Použitím Tritanu proti opotrebovaniu rozvodového reťazu

15 decembra 2017, 11:04

Neustále rastúce nároky na vznetové a benzínové motory si žiadajú tiež stále viac zaťažiteľné diely, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti opotrebeniu. To platí predovšetkým pre pohyblivé diely moderných najmä turbodieselových motorov s priamym vstrekovaním. Medzi najviac zaťažené pohyblivé diely týchto motorov patrí aj rozvodový reťaz.

Rozvodový řetěz Febi

Úloha a konstrukce ovládacího řetězu
Typy rozvodových řetězůÚkolem ovládacího řetězu je spojení a synchronizace klikové hřídele s vačkovou hřídelí. Základními součástmi pohonu ovládacího řetězu jsou: ozubená kola, upínací a kluzné lišty a také napínák řetězu.

Ovládací řetězy se v podstatě dělí na 3 konstrukční typy. To, který konstrukční typ řetězu se v motoru použije, závisí především na jeho konstrukci. Ovládací řetěz je během provozu motoru vystaven značné dynamické zátěži, která je způsobena silnými vibracemi v pohonu řetězu. Tyto vibrace jsou způsobeny nerovnoměrným provozním chováním klikové a vačkové hřídele. Další příčinou může být kolísající potřeba výkonu poháněných sekundárních součástí. V některých případech k nim může patřit např. vstřikovací čerpadlo.

Prodloužení řetězu jako znak opotřebení
Rozvodové řetězy jsou zařazovány mezi tzv. doživotní komponenty, jejichž údržba nebo výměna obvykle nebývá nutná. Nicméně praxe dokazuje, že životnost řetězů není neomezená. V důsledku výše jmenovaného vysokého zatížení může časem docházet k opotřebení, resp. k vytažení (= prodloužení) řetězu. To pak v důsledku způsobuje nežádoucí posun časování řídicích dob motoru, což negativně ovlivňuje chování spalin a chodu motoru. Pokud se řídicí doby posunou ještě intenzivněji, hrozí i nebezpečí poškození motoru. Právě případné prodloužení řetězu tak určuje jeho skutečnou životnost.

Testování rozvodového řetězu

K vytažení řetězu dochází v řetězových kloubech spojující vnitřní a vnější článek. U klasického pouzdrového řetězu se kloub skládá z pouzdra a čepu a opotřebení je způsobeno vzájemnou mechanickou zátěží obou těchto komponentů. Během průzkumů bylo měřeno obvyklé prodloužení 0,5% při kilometrovém náběhu cca 250.000 km. Při prodloužení nad 1% již není zaručena správná funkce rozvodového řetězu a ten tedy musí být vyměněn.

Tritanová technologie
Logo tritanV rámci zlepšování prevence proti předčasnému opotřebení rozvodového řetězu vyvinul OE dodavatel IWIS pro své řetězové čepy speciální tritanovou technologii spočívající v unikátní povrchové úpravě odolné vůči agresivním vlivům v motoru. Díky ní je ´bezúdržbový´ chod rozvodového řetězu zaručen i při stoupajících nárocích moderních motorů.

Povrstvení čepů se provádí magnetronovým naprašováním, což je jedna z moderních metod PVD (´Physical Vapour Deposition´ = fyzikální depozice z plynné fáze). Za působení vysokého vakua je čep bombardován energetickými částicemi (ionty), a požadovaný materiál se tak rozprašuje a postupně deponuje (ukládá) v rostoucí tenké vrstvě. Díky reakčnímu plynu pak vzniká na čepu požadovaná tenká, ale vysoce odolná vrstva nitridu chromu.

Výroba rozvodového řetězu

Tento speciální postup zajišťuje lepší odolnost čepu proti agresivním směsím oleje, uhlíku a paliva. Dochází tak ke snížení opotřebení nejméně o 50% v porovnání s jinými metodami. Kromě toho bylo možné ještě více eliminovat nežádoucí tření (zhruba o 20%), což mimo jiné přispívá ke snížení úniku CO2.

Povrstvení rozvodového řetězu Tritanem

Údaje dokazující zlepšení opotřebení a snížení tření byly ze strany IWIS prokázány na speciálních zkušebnách.

Zkušebny rozvodových řetězů

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!