Ako na filter pevných častíc DPF

22 februára 2018, 11:59

V tomto dieli technických informácií od Auto Kelly a SuperVAGu sa viac pozrieme na to, ako riešiť prípadné problémy s DPF a jeho regeneráciou, ako zistiť stav a prípadné chyby v systéme DPF.

Filtr pevných částic DPF - řez

Nefunguje regenerace automatická a nelze spustit ani nucenou regeneraci? Co s tím, jak zjistit možné příčiny nefunkčnosti?
Pozn.: Samozřejmě předpokládáme, že jste se ujistili, že jsou splněny podmínky nutné pro regeneraci.
Nasnadě je jednoduché řešení, vyčíst závady, smazat závady a provést nucenou regeneraci. Tím se však problém nevyřeší, pouze oddaluje opětovné projevení závady v podobě dalšího nespuštění automatické regenerace a následujícího „ucpání“ filtru pevných částic. V krajním případě se tak dostaneme do stavu, kdy už není možné regenerovat filtr na vozidle a následuje jeho demontáž, čištění chemickou cestou, nebo výměna za nový kus.

Výjimkou může být případ, kdy nespuštění regenerace samotným vozem je způsobeno pouze podmínkami pro spuštění (např. provoz pouze v městském provozu a ignorování kontrolky DPF, případně žhavení).

Podívejme se tedy na to, jak doporučujeme postupovat:
• Zjištění údajů od majitele vozu – podmínky, ve kterých je vůz provozován, servisní historie apod.
• Fyzická kontrola vozu – stav výfukového potrubí, přítomnost katalyzátoru, DPF, EGR.
• Vyčtení paměti závad řídicí jednotky motoru.
• Čtení bloků naměřených hodnot. Bloky spojené s činností filtru pevných částic, hodnoty snímačů a stavové informace od řídící jednotky o činnosti systému DPF. Přehledová funkce SuperVAG se všemi parametry.
• Nalezení a odstranění závady podle zjištěných informací.
• Spuštění nucené regenerace na stojícím nebo jedoucím vozidle.
• Opětovná kontrola po provedení nucené regenerace

Čtení paměti závad
Po navázání komunikace s řídicí jednotkou motoru a výběru funkce čtení paměti závad, kontrolujeme zejména ty závady, které mají vliv na vznik emisí motoru, nebo přímo závady v systému DPF. Je to nejjednodušší zjištění místa, kde dochází k chybám. Zejména pokud se jedná o chyby v elektrickém okruhu, které je řídící jednotka bez problému schopná detekovat (zkrat na kostru nebo + pól u jednotlivých snímačů).

Horší závadou v paměti závad z pohledu mechanika je závada o zanesení filtru (např. 9262 Filtr částic – nadměrně zanesen). V tomto případě nám řídící jednotka není schopna v paměti závad určit důvod zanesení a můžeme pokračovat k dalšímu kroku – tedy ke čtení bloků naměřených hodnot.

Příklad vyčtených závad při diagnostice DPF pomocí Supervagu
Příklad vyčtených závad

Čtení bloků naměřených hodnot
Naším nejlepším pomocníkem u diagnostiky DPF a jeho komponent budou Bloky naměřených hodnot. Tedy funkce řídící jednotky, která nám umožní nahlédnout do stavu a řízení přímo pohledem samotné jednotky. Nikoliv jen skutečných hodnot, které naměříme na snímačích (např. osciloskopem), ale tak, jak je „vidí“ a počítá s nimi jednotka. Tyto hodnoty se mohou lišit a jak sériová, tak paralelní diagnostika s sebou nese výhody i nevýhody. Pomocí SuperVAGu se tak podíváme na možnosti sériové diagnostiky.

V té najdeme hodnoty jak ze strany snímačů (vstupní data pro regulaci), tak i stavové hodnoty (stav regulace). Není nic neobvyklého, když řídicí jednotka motoru nabízí i 1.600 různých veličin. Obecně však lze říct, že nejvíce nás budou zajímat informace o:
• aktuálním zanesení filtru pevných částic,
• informace ze snímače rozdílu tlaku DPF,
• snímače teploty ve výfukovém potrubí,
• údaje o poslední regeneraci.
SuperVAG výběr těchto hodnot usnadňuje a hlavně sjednocuje umístění jednotlivých veličin napříč všemi jednotkami motoru. Stačí jednoduše kliknout na komfortní funkci PŘEHLED PARAMETRŮ DPF.

