).
Je ještě jeden parametr, kterým jako provozovatel vozidla ovlivňujete životnost akumulátoru. Je to režim provozu. Při málo četných a krátkých jízdách se akumulátor nemusí dostatečně nabíjet, naopak při dlouhých cestách a nastavení dobíjecího napětí vozidla na horní hranici bude akumulátor přebíjen. Životnost akumulátoru také zkracuje četnost startů.
Na úplný závěr lze konstatovat, že provoz akumulátoru není ani bez údržby, ani jednoduchý. Pokud se jako provozovatel nechcete stát odborníkem na akumulátory, je vždy rozumné obrátit se při počátečních problémech nebo pochybnostech o funkci akumulátoru a dobíjecí soustavy na autorizované servisy.

Článek připravila firma APM Automotive ve spolupráci s firmou Koyo.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!