Komuniké ZAP SR

, 25 apríla 2016, 17:41

Valné Zhromaždenie ZAP SR prijalo na svojom zasadnutí dňa 20.4.2016 nasledovné komuniké:

Dňa 20.4.2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky, ktorého sa okrem iných zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Peter Plavčan a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR pán Vojtech Ferencz. Na stretnutí bolo potvrdené, že významné postavenie automobilového priemyslu a priemyslu ako celku v rámci hospodárstva Slovenska je potrebné zvýrazniť aj pri príprave hospodárskej stratégie Slovenskej republiky. Súčasný hospodársky vývoj a rozvoj priemyselných výrob vytvára veľký tlak na transformáciu vzdelávacieho systému na Slovensku, pričom zmeny sú potrebné v celom systéme počnúc základným školstvom a končiac zásadnými reformami vysokoškolského vzdelávania. Minister školstva ocenil iniciatívu a výrazný podiel ZAP SR pri zavádzaní duálneho systému vzdelávania do praxe. Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva potvrdil významné postavenie automobilového priemyslu v hospodárstve Slovenskej republiky a vyjadril želanie, aby spolupráca MH SR a ZAP SR sa rozvíjala pri zavádzaní stratégie Priemysel 4.0 v podmienkach slovenskej ekonomiky a v zabezpečovaní podmienok pre rozvoj subdodávateľov pre automobilový priemysel, kde obe strany pociťujú potrebu poskytovať pomoc pri rozvoji malých a stredných podnikov  a ich vstupe do globálnych dodávateľských reťazcov. Zúčastnení ocenili  aj záujem Vlády SR v oblasti znižovania administratívnej záťaže, ktorý deklarovala v návrhu Programového vyhlásenia vlády.

Prezident ZAP SR Juraj Sinay ocenil spoluprácu s oboma ministerstvami pri tvorbe Programového vyhlásenia Vlády SR a akceptovaní požiadaviek automobilového priemyslu pri tvorbe jeho obsahu. Námety ZAP SR boli zapracované aj do iných častí programového vyhlásenia, ktoré riešia zamestnanosť, výstavbu infraštruktúry, životné prostredie, tvorbu konkurencieschopného podnikateľského prostredia a finančné otázky. „Sme pripravení byť nápomocní pri plnení ambicióznych cieľov vlády,“ skonštatoval na záver prezident ZAP SR Juraj Sinay.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!