Komfortní funkce SuperVag PŘEHLED PARAMETRŮ DPF

Tato funkce vybere všechny podstatné hodnoty za vás a nabídne je v přehledné tabulce, spolu s možností uložení hodnot pro pozdější vyhodnocení a možností tisku protokolu a vlastním měření. Jak je u SuperVAGU zvykem, přehledně a dostupně na jediný klik myši.

Náhled komfortní funkce SuperVagu a příkladu zobrazených veličin
Náhled komfortní funkce a příkladu zobrazených veličin

Aktuální zanesení filtru pevných částic
Ukazuje aktuální stav vlastního filtru. Hodnoty aktuálního zanesení nejsou přímo měřeny (váženy), ale jsou dopočítávány na základě snímače rozdílu tlaku filtru částic a dlouhodobých informací např. o způsobu jízdy apod. K zobrazení v diagnostice jsou v gramech sazí, nebo v procentech objemu filtru. Pro Vás jsou tyto údaje nutné k určení jak moc je filtr zanesen a jestli je vůbec možné dál pokračovat v jeho případné nucené regeneraci. Mezní hodnoty jsou různé pro jednotlivé generace řídicí jednotky a objem motoru (velikost DPF). I tyto mezní hodnoty naleznete v komfortní funkci SuperVAGU, níže na příkladu pro 2.0 TDI EDC17C46:
Mez naplnění – pro servisní regeneraci – 24 g
Hodnota v gramech, do které je možné spustit regeneraci za běžného provozu řídicí jednotky motoru. Nad tuto hodnotu je již nutná návštěva servisu a spuštění NUCENÉ servisní regenerace. V SuperVAGU provedete jednoduše kliknutím na funkci Spuštění regenerace u stojícího vozidla.
Mez naplnění – naplnění filtru částic – 40 g
Nad tuto hodnotu je již není možné spustit nucenou regeneraci u stojícího vozidla, ale je nutné Spuštění regenerace u jedoucího vozidla. Množství částic ve filtru je větší a je nutné chlazení filtru při probíhající regeneraci.
Mez naplnění – přeplnění – 45 g
Hodnota v gramech, od které již není možné spustit diagnostikou jakoukoliv regeneraci a je nutné demontáž DPF a jeho vyčištění jinou cestou.

Informace ze snímače rozdílu tlaku DPF
Snímač rozdílu tlaku DPF je nejdůležitější snímačem, nutným ke správné činnosti filtru DPF. Je to jediný snímač, který udává skutečný stav zanesení filtru. Vyskytuje se dvou provedeních, při kterém se měří rozdíl tlaku ve výfukovém potrubí, jedna možnost je jeho umístění před i za filtrem částic, druhá možnost je umístění pouze před filtrem a rozdíl tlaku
se porovnává s tlakem atmosférickým (okolní tlak snímače). Správné hodnoty, které má snímač ukazovat, jsou pak závislé na zatížení motoru a lze tedy říct obecné hodnoty (rozsahy) pro vypnutý motor, volnoběh, částečné nebo plné zatížení motoru.
Vypnutý motor
Hodnota rozdílu tlaku musí být 0-3 mbar. Pokud tomu tak není měří snímač špatné hodnoty, právě s tímto offsetem a ukazuje to na provedenou výměnu snímače bez provedení jeho základního nastavení. Konkrétní postupy pro provedení základního nastavení naleznete v Technické dokumentaci (Helpu) programu SuperVAG.
Volnoběh
Hodnota nezaneseného filtru (cca 0-15% zanesení) by se měla pohybovat v rozmezí 0 až 10 mbar(při zahřátém motoru).
Částečné zatížení motoru
Hodnoty nezaneseného filtru se pohybují  do 70 mbar. (zahřátý motor a rozsah otáček motoru 1.500-3.500 ot/min).
Plné zatížení motoru
Hodnoty se mohou vyšplhat k hodnotám v řádech stovek mbar.

Informace ze snímačů teploty výfukových plynů
Snímačů teploty ve výfukových plynech najdeme na každém vozidle různý počet. Z jejich údajů můžeme usuzovat stav některých komponent, jako například katalyzátoru (nutný pro zvýšení teploty a nastartováni regenerace). Příklad: hodnoty teploty výfukových plynů (suchý systém DPF):
• teplota výfukových plynů před turbodmychadlem… 700 – 750 °C
• teplota výfukových plynů v částicovém filtru… 620 °C

Pokud není těchto hodnot teploty před filtrem dosaženo, není možné fyzické spálení částic a dochází nadále k jejich usazování až k úplnému ucpání filtru pevných částic.

Schéma postupu při diagnostice DPF

Schéma postupu při regeneraci DPF pomocí SuperVagu

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!