Správná montáž zapalovací svíčky

3 septembra 2010, 0:00

Zapalovací svíčka je zařízení umístěné v hlavě válce motoru s vnitřním spalováním pracujícím na principu zážehového zapálení směsi vzduchu a paliva.

Zapalovací svíčka je závitem spojena s hlavou válce. Činná část zasahuje do spalovacího prostoru motoru. Horní část slouží k zajištění přívodu vysokého napětí ze zapal.systému na jiskřiště zapal.svíčky.

Základní funkce zapalovací svíčky je zapálení směsi vzduchu a paliva ve spalovacím prostoru motoru v přesně daném okamžiku.
Zapal.svíčky v průběhu intervalu výměny nevyžadují žádnou údržbu. Údržbu však vyžaduje vozidlo, jehož součástí zapal.svíčky jsou. Na zapalovací svíčce se promítají všechny nedostatky, které jsou způsobeny nedostatečnou údržbou vozidla. Proto technici firmy BRISK Tábor a.s. doporučují v rámci prevence překontrolovat alespoň jedenkrát ročně zapal.svíčky. Jejich vzhled vypovídá o technickém stavu vozidla.

Intervaly výměny zapalovacích svíček BRISK jsou stanoveny pro maxim.kilometrový proběh motoru v dobrém technickém stavu. Proto předepsané intervaly výměny pro daný typ zapalovacích svíček nepřekračujte ! Výměna zapalovacích svíček před stanoveným intervalem není na závadu.

Před montáží zkontrolujte, zda používáte správný typ zapalovací svíčky do daného typu motoru.

Před montáží zkontrolujte, zda je zapalovací svíčka opatřena těsnící podložkou a zda v hlavě válce při opětovné montáži nezůstala těsnící podložka z předchozí zapal. svíčky (neplatí pro svíčky těsněné kuželem).

Při montáži a demontáži zapalovací svíčky do hlavy válce nesmí být působeno na izolátor silou.

Používejte vždy správný klíč na svíčky, který není příliš volný a je opatřen středícím mezikroužkem z měkkého materiálu.

Utahovací moment musí působit kolmo na osu zapalovací svíčky. Utahovacím momentem lze působit jen v případě, že klíč je nasazen přes celou délku šestihranu pouzdra svíčky.

Pokud dojde při demontáži zapalovací svíčky z motoru k překročení utahovacího momentu o 50%, nesmí být zapalovací svíčka dále použita.

Montáž a demontáž provádějte v době, kdy hlava válce má teplotu okolí. Při demontáži nebo montáži do horké hlavy válců může dojít k poškození hlavy válců nebo zapalovací svíčky.

Po montáži překontrolujeme, zda jsou kabelové koncovky dokonale zafixovány k zapalovací svíčce.

Připravila firma BRISK Tábor a.s.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!