Typy paliv nových vozidel: elektrický pohon 5,7 %, hybrid 18,4 %, benzín 42,2 % za 1. čtvrtletí 2021

27 apríla 2021, 14:04

V prvním čtvrtletí roku 2021 tvořily hybridní elektrická vozidla 18,4 % celkového prodeje osobních automobilů v EU, což za rok téměř zdvojnásobilo jejich podíl na trhu. Během těchto tří měsíců také vzrostla poptávka po elekromobilech: ta tvořila 5,7 % všech nových automobilů, zatímco hybridní plug-iny představovaly 8,2 % registrací v EU. Prodej tradičních automobilů na fosilní paliva v Evropské unii nadále klesal, ačkoli benzín a nafta stále tvořily 65,4 % automobilového trhu.

Vozy na benzín a naftu

Od ledna do března 2021 objem nafty poklesl o 20,1 % ve srovnání s předchozím rokem a dosáhl 593.559 prodaných automobilů v celé Evropské unii. Diesel si nyní drží tržní podíl 23,2 %, což je pokles z 29,9 % v prvním čtvrtletí roku 2020. Většina trhů EU vykázala v tomto segmentu dvouciferný pokles, včetně tří ze čtyř hlavních: Německo (-29,4 %), Španělsko ( -28,3 %) a Francie (-11,1 %).

Podobně poptávka po benzínových automobilech pokračovala v sestupném trendu, kdy se prodej snížil o 16,9 % z 1,3 milionu prodaných kusů v 1. čtvrtletí 2020 na 1,1 milionu letos. V důsledku toho se podíl benzinu na automobilovém trhu v EU snížil z 52,3 % v prvním čtvrtletí roku 2020 na 42,2  % ve stejném období roku 2021. S výjimkou Francie (+ 8,3%) poklesly registrace benzínových automobilů ve všech hlavních Německo (-30,0 %), Španělsko (-25,7 %) a Itálie (-4,8 %).

Alternativně poháněná vozidla (APV)

Během prvního čtvrtletí roku se registrace bateriových elektrických vozidel (BEV) v EU zvýšila o 59,1 % a dosáhla 146.185 automobilů, přičemž poptávka stále těží z vládních stimulů pro vozidla s nulovými emisemi. Tento růst byl podpořen velkými zisky na klíčových trzích EU, zejména v Německu (+ 149,0 %) a Itálii (+ 145,6 %). Naproti tomu ve Španělsku od ledna do března poklesla poptávka po bateriových elektromobilech (-12,6 %).

Registrace plug-in hybridních elektrických vozidel (PHEV) vyskočila o 175,0 % na 208.389 jednotek. Jedním z tahounů tohoto růstu byla Itálie, kde bylo v prvním čtvrtletí zaregistrováno 16.103 automobilů typu plug-in, což představuje meziroční nárůst o 445,7 %. Na třech dalších hlavních trzích EU došlo v letošním roce k dvojnásobnému nebo dokonce trojnásobnému nárůstu v segmentu PHEV: Německo (+ 195,4 %), Francie (+ 231,4 %) a Španělsko (+ 116,1 %).

Hybridní elektrická vozidla (HEV) zůstala největší objemovou kategorií alternativně poháněných osobních automobilů v EU, přičemž od ledna do března 2021 bylo registrováno 469.784 jednotek (nárůst o 101,6 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku). Registrace hybridů vzrostly téměř všude v regionu, včetně Itálie (+ 246,8 %), Francie (+ 135,0 %), Německa (+ 60,5 %) a Španělska (+ 39,4 %).

Poptávka po vozidlech na zemní plyn (NGV) v Evropské unii poklesla během prvního čtvrtletí o 10,1 % na 14.300 jednotek, a to navzdory nárůstu registrací o 24,5 % v Itálii (největší trh EU s těmito vozidly). Prodej automobilů na LPG se naopak téměř zdvojnásobil (+ 92,7 %) a dosáhl 46.037 jednotek, což bylo podpořeno pozoruhodnými zisky ve Francii (+ 1.748,6 %; nyní druhý největší trh EU pro automobily na LPG) a v Itálii (+23,9 %), což představovalo více než polovinu celkového prodeje LPG.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!