Příčiny selhání zapouzdřených žhavících svíček

3 mája 2010, 0:00

Dieselový motor nastartuje v teplém a suchém počasí, i když je jedna žhavící svíčka defektní a žhaví pouze zbývající svíčky. I když je nastartování obvykle doprovázeno zvýšenou produkcí emisních látek a někdy otřesy motoru, řidič si nevšimne těchto signálů, případně není schopen je správně interpretovat.

Nepříjemné překvapení přichází, když je vlhko a zima a přijdou první mrazíky. „Zdroj tepla“ v dieselovém motoru nefunguje a motor přinejlepším bude špatně startovat a kouřit, i když více pravděpodobné je, že vůbec nenastartuje. Následující text popisuje typické druhy poškození a jejich příčiny. Tato diagnostická pomůcka ve většině případů umožní rychlé odstranění nedostatků.

Na žhavícím kolíku jsou rýhy a důlky

 

Příčiny: narušení spirály z důvodu:
a) práce s nadměrným napětím, např. s pomocí startovacího zdroje
b) proud protéká příliš dlouho kvůli nefunkčnímu relé
c) nedovolené dožhavování zatímco motor běží
d) používání žhavící svíčky, která není kompatibilní s dožhavovacími svíčkami

Způsoby nápravy:
a) použijte 12V startovací zdroj
b)/c) zkontrolujte předžhavící systém, vyměňte žhavící relé
d) instalujte kompatibilní žhavící svíčky

Žhavící kolík je roztavený, propálený nebo ulomený

Příčiny: nadměrné ohřívání žhavícího kolíku z důvodu:
a) předčasný vstřik paliva
b) tryska je nepropustná nebo zanesená sazemi
c) poškození motoru, například kvůli korozi pístu nebo poškození vačky atd.
d) kapající trysky
e) pístní kroužky jsou zadřené

Způsoby nápravy:
a) přesné nastavení vstřikování
b) vyčistit vstřikovací trysky
c) zkontrolovat profil trysky

Spojovací matice poškozená, šestihranná matice poškozená

 

Příčiny:
a) trhlina ve spojovací matici, spojovací matice byla utažena nadměrným momentem
b) poškozená šestihranná matice, použity nesprávné nástroje, deformace svíčky způsobí zkrat mezi pláštěm svíčky a kruhovou maticí

Způsoby nápravy:
a) utáhněte spojovací matici momentovým klíčem, dodržujte předepsaný moment
b) utáhněte svíčku vhodným momentovým klíčem, dodržujte předepsaný moment (dle příručky výrobce)

Špička žhavícího kolíku poškozena

 

Příčiny: nadměrné zahřátí žhavícího kolíku z důvodu:
a) předčasného vstřiku paliva, které způsobí přehřátí žhavícího kolíku a žhavící spirály, žhavící spirála se stane křehkou a poškodí se
b) prstencová mezera mezi pláštěm a žhavícím kolíkem je narušena, v důsledku toho dojde k nadměrnému úniku tepla ze žhavícího kolíku, regulační cívka zůstane studená a umožní průchod nadměrného proudu žhavící spirálou, která se tím pádem přehřeje

Způsoby nápravy
a) zkontrolujte vstřikovací systém a nastavte správné časování vstřiku paliva
b) dodržujte předepsaný moment při dotahování při instalaci žhavící svíčky

Poznámka: U některých motorů je přístup k svíčkám obtížný. Výměna svíček může vyžadovat částečnou demontáž a zpětnou montáž palivového potrubí. Pokud nemáte zkušenosti s dieselovými motory, doporučujeme, aby výměnu žhavících svíček provedl odborný servis.

Důležité při výměně
Zkontrolujte typové označení svíčky!
Pokud nainstalujete nesprávné žhavící svíčky, může to vážně poškodit váš motor i žhavící svíčky.
Proto: přesvědčte se, že náhradní svíčky jsou správného typu.

Seznam poskytuje detailní informaci o tom, které žhavící svíčky jsou vhodné pro daná vozidla a splňují normy pro ochranu životního prostředí. Poskytuje také informace o tom, jaké svíčky použít při výměně svíček od jiných výrobců. Každá žhavící svíčka je označena číslem a hodnotami napětí. Tyto informace lze snadno vyčíst na plášti svíčky.

Svíčky s číselným značením

Dvě důležitá pravidla pro výměnu žhavící svíčky:
1. Instalujte pouze žhavící svíčky stejné kvality jako původní a kompatibilní.
2. Pokud výrobce stanoví používání žhavících svíček s dožhavováním, použijte pouze doporučené žhavící svíčky.

Při výměně žhavících svíček je třeba obzvláště dodržovat tato tři pravidla:
1. Za žádných okolností se do spalovací komory nesmí dostat znečištění z otvoru pro žhavící svíčku.
2. Žhavící svíčky musí být utaženy správným momentem.
3. Matky na připojení elektrického kabelu musí být dotaženy správným momentem.

1. Instalace žhavící svíčky momentovým klíčem:
Dodržujte specifikace stanovené výrobcem vozidla. POZOR – nepřekročte maximální moment dotažení. M8 závity – 10 Nm, M10 závity – 10-15 Nm, M12 závity – 20-22 Nm.

2. Instalace žhavících svíček bez pomoci momentového klíče:
Zašroubujte žhavící svíčku do bloku motoru a ručně dotáhněte, poté vhodným nástrojem dotáhněte o asi 30°.
Radíme: V zájmu bezpečnosti a přesnosti doporučujeme použití momentového klíče.

3. Utažení matice elektrického kabele:
Maximální moment pro matici nesmí přesáhnout následující hodnoty: M4 závity max. 2 Nm, M5 závity max. 3 Nm. Pokud je žhavící svíčka určena pro kruhový konektor, zkontrolujte zda není zkorodovaná.

Nahrazujte žhavící svíčky jako sadu! Zkušenost ukazuje, že žhavicí svíčky dosáhnou maxima své životnosti ve stejnou dobu, takže pokud je třeba při výměně demontáž palivového potrubí, bývá ekonomičtější, když nahradíme celou sadu, než abychom svíčky nahrazovali jednotlivě několikrát během krátké doby.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!