Kontrola a seřízení vůle ventilů

3 mája 2010, 0:00

Postup u zážehových motorů Aby bylo možné kompenzovat různé teplotní výkyvy v rozvodu ventilů, musí mít ventily určitou vůli. Při příliš malé vůli ventilů dochází ke změnám v časování ventilů, těsnění ventilů je nedostatečné, klesá výkon motoru a jeho chod je nepravidelný. V mimořádných případech může dojít i k zadření ventilů nebo k propálení sedel ventilů.

Při příliš velké vůli ventilů jsou slyšet mechanické rušivé zvuky, dochází k nepravidelnému chodu ventilů, a válce jsou naplňovány chudou zápalnou směsí, což zapříčiňuje nižší výkon motoru, běh motoru není pravidelný. Jenom dobré seřízení ventilů přinese žádaný úspěch a podstatně ovlivňuje chod a výkon motoru.

Seřízení vůle ventilů doporučujeme kontrolovat vždy po ujetí cca 30 000 km a dle potřeby je seřídit. Kontrolu a seřízení ventilů provádíme u studeného motoru.

Vůli ventilů seřizujeme pomocí vyrovnávacích podložek různé tloušťky. Tyto podložky jsou nahoře na zdvihátkách ventilů. Pro seřízení vůle ventilů jsou k dostání vyrovnávací podložky jako náhradní díly Fiat v tloušťkách od 3,20 mm do 4,70 mm. Tloušťka je odstupňována po 0,05 mm. Tloušťka podložky bývá vyznačena na spodní straně. Při výměně podložky dbáme na to, aby vyražené označení bylo vždy dole, tzn. směrem do zdvihátka.

Pokud nejsou použité podložky poškozené, můžeme je znovu použít. K seřízení vůle ventilů potřebujeme přípravek pro zatlačení zdvihátek ventilů a kleště pro výměnu vyrovnávacích podložek. V odborném servisu Fiat používají výrobky od různých firem, např. od firmy Heni GmbH (s. r. o.), poštovní schránka 120464, 42874 Remscheid.
– Demontujeme kryt hlavy válců. 
– Po seřízení jednotlivých ventilů musíme vždy pootočit motorem.

Správně pootočit motorem lze několika způsoby:
1. Nadzvedneme vozidlo z boku. Zařadíme pátý rychlostní stupeň a zatáhneme ruční brzdu. Otočíme předním nadzvednutým kolem. Tím dojde k pootočení klikového hřídele. K otočení kolem potřebujeme pomocníka.
2. Postavíme vozidlo na rovnou plochu, zařadíme pátý rychlostní stupeň a vozidlo posuneme dopředu.
3. Zatáhneme ruční brzdy a zařadíme neutrál. Nasadíme na šroub klikového hřídele nástrčkový klíč a pootočíme jím.
Jiné pootáčení motorem než výše uvedené je nepřípustné.

– Při měření vůle ventilů nastavíme motor nejprve tak, aby vačky prvního válce stejnoměrně směřovaly dolů, viz levá část obrázku. Sací a výfukový ventil prvního válce jsou v poloze střídání (ve střihu). První válec je naproti převodovce na straně motoru, kde je ozubený řemen (viděno ve směru jízdy). Motorem pak otočíme vždy o 1/2 otáčky a změříme vůli ventilu v dalším válci, a to v pořadí zapalování 1–3–4–2.
– Další možnost, jak seřídíme ventily, je, že posuneme vozidlo, a tím nastavíme vačkový hřídel tak, aby u některého z ventilů směřovala vačka od ventilu (ukazovala směrem nahoru). Tím bok vačky neleží na zdvihátku ventilu, viz obr. V této poloze změříme vůli ventilu a dle potřeby ji seřídíme.
– Vačky si barevně označíme.
– Opět posuneme vozidlo tak, aby se vačka jiného ventilu nedotýkala zdvihátka ventilu. Pořadí seřizování ventilů není rozhodující. Označení vaček provádíme proto, abychom poznali, kterou jsme již zkontrolovali.

