ACTRONICS: Opravy elektronických automobilových dílů – 2.díl

6 decembra 2010, 0:00

V minulém čísle jsme si popsali celkovou situaci při poruše některé jednotky a možná řešení pro zákazníka – majitele vozu. Dnes se podíváme na to, co je za výrobou takové řídící jednotky.

Jen málokdo si uvědomuje, že řídící jednotky motorů, převodovek, podvozku, a dalších jsou vysoce výkonné počítače zpracovávající miliony operací za sekundu. A to v teplotách v rozmezí ca. od -40 do +100 stupňů. Přitom s nimi zacházíme, zejména na našich cestách velmi nešetrně. Musí vydržet vibrace od vysokých frekvencí motoru až po rány při projíždění děr na cestách. A to od nich očekáváme bezchybnou funkci po řadu let a závisí na nich i naše životy.

Tím ovšem problémy nekončí. Inovační tempo automobilového průmyslu, to je čas běžící série od uvedení modelové řady až po její ukončení je dnes do pěti let. Jiná situace je ale v elektronickém průmyslu, tam je tempo inovací součástkové základny ca. 6 měsíců. Po té době se začínají vyrábět nové, zase výkonnější typy procesorů i dalších elektronických komponentů. To je ale problém právě u výroby automobilových jednotek, které se musí postavit z nových komponentů. Proto je velmi složité správně vybrat řídící jednotku, neboť jich může být ve stejném typu vozu řada různých konstrukcí, spolu s desítkami softwarových verzí a to ještě od několika dodavatelů, takže nejsou navzájem zaměnitelné. Další komplikace nastávají při ukončení výroby sériové produkce daného typu vozu. Řídící jednotky se již nedodávají ve velkosériové produkci, ale jejich výroba se musí zajistit i pro náhradní spotřebu po dobu alespoň 10-ti let. Za tu dobu se již všechno změní, jen si představte dnes počítač stáří 15ti let. Kdo by jej ještě opravoval, vždyť na to již nic nesežene.

To pak v servisu velmi komplikuje život. Nelze totiž již jednoduše vzít řídící blok z jiného auta a tak metodou pokus omyl měnit díly a zjišťovat kdy to začne fungovat. A nezbývá nic jiného než diagnostika, pro jedny všemocný nástroj, pro druhé zoufalství a zmar.
A tak osudový výrok: „Musíme vyměnit řídící jednotku“, slyší stále více majitelů vozidel. Tento výrok také, znamená při falešné diagnostice, vyhození desítek tisíc korun z okna.

Řešením je tedy oprava jednotky, profesionální a s dvouletou záruční lhůtou.

Technologie oprav řídicích jednotek ABS
Pro opravy řídících jednotek ABS jsou používány obdobné postupy jako při opravách řídících jednotek motoru popsaných v minulém čísle.

Vstupní otestování
Jedná se tedy zejména o vstupní otestování jednotky a ověření servisem popsané závady na speciálních testovacích zařízeních. Tímto se též otevírá možnost pouhého otestování řídící jednotky ABS, v případě, kdy si nejsme jisti, že příčinou poruchy je přímo řídící jednotka ABS. U ABS systémů totiž může být závada způsobena řadou faktorů jako je např. vadný snímač kola, vedení ke snímači, ložisko, CAN vedení apod. Proto se i v případě řídicích jednotek ABS stává, že se asi v 30% případů zjistí na vstupním testu, že je jednotka v pořádku, čímž se servisu a zákazníkovi ušetří nemalé prostředky a nepříjemné starosti.

Způsob otevření řídící jednotky
Při opravě řídících jednotek ABS se naskýtá problém hned na začátku opravy, který spočívá v samotném obalu jednotky. Obal ABS řídící jednotky je totiž v nerozebíratelném provedení. Z tohoto důvodu je nutné jednotku otevřít profesionálním způsobem, tak aby nedošlo k většímu poškození obalu a vnitřní elektroniky jednotky a bylo umožněno její následné vodotěsné uzavření.
Nejvhodnějším způsobem otevření jednotky je tedy odfrézování plastového víčka pomocí přesné počítačem řízené CNC frézky. Po opravě je odříznuté plastové víčko nahrazeno novým hliníkovým víčkem s černým nástřikem. Toto víčko je přilepeno speciálním tmelem, tak aby byla zaručena vodotěsnost obalu.

Oprava řídící jednotky ABS
Převážná většina moderních řídících jednotek ABS obsahuje keramickou základovou desku. Tato keramická základová deska obsahuje vnitřní a vnější spojení /propojení pomocí hliníkových a zlatých drátů. Tyto drátky jsou velmi tenké, jejich průměr je 250 mikrometrů pro hliníkový a méně než 100 mikrometrů pro zlatý drátek, což je zhruba dvojnásobný průměr lidského vlasu! Díky extrémnímu napěťovému zatížení, vibracím a změnám teplot se tyto spoje /propojení opotřebovávají a jsou nejčastější příčinou poruchy dílu. Proto je nutné při generálních opravách využívat počítačem řízenou ultrazvukovou mikrosvářečku, která automaticky nahrazuje vadná spojení za nové i u tzv. hybridních spojů. Každý kontaktní bod na základové desce je nahrazen za několikanásobné spojení (probodování), což zaručuje delší životnost dílu (pokud je to technicky možné).

Otestování po opravě
Po každé opravě je každá řídící jednotka ABS testována na testovacím přístroji a následně vybavena novým ochranným krytem.
Aby nedocházelo k uklepání / poškození propojení elektromagnetických cívek pro ovládání hydraulických ventilků při transportu zpět k zákazníkovi, je nutné opatřit řídící jednotku ABS speciálním plastovým krytem, kterým se jednotlivé ovládací cívky zafixují.

Zkouška odolnosti na teplotní šoky
Také pro generální opravy řídících jednotek ABS platí zásada ověření správné technologie oprav pomocí dlouhodobého testování odolnosti na teplotní šoky v Termoboxu. Díly jsou zde několik týdnů testovány a zatěžovány v rozsahu teplot -40 až +80 °C. Teprve tímto ověřením technologie opravy může být garantována kvalita opravy, delší životnost dílů a může být poskytnuta 2-letá záruka na opravený díl.

Závěr
Kompletní ABS jednotka je blokem sestaveným z kovové hydraulické části a řídící jednotky v tmavém plastovém pouzdře.
Opravitelná je pouze elektronická řídící jednotka, která nevykazuje mechanické poškození, korozi nebo poškození vyhřátím.
To znamená, že blok ABS musíte rozdělit!

Někdy je možné demontovat řídící jednotku bez odpojení hydrauliky, což se doporučuje, protože si tím usnadní oprava bez nutnosti odvzdušňování.

Při nutnosti odpojení tlakových trubek je doporučeno zaslepit všechny otvory tak, aby brzdová kapalina nevytékala ven a nenatekla do řídící jednotky.

Také se tím zjednoduší následné odvzdušnění bloku.

Termobox

Zkorodovaná a mechanicky poškozená jednotka – nelze opravit

Transportní víčko pro zajištění elektromagnetických cívek

Jednotka po opravě opatřená novým krytem a garanční nálepkou

Bližší informace naleznete na www.autoakademie.cz nebo na telefonu 251 613 333, případně emailem office@autoakademie.cz.

Díl první – opravy řídicích jednotek motoru

Díl druhý – řídící jednotky

Díl třetí – opravy – repase sdružených palubních přístrojů

Díl čtvrtý – opravy komponentů komfortní elektroniky

Díl pátý – elektronické škrticí klapky, váhy, průtokoměry vzduchu a rozdělovače
 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!