Bridgestone hodlá ještě intenzivněji podporovat trvale udržitelnou produkci přírodního kaučuku

, 7 marca 2016, 19:49

Bridgestone Singapore PTE LTD. se jako zástupce globálního koncernu Bridgestone Group dobrovolně přihlásila k podpoře a dodržování celosvětových směrnic pro zodpovědné získávání přírodního kaučuku. Bridgestone Group se podepsáním své deklarace také zavazuje k aktivní účasti v pilotní fázi projektu SNR-i, zaměřeného na trvale udržitelné získávání přírodního kaučuku – a tím činí důležité kroky k naplňování kritérií, která definují trvale udržitelný dodavatelský řetězec.

Program SNR-i, založený mezivládní organizací IRSG (International Rubber Study Group), jejímiž členy jsou globální výrobci i odběratelé kaučuku, včetně společnosti Bridgestone, si klade za cíl vytvořit kritéria, která vytvoří rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a společenskými aspekty, aby byla zajištěna v globálním měřítku trvale udržitelná produkce přírodního kaučuku, z níž budou mít prospěch všechny průmyslové subjekty. SNR-i konkrétně usiluje o:
   – podporu zvyšování produktivity plantáží produkujících přírodní kaučuk,
   – zvyšování kvality přírodního kaučuku,
   – podporu trvale udržitelného pěstování lesů prostřednictvím ochrany/zachování chráněných oblastí,
   – předvádění vhodného hospodaření s vodou,
   – projevování nejvyššího respektu v oblasti lidských práv a pracovního práva.

Odborníci očekávají růst poptávky po pneumatikách v důsledku růstu globálního počtu obyvatel a další motorizace. V souladu s tím se očekává, že poroste také spotřeba přírodního kaučuku. Vytvoření trvale udržitelného dodavatelského řetězce pro zásobování přírodním kaučukem v globálním měřítku je proto naléhavým požadavkem.

Bridgestone je největším výrobcem pneumatik a kaučuku na světě a je si vědom obrovského vlivu svých podnikatelských aktivit na společnost. Bridgestone používá mnoho osvědčených metod a akceptovaných průmyslových standardů. Společnost přistupuje k ochraně životního prostředí zodpovědně – včetně aktivní ochrany přírodních lesů. Bridgestone také respektuje veškerá lidská práva a snaží se podporovat komunity, v nichž působí. Společnost Bridgestone očekává, že ze stejných principů vychází také jednání jejích partnerů a dodavatelů v oblasti produkce přírodního kaučuku.

Základní postoje společnosti k získávání surovin jsou veřejně dostupné na internetu, ale hlavní aspekty se týkají potřeby otevřeného a férového získávání surovin, vylepšování kvality, nákladů a dodávek, pokroku v ekologickém získávání surovin; dodržování zákonů, etiky a bezpečnosti; a aplikace směrnic v celém dodavatelském řetězci. V souladu s tím jsou největší globální dodavatelé a obchodní a distribuční partneři společnosti Bridgestone pravidelně podrobováni auditům s vlastním hodnocením. Dodavatelský řetězec přírodního kaučuku je velmi rozsáhlý, komplexní a často roztříštěný. Aktivní účast v projektu SNR-i proto umožňuje společnosti Bridgestone oslovit širší vrstvy zainteresovaných subjektů a podobně smýšlejících organizací ve snaze o realizaci dlouhodobé vize 100% trvale udržitelných materiálů.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!