Postup u motorů FIRE

– Vůli ventilu měříme lístkovou měrkou, kterou vkládáme mezi vačku a zdvihátko ventilu. Pozor na pořadí ventilů. Ve směru od ozubeného řemene motoru je následující: výfukový a sací ventil prvního válce, výfukový a sací ventil druhého válce, sací a výfukový ventil třetího válce, sací a výfukový ventil čtvrtého válce.

Motor FIRE o výkonu 55 nebo 59 PS vůle ventilů
požadovaná hodnota optimum
sací ventil 0,35–0,45 mm 0,40 mm
výfukový ventil 0,45–0,55 mm 0,50 mm

Motor FIRE o výkonu 74 PS vůle ventilů
požadovaná hodnota optimum
sací ventil 0,30–0,40 mm 0,35 mm
výfukový ventil 0,35–0,45 mm 0,40 mm

Postup u motorů o výkonu nad 90 PS a u vznětových motorů

– Vůli ventilu měříme lístkovou měrkou, kterou vkládáme mezi vačku a zdvihátko ventilu. Pozor na pořadí ventilů. Ve směru od ozubeného řemene motoru je následující: výfukový a sací ventil prvního válce, sací a výfukový ventil druhého válce, výfukový a sací ventil třetího válce, sací a výfukový ventil čtvrtého válce.

Zážehové motory o výkonu nad 90 PS vůle ventilů
požadovaná hodnota optimum
sací ventil 0,35–0,45 mm 0,40 mm
výfukový ventil 0,45–0,55 mm 0,50 mm

Vznětový motor vůle ventilů
požadovaná hodnota optimum
sací ventil 0,25–0,35 mm 0,30 mm
výfukový ventil 0,30–0,40 mm 0,35 mm

– Vůle ventilů je správně seřízena tehdy, můžeme-li lístkovou měrkou volně, ale těsně pohybovat mezi vačkou a zdvihátkem ventilu. Naměřenou vůli si poznamenáme. Neodpovídá-li změřená vůle ventilu požadované hodnotě, pak vůli tohoto ventilu seřídíme.

Seřízení vůle ventilů

Pozor: při seřizování vůle ventilů, tedy při výměně seřizovacích podložek, musí vačka směřovat nahoru.

– Před nasazením nářadí pro přidržení zdvihátka natočíme zdvihátko ventilu tak, aby drážka na zdvihátku směřovala dopředu.

– Pro seřízení vůle ventilů používají v odborném servisu Fiat speciální nářadí. Stejné nářadí nabízejí i jiní výrobci. Bez tohoto nářadí není seřízení vůle ventilů možné. Tímto nářadím stlačíme zdvihátko ventilu tak, že je vsuneme mezi hranu zdvihátka a vačkový hřídel.
– Kleštěmi (např. od firmy Hazet č. 2599) nebo jehlou vyjmeme seřizovací podložku.
– Vsuneme zpět silnější nebo slabší podložku (pro odhad viz tabulka s příkladem). Potisk na podložce musí směřovat dolů. Před vložením potřeme podložku olejem. Poznámka: se zvětšujícím se výkonem dochází stálým rychlým pohybem ventilů ke zdánlivému zmenšení vůle ventilů a stávající podložka je pak příliš silná. Požadujeme-li od motoru stále vyšší výkon, pak podložku vyměníme za slabší.

– Jsou-li naměřené hodnoty v toleranci, není výměna podložek nutná. Dojde-li však k překročení přípustné hodnoty, musíme podložku vyměnit. 
– Po výměně podložek si znovu ověříme správnost seřízení ventilů, potom pootočíme motorem. 
– Stejným způsobem zkontrolujeme, popř. seřídíme vůli dalších ventilů. 
– Namontujeme kryt hlavy válců. 
– Namontujeme vzduchový filtr.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!