Poškození rozvodů motorů VW/Audi 2.5 TDi V6

23 júna 2009, 0:00

V reakci na četné signály o poruchách rozvodů motorů VW/Audi 2.5 TDiV6: AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC, BND v důsledku poškození vodní pumpy VKPC 81625, publikujeme technické informace, které přispějí k zabránění těchto problémů v budoucnu. Často je za původce poškození motoru neprávem označena vodní pumpa. Avšak v případě rozvodů s pumpou VKPC 81625 je poškození většinou způsobeno nesprávným nastavením a napnutím rozvodu. Do této chvíle firma SKF nezjistila na poškozených a reklamovaných pumpách VKPC 81625 žádné produkční vady, které by mohly způsobit poškození rozvodů. Bezprostřední příčinou poškození vodní pumpy byla nesprávná montáž, nastavení a zvláště napnutí celého systému. Situace se dotýká jednak výměny celého systému rozvodu motoru společně s vodní pumpou, tak i výměny samotné vodní pumpy. To znamená nutnost demontáže celého systému a následně jeho opětovnou montáž, nastavení a správné napnutí rozvodů motoru. Níže následuje kompletní informace o správné montáži.

Audi/VW 2.5 TDi (VKPC 81625)
Firma SKF dodává do sad rozvodů vždy návod montáže. Je velmi důležité postupovat shodně s tímto návodem. Doporučuje se, vždy při výměně rozvodů vyměnit také vodní pumpu.

Klíčová věc při montáži rozvodů je správné nastavení napínáku. Přílišné napnutí napínáku(vysunutí pístku tlumiče vibrací o více než 2.3mm) zničí vodní pumpu a může způsobit poškození motoru.

Nastavení napínáku
1. Vždy se řiďte podle přiloženého návodu.
2. Vždy používejte nářadí schválené producentem k blokaci rozvodové hřídele, vstřikovací pumpy a klikové hřídele

1. Sundejte kryt

2. Zaaretujte tlumič vibrací

3. Demontujte části rozvodů a namontujte novou sestavu

4. Správně nastavte napínák
Vždy používejte dynamometrický klíč při nastavení napínáku.
Správný utahovací moment nesmí být větší než 1.5 daN.m

Nastavení napínáku. Správné(vlevo) a nesprávné(vpravo)

Kontakt celou plochou mezi tlumičem vibrací a ramenem napínáku znamená, že nastavení je správné.

Nesprávné nastavení sestavy, kdy se části dotýkají pod úhlem, může způsobit mimo jiné hlučný chod motoru, vytékání oleje z hydraulického tlumiče vibrací způsobené nadměrnými bočními silami působícími na pístek tlumiče. Především může v důsledku špatného napnutí celého systému dojít k poškození vodní pumpy a dalších částí rozvodu.

Poškození způsobená nesprávným napnutím

Chod řemene mimo osu rozvodů může být způsoben:

1. Neprovedením zkoušky(2 otáčky klikovou hřídelí) nastavení rozvodového řemene vůči rozvodového kola.
2. Nesprávné (příliš velké) napnutí rozvodu, které způsobuje nadměrné pnutí radiálně působící na ložisko vodní pumpy.

Materiál dodala firma SKF.

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!