Matador: Slávnostné otvorenie novej budovy Technologického centra v Púchove

20 augusta 2014, 20:17

Dňa 17. júna bola otvorená nová budova Technologického centra Púchov (TCP). Slávnostný akt sa uskutočnil za účasti Ing. Anton Vatalu, konateľa Continental Púchov a riaditeľa závodu Osobné pneumatiky, riaditeľa divízie Technologické centrum Ing. Libor Hegera, Ing. Miroslava Chromeka, riaditeľa Skúšobného centra, Davida O´Donnella, senior viceprezident pre vývoj osobných a ľahkých nákladných plášťov a Geerta Roika, senior viceprezidenta pre vývoj nákladných plášťov, ako aj ďalších pracovníkov vývoja a výskumu.

Riaditeľ divízie TCP Ing. Libor Heger vo svojom príhovore zdôraznil, že nová budova výrazným spôsobom napomôže skvalitniť pracovné podmienky pre pracovníkov centra, umožní rozšírenie výskumno-vývojových kapacít, a tým aj rast nových pracovných miest vo výskume. Ocenil, že spoločnosť Continental investuje v Púchove značné prostriedky nielen do výrobných hál a technologických zariadení, ale aj do vývoja a výskumu. Poukázal na fakt, že Continental je najväčším a najvýznamnejším zamestnávateľom v púchovskom regióne. Poďakoval všetkým kolegom – bývalým i súčasným, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu, menovite spomenul Miroslava Chromeka, Milana Pečeňu,  Matthiasa Haufeho, Michaela Neuheisela a ďalších.

Potešenie nad novou výskumno-vývojovou bázou vyslovili aj Geert Roik a David O´Donnell, ktorí vyzdvihli prácu všetkých, do projektu zainteresovaných ľudí, ako aj  perfektnú  organizáciu, vďaka ktorej bola budova postavená vo veľmi krátko čase. Vyjadrili tiež presvedčenie, že nová budova pomôže skvalitniť prácu a bude základom pre transfér ďalších výskumno-vývojových aktivít z centrály do Púchova.

Potom Ing. Libor Heger spoločne s Geertom Roikom a Davidom O´Donnellom posadili tridsať rokov starú kanadskú jedličku – strom, ktorý rastie približne 5 až 7 cm za rok, pričom kvalita dreva sa každým rokom výrazným spôsobom zlepšuje. Ako povedal  Ing. Heger, aj cieľom TCP v budúcnosti bude, podobne ako u tohto stromu, stabilne rásť a neustále zvyšovať kvalitu aj kvantitu práce.

Nová budova divízie Technologického centra Púchov je súčasťou projektu s názvom „Nové budovy Kampus TCP/GEP“. Súčasťou tohto projektu je výstavba novej budovy TCP, výstavba novej budovy Skúšobného centra zameraného na bubnové skúšky trvanlivosti plášťov, analýzy plášťov a skúšky ContiKit, vrátane presťahovania všetkých skúšobných zariadení a prepojenie starej a novej budovy TCP tzv. Skywalkom na najvyššom poschodí. Projekt začal v roku 2012 a plánovaný termín ukončenia je november 2016. Náklady na projekt predstavujú 7,5 miliónov eur. Základný kameň novej budovy bol položený v júni 2013 za účasti ministra financií SR Petra Kažimíra.

Dôvodom realizácie projektu boli nedostatočné priestory, potrebné pre strategický nárast pracovníkov TCP vo výskumno – vývojových činnostiach pre nasledujúce roky. V súčasnej dobe pracuje v divízii TCP 177 pracovníkov, z toho 98 vo výskumno-vývojových činnostiach a 79 v oblasti testovania surovín a materiálov a skúšania nových výrobkov. Pre rok 2015 je plánovaný stav pracovníkov vo výskumno-vývojových činnostiach 125 a pre rok 2016 očakávame ďalší 15-percentný nárast. Ďalším dôvodom realizácie projektu je tiež rozširovanie závodu na výrobu osobných pneumatík a s tým súvisiaci fakt, že súčasná budova Skúšobného centra je prekážkou pre výstavbu novej výrobnej haly.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!