Trh nových užitkových vozidel v Evropě stále klesá

22 augusta 2012, 0:00

Podle údajů za 1. pololetí 2012, zveřejněných Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA, se pokles prvních registrací nových užitkových vozidel v zemích EU27 a EFTA oproti 1. čtvrtletí dále prohloubil. Ke zvýšení prvních registrací naopak došlo u nových autobusů.

I. LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCVs)
V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2011 zaznamenán v souhrnu pokles prvních registrací o 11,64% (za 1. čtvrtletí byl pokles 10,67%).

II. UŽITKOVÁ VOZIDLA nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV >3,5t – Trucks)
Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za 1. pololetí 2012 v zemích EU27 a EFTA poprvé zaregistrováno celkem 155.749 ks, což je o 5,19% méně než za stejné období roku 2011 (za 1. čtvrtletí činil pokles jen 2,04%).

Z uvedeného počtu 155.749 ks vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t bylo 116.318 ks (74,68%) o celkové hmotnosti větší než 16 tun, meziroční pokles registrací zde činil 5,77%.

III. AUTOBUSY (Buses – MBC+HBC > 3,5t)
První registrace nových autobusů v zemích EU27 a EFTA se oproti stejnému období roku 2011 zvýšily o 7,19%, pouze v zemích EU však bylo zvýšení nižší (o 5,21%). Na šesti největších trzích nebyl vývoj stejný.

Údaje za červenec a srpen budou ze strany ACEA zveřejněny 28. září 2012.

Zdroj: autosap.cz

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!