ACTRONICS: Opravy elektronických automobilových dílů – 3.díl

6 januára 2011, 0:00

Opravy – repase sdružených palubních přístrojů: Sdružené přístroje jsou pro opravy specifickou skupinou dílů.

Z hlediska typických technických problémů se zde jedná o kombinaci mechanických, elektromechanických a elektronických poruch. