Jaký byl rok 2010 v prodeji značky Matador?

31 januára 2011, 0:00

Na to jsme se zeptali Ing. Miloše Radosa, ředitele pro marketing a prodej společnosti Continental Matador Rubber.

"Uplynulý rok bol v znamení razantného oživenia trhov s pneumatikami. Pôvodné odhady vývoja trhov predpokladali miernejšie oživenie dopytu, čomu boli prispôsobené aj výrobné kapacity po prepade trhov v roku 2009. Celkové ekonomické oživenie, neutíchajúci domáci dopyt v Číne, chýbajúce množstvá z Ázie vplyvom zvýšeného dopytu po automobiloch a pneumatikách ako aj posilnenie USD voči EUR, to všetko boli faktory ktoré ovplyvnili nedostatok pneumatík či už v prvej výbave alebo náhradnej spotrebe. Tento trend neobišiel ani predaj pneumatík zn. Matador a po takmer 20 rokoch v pneumatikárskom biznise musím skonštatovať, že sme prvýkrát čelili situácii keď dopyt mnohokrát prevyšoval reálne možnosti výroby. Podobným problémom však čelili všetci tradiční výrobcovia pneumatík, preto dobudovanie nových výrobných kapacít v PU považujem za kľúčový faktor úspechu do budúcnosti. Úspešne sa nám podarila reštrukturalizácia zákazníckeho portfólia v Západnej Európe s cieľom zvýšenia profitability na želateľnú úroveň ako aj zavedenie tzv. jednolíniovej produktovej stratégie, čo znamená jeden rozmer v jednej dezénovej rade. To nám umožnilo zjednodušiť orientáciu sa na strane zákazníkov, zjednodušenie plánovania a tým aj čiastočné zvýšenie disponibility. Aj naďalej značka Matador zostáva značkou, ktorá má v rámci koncernu hneď po značke Continental najširšie produktové portfólio. Plán predaja sme v segmente osobných a ľahkých nákladných pneumatík splnili na 101%, v segmente nákladných pneumatík na 108%, čo považujem, pri už spomínaných problémoch s disponibilitou, za veľmi dobrý výsledok. Za tieto výsledky patrí všetkým pracovníkom nášho úseku srdečná vďaka.

Rok 2010 bol tiež rokom organizačných zmien úseku Marketing & Sales. Sedem našich trhov bolo integrovaných do zodpovednosti lokálnych Conti sales organizácií. Naopak, od 1.1.2011 sme prevzali zodpovednosť za predaj celého značkového portfólia koncernu Continental v regióne Východná Európa, t.j. v krajinách bývalej Juhoslávie, Bulharska, Albánska, Moldavska ako aj vo vybraných krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. To v praxi znamená že zodpovednosť za predaj v rámci jednej značky sa presúva do pozície zodpovednosti multibrandovej. Organizačné zmeny a rozšírenie zodpovedností a jednotlivých činností sa samozrejme podpísali aj pod personálne posilnenie niektorých útvarov, najmä útvaru COD. Rok 2011 teda začíname v rámci nášho útvaru nielen s novými kolegami, ale aj so zodpovednosťou za nové značky, nových zákazníkov, nové trhy.

Starostlivosť o predaj celého portfólia koncernu Continental vrátane značky Matador vnímam ako pozitívnu výzvu pre nás všetkých pričom tieto zmeny jednoznačne znamenajú posilnenie pozície nášho úseku v rámci predajných organizácií koncernu Continental."
Více na matador.sk.

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!