Sachs Xtend – spojky s automatickým vyrovnáním opotřebení

29 decembra 2010, 0:00

Opotřebení obložení, tj. hlavní problém v oblasti spojek. Obložení spojky se opotřebovává v důsledku použité konstrukce. V důsledku toho jsou v dynamických systémech spojky ovlivňovány také některé další parametry.

SÍLY:
Snížením tloušťky obložení se v průběhu času mění pozice membránové pružiny. Tím stoupá přítlačná síla, vypínací síla a v důsledku toho také síla na pedál potřebná pro vypínání (viz diagram síla-dráha).

MONTÁŽNÍ PROSTOR:
Aby bylo možné vyrovnat opotřebení obložení v rámci činnosti systému, musí být u vypínacího systému k dispozici maximálně možná dráha opotřebení. Tím se zvětšuje potřebný axiální montážní prostor.

ŽIVOTNOST:
Prodloužení životnosti spojky má významnou roli zvláště v oblasti užitkových vozidel. Zvýšení životnosti obložení použitím silnějšího obložení je však omezeno možným pracovním zdvihem membránové pružiny. Další zvyšování tloušťky pro opotřebení by vedlo k poklesu přítlačné síly nebo k překročení maximálního přípustného namáhání materiálu.

AUTOMATIZACE:
Pro optimalizaci jízdního výkonu, komfortu, nákladů a ekologických vlastností se hnací soustava v osobních a užitkových vozidlech ve stále rostoucí míře automatizuje. Přitom jsou výhodnější „stabilní systémy“, které zaručují co nejvyšší udržení konstantních parametrů relevantních pro řízení a zaručují také konstantní síly.

 

Konstrukční díly vyrovnávacího mechanismu Xtend

1. Doraz, 2. Tažná pružina šoupátka, 3. Šoupátko, 4. Upevňovací pružina, 5. Nastavovací kroužky, 6. Tažná pružina nastavovacích kroužků

Xtend – KONSTRUKCE A FUNKCE
Spojky Xtend firmy Sachs řeší známé problémy sepnutých a vypnutých spojek přesvědčivým způsobem oddělením opotřebení obložení od pohybu membránové pružiny. Vyrovnávací mechanismus trvale registruje pokles tloušťky obložení a vyrovnává pootočením nastavovacího kroužku ztrátu vzdálenosti vzniklou opotřebením obložení.

Pro tento mechanismus je potřeba několik jednoduchých konstrukčních dílů: dva nastavovací kroužky, dvě tažné pružiny, jedna přidržovací pružina, klínovité šoupátko a doraz na tělese.

Při každé činnosti spojky se pomocí dorazu překontroluje, zda se snížila tloušťka obložení. Je-li tomu tak, zvedne doraz přidržovací pružinu přesně o tuto dráhu opotřebení z nastavovacích kroužků tak, že šoupátko může být svojí tažnou pružinou zataženo do mezery a pomocí přidržovací pružiny zajištěno v této poloze. Již při dalším vypnutí spojky může membránová pružina zaujmout svoji původní pozici, systém spojky se opět nastaví na optimální konstelaci dráhy a síly.

Dostavení opotřebení v jediném vypnutí spojky

1. Těleso přítlačného kotouče, 2. Doraz na tělese, 3. Nastavovací kroužek, 4. Šoupátko, 5.Přidržovací pružina, 6. Obložení, 7. Spojková lamela, 8. Torzní tlumič

Přímým mechanickým oddělením ustavovacího pohybu opotřebení získávají spojky Xtend firmy Sachs nezávislost na jakémkoliv typu hysterzně působícího nebo tolerančního stavu nerovnováhy a na změnách provozních podmínek.

Vyrovnání opotřebení Xtend tím také umožňuje získat rezervu snížením maximálních vzniklých drah, protože během celé životnosti spojky zůstávají vypínací charakteristiky prakticky stejné jako v novém stavu. To lze využít k tomu, aby se zmenšila membránová pružina nebo zvýšil přenášený krouticí moment.

Xtend JEDNÍM POHLEDEM:
Trvale stejná a podstatně snížená síla na pedál po celou dobu životnosti:

Vhodnými kompenzačními opatřeními lze velikost a charakteristiku síly na pedál přizpůsobit požadavkům výrobců automobilů.
Volnost při dimenzování spojky:

Xtend pracuje nezávisle na charakteristikách pružin obložení a membránové pružiny. V důsledku toho lze systém spojky optimálně přizpůsobit individuálním požadavků na vozidlo.

Zvýšení životnosti:
Použitím spojky Xtend lze zvýšit její životnost, automatické dostavení umožňuje na rozdíl od obvyklých spojek podstatné zvýšení objemu opotřebení.

Zisk montážního prostoru
Vyloučením dráhy nutné pro opotřebení u jazýčku membránové pružiny lze ušetřit v ovládacím systému drahocenný montážní prostor.

Spolehlivost
Vyrovnáním opotřebení pracuje svým jednoduchým a robustním systémem mimořádně spolehlivě a přesně; Xtend je proto necitlivý vůči extrémním kolísáním teplot, proti znečištění a stárnutí.

Možnost použití v tlačných i tažných spojkách:
Sachs Xtend tím řeší problém opotřebení obložení jak u osobních, tak také u užitkových vozidel.

Příjemná montáž a servis:
Spojku Xtend lze beze změn vyměňovat jak za běžnou spojku v sériové výrobě, tak také v servisu. Není potřebné žádné přídavné speciální nářadí.

Materiál dodala firma ZF Trading.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!