Matador – rozhovor s výrobním ředitelem

22 februára 2010, 0:00

Rozhovor s riaditeľom závodu PLT (výroba osobných a ľahkých nákladných pneumatík) Ing. Antonom Vatalom.

Ako by ste zhodnotili činnosť závodu PLT za rok 2009?

Hneď na začiatku januára, výrobu zastavila na 10-11 dní plynová kríza. Po tejto „rane“ nasledovala všeobecná ekonomická kríza, ktorá znamenala pokles dopytu po pneumatikách, ktorý dosiahol v priebehu roka úroveň 30 – 35% v niektorých artikloch. Na toto musela reagovať každá firma vrátane našej. Musím oceniť ústretovosť a spoluprácu odborov, ako aj všetkých ľudí, ktorí pochopili vážnosť situácie a nutnosť reagovať nepopulárnymi krokmi. Continental Matador Rubber (CMR) šiel cestou zachovania pracovných miest vo výrobe PLT s čiastočným znížením pracovnej doby a zrušením vyplácania 13. a 14. platu, čím sa sčasti (nie však úplne) kompenzovali vzniknuté straty. Výhodou a zámerom PLT bol aby kvalifikovaní ľudia vo výrobe zostali. Myslíme do budúcnosti, keď kríza pominie a budeme opäť vyrábať naplno a nemusíme opäť zaúčať pracovníkov vo výrobe, a tento účel tieto opatrenia splnili. Rokovania s odbormi neboli jednoduché ale treba oceniť ich férový prístup , ktorý nakoniec prispel k dohode na kompromisnom riešení. Kríza pre nás skončila v júli, odkedy začalo navyšovanie prognóz dopytu od zákazníkov. Následkom oživenia dopytu bežala výroba v 3. a 4.kvartáli naplno. Podľa predbežných objednávok môžeme skonštatovať, že aj januári a februári tohto roka budeme výrobnú kapacitu využívať naplno.

Vo výrobe v súčasnosti prebieha náročný proces prechodu technológie Matador na technológiu koncernu Continental. S tým súvisí aj zavádzanie výrobkového portfólia koncernových značiek…

Áno, sme už druhý rok v tranzícii – prechodu do „CONTI rodiny“ pričom vlani bol tento proces veľmi intenzívny, nakoľko sme menili viacero vecí, vrátane systémových . Začali sme pracovať na zmene materiálov, surovín ,odladení tzv. „Matador artiklov“ a zavádzaní nových výrobkov. Tento rok bol čiastočne „pribrzdený“ krízou ale napriek tomu prechod naďalej pokračoval, nakoľko to je jedna z našich prioritných úloh. V niektorých mesiacoch (august, september) sme zavádzali až 35 nových výrobkov tzv. CONTI artiklov do výroby, čo sú veľmi vysoké čísla. To samozrejme prináša problémy vo výrobe, plánovaní, atď. To všetko je však príprava na budúcnosť a na plánované postupné zvyšovanie produkcie. Ak minulý rok sme mali plán 5,3 milióna pneumatík, tento rok to bude až 7,3 milióna kusov a dúfame, že sa to podarí. Takže nás čaká nárast výroby o 2 milióny kusov, čo je relatívne veľký skok a súvisí to aj navýšením nášho výrobkového portfólia. Šírka sortimentu je veľmi dôležitá avšak na druhej strane široký sortiment spôsobuje aj viac komplikácií vo výrobe, slabšiu efektivitu výroby, neustále prestavovanie strojov a horšie kvalitatívne výsledky. Trh ale žiada túto flexibilitu a my sa teda so širším výrobkovým sortimentom musíme naučiť pracovať nakoľko sme zákaznícky orientovaná firma.

Ale rozširovaniu sortimentu je priamo závislé na náraste strojno-technologických zariadení a unifikácií technológie. Pokračoval tento proces aj tento rok?

Áno, veď všetky nové výrobky tzv. CONTI portfólia sú zavádzané podľa technologických a kvalitatívnych štandardov koncernu. Tomuto štandardu však musia vyhovovať aj výrobky značky Matador. Preto druhá línia pokračujúca od začiatku integrácie je tzv. screening výrobkov MATADOR (napr. kontrola rezov, úprava konštrukcie), aby vyhovovali už spomínaných kvalitatívnym štandardom koncernu CONTINETAL. Celý tento proces je už na 85% hotový, spolu zo zmenou surovín, zmesí a polotovarov . Transformácia bude ukončená v polovici tohto roka.

Aký je v súčasnosti pomer výroby produktov zn. MATADOR a produktov CONTI brandu?

Momentálne je tento pomer výroby 60:40 v prospech pneumatík značky MATADOR. Nárastom nových kapacít sa však tento pomer bude postupne posúvať smerom k tzv. Conti značkám.

Prednedávnom sme v Púchove otvorili novú výrobnú halu finalizácie a ripravuje sa otvorenie ďalšej. Aké produkty sa budú vyrábať v novej hale a aké v starej hale?

Vieme, že pôvodný plán (ktorý ako alternatíva stále zostáva) je kapacita 16 miliónov vyrobených kusov. Kríza samozrejme plány trochu pozmenila. Produkcia 9,3 milióna pneumatík pre rok 2011 je však už v súčasnosti v podstate istá, pričom ďalším „ladením procesov“ dosiahneme ročnú produkciu až 10 miliónov kusov. Je veľký predpoklad ďalšieho navyšovania výroby, nakoľko stratégiou koncernu je rozširovať výrobné kapacity v nízkonákladových krajinách. Dokazuje to aj fakt, že od novembra minulého roka . už máme schválené financovanie novej výrobnej haly. Takže keď som hovoril o výrobnej a výrobkovej expanzii, peniaze na ďalší krok sú už uvoľnené a budeme v nej pokračovať.

Spomenuli ste navýšenie výroby o dva milióny kusov v tomto roku. Budú sa v tejto súvislosti prijímať do výroby noví zamestnanci?

Áno. Na tento rok budeme prijímať viac ako dvesto nových pracovníkov do výroby, pričom s náborom a prijímaním prvých začneme už na konci januára. Súvisí to aj s dobudovaním novej výrobnej haly s oddeleniami prípravy polotovarov, konfekcie a lisovne, ktorá sa v súčasnosti dokončuje za novou halou finalizácie. Výrobu v nej začneme v máji budúceho roka ale kapacitu budeme postupne dobudovávať až do konca roku. Je symbolické, že výrobu v novej hale začneme 60 rokov od vyrobenia prvej pneumatiky v Púchove. Do mája tam nainštalujeme nové lisy, konfekčný modul KM/PÚ a nové linky pre prípravu polotovarov, pričom inštalácia technických zariadení začala už na prelome rokov. Toto všetko s cieľom naplnenia celkového plánu výroby 7,3 mil. kusov pneumatík. A to sa samozrejme neobíde bez prijímania nových ľudí. Nepôjde však o všetky pracovné pozície, časť pracovníkov sem prejde z tzv. starej haly , kde v súčasnosti optimalizujeme procesy, nakoľko v produktivite zatiaľ pokrivkávame v porovnaní s ostatnými závodmi koncernu. Na obranu našich pracovníkov však treba povedať, že je to dané čiastočne zastaranou technológiou. Musíme sa ale všemožne snažiť nájsť cesty k zefektívneniu všetkých procesov, nakoľko pôvodný plán predpokladá , že sa bude vyrábať až 8 mil. kusov pneumatík v tzv. starej hale a 8 mil. kusov v nových výrobných priestoroch. Takže ako vidíte, s výrobou v starej hale sa aj naďalej ráta.

Zdroj: www.matador.cz

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!