AD Technik: soustruh pro opracování brzdových kotoučů Pro Cut PFM 9.0/9.1

14 júna 2010, 0:00

Minulý týden jsme Vás informovali o ceně AUTOTEC PRIX 2010, kterou získala firma AD Technik se soustruhem pro opracování brzdových kotoučů přímo na vozidle amerického výrobce Pro Cut s typovým označením PFM 9.0/9.1. Nyní si tento výrobek představíme.

Tento soustruh je zcela unikátním řešením obrábění brzdových kotoučů přímo na vozidle. Je současně absolutní novinkou na českém trhu a prezentuje zcela nový způsob rychlého a nízkonákladového řešení vyrovnání a obrobení kotouče bez jeho demontáže a bez nutnosti demontáže sousedních podvozkových skupin.

 

Stejně tak jako měření geometrie Hunter posouvá hranice časové proveditelnosti na hodnoty, kdy takové měření je již možné zařadit do příjmových servisních operací, získat tak rozhodující informaci o stavu podvozku vozidla ještě před zahájením hlavních (požadovaných) servisních úkonů a předcházet tak opakovanému výskytu nejrůznějších závad způsobených neodhalením špatného stavu geometrie, umožňuje i soustruh Pro – Cut zcela revoluční změnu v provedení operace soustružení (srovnání) kotoučů přímo na vozidle.

Konstrukce brzdového soustruhu Pro Cut na rozdíl od dosud běžně užívaných řešení různých výrobců v Evropě je zcela kompaktní. To znamená, že pohonná jednotka (motor, převodovka), kompenzační jednotka i vlastní soustružnická hlava tvoří jeden celek, vyvážený a umístěný na mobilní výškově nastavitelné konzole. Celý soustruh na mobilním držáku se připevní pouze k náboji kola (kotouče). Na rozdíl od dosud běžných řešení se nemusí provádět žádné další pracné demontáže držáků brzdových třmenů a upínání soustružnické hlavy namísto držáků.

Soustruh má v sobě integrovanou kompenzační jednotku, která po zahájení kompenzace jednak vyhodnocuje skutečnou boční házivost brzdového kotouče, snímané hodnoty předává vlastní řídící jednotce. Ta pomocí patentovaného mechanizmu zcela automaticky, bez možnosti ovlivnění obsluhou stroje provede nastavení (kompenzaci) celého soustruhu včetně jeho soustružnické hlavy do skutečné osy rotace kotouče (resp. kolmo na tuto osu – v případě hlavy se soustružnickými noži)

Tím eliminuje tím odchylku boční házivosti, resp. geometrické osy kotouče. K provedení vlastního soustružení je k dispozici výkonný motor spřažený se soustružnickou hlavou velmi tuhým pevným ramenem umožňujícím efektivní, rychlé a přesné soustružení povrchů brzdového kotouče. Konstrukce soustruhu společně s držákem umožňuje soustružení v libovolné poloze, což společně s prostorově úspornou a kompaktní celkovou konstrukcí umožňuje dostat se do kolového prostoru všech typů osobních a dodávkových vozidel, bez nutnosti rozsáhlé demontáže podvozkových skupin.

Hlavní a zásadní výhodou tohoto soustruhu je dosažení velice přesného a jemného obrobení obou třecích ploch kotouče za dobu 9 minut včetně veškerých přípravných časů (tj. demontáž kola vozidla a příprava stroje). Takovou rychlost a přesnost tohoto stroje umožňuje jeho unikátní tuhá a kompaktní konstrukce společně s patentovaným, počítačem řízeným procesem kompenzace stroje a velice jednoduchou obsluhou.

Zásadní zkrácení této servisní operace na maximálních 9 minut oproti dosavadním 30 až 60 minutám běžným u strojů s rozdělenou konstrukcí (upínání nezávislé soustružnické hlavy namísto držáku brzdového třmenu) umožňuje nyní zařazení této důležité a stále častěji předepisované servisní operace jako standardního úkonu při každé výměně brzdových destiček. U naprosté většiny vozidel je možné provádět současné srovnávání brzdových kotoučů společně s výměnou desek bez jakéhokoli nároku na delší pracovní čas.

Tímto řešením se vytváří servisu prostor pro zásadní zvýšení profitability při opravách brzd. Tato operace je zcela nízkonákladová (kromě vlastních odpisů stroje jsou spotřebním materiálem pouze břitové destičky) a realizovatelná ve stejném čase a souběžně s výměnou desek. Za stejný čas lze vytvořit výrazně vyšší přidanou hodnotu.

Díky časové i nákladové (cenové) dostupnosti této operace, lze velice efektivně odstraňovat celou řadu závad snižujících jízdní a brzdné vlastnosti vozidla. Operaci ” srovnání” povrchu brzdových kotoučů vozidel právě soustruhem Pro Cut již schvaluje, nebo doporučuje jako standardní opraci při jakémkoli zásaho do brzdového systému celá řada výrobců vozidel ( např.BMV, Ford, GM, VW a další) a řada výrobců vozidel ji přímo vyžaduje ( např.Chrysler/JEEP,Nissan,Toyota/Lexus aj.)

Soustružení kotoučů na vozidle na rozdíl od dříve známého “stáčení” demontovaných kotoučů na jednoúčelových, nebo universálních soustruzích má několik hlavních důvodů, jejichž význam stále roste v závislosti na vývojem moderních vozidel a nároků na jejich jízdní a brzdové vlastnosti:
• Srovnáním kotouče je docíleno odstranění veškerých drobných poškození, vybroušených obvodových drážek po předchozím brzdění a rzi z povrchu kotouče. Hladké třecí plochy výrazně usnadňují a urychlují proces ” zajíždění”, resp. sesednutí nové brzdové desky s brzdovým kotoučem. Výrazně se eliminuje skřípání a pískání brzd. Vozidlo po vyjetí ze servisu navíc dobře vypadá, protože “Auta dělají kola…”
• Srovnáním kotouče na vozidle jsou eliminovány odchylky jeho skutečné boční házivosti (ne jen té geometrické) a DTV (disc thickness variation) Boční házivost a DTV spolu úzce souvisí. DTV, která se na kotouči vyvíjí, je příčinou vibrací a pulsací brzd, což v konečném důsledku má negativní vliv na jízdní vlastnosti a brzdný výkon vozidla. DTV nemusí být vyvolána jen konstrukční, nebo výrobní vadou kotouče a velmi častou vadnou montáží kotouče. Na její vytvoření má vliv i postupná, nebo náhlá změna geometrie vozidla po jízdě na poškozené vozovce, nebo nárazu do výtluků, či jiných překážek. Právě proto, že jsou příčiny vzniku DTV a jejích vážných důsledků často mimo dosah, nebo technické schopnosti servisu, je v současné době kladen tak vysoký důraz na preventivní i nápravné srovnávání brzdových kotoučů a současném proměřování a nastavování geometrie vozidla při každém servisním zásahu.

Nově přinášená technologie Pro-Cut (a související technologie měření geometrie Hunter) umožňuje zařadit tyto servisní operace díky své rychlosti, přesnosti a jednoduché obsluhy jako cenově přijatelnou součást standardních servisních úkonů. Jejím trvalým a hromadným použitím lze zásadním způsobem předejít nejrůznějším komplikacím jízdních a brzdných vlastností vozidel a v konečném důsledku tak jednoduchým, nenákladným a efektivním způsobem přispět k růstu profesionality i v značkových i neznačkových servisech, jejich rentability a profitability a vyšší provozní bezpečnosti u výrazně většího počtu vozidel na našich silnicích

Více na adtechnik.cz

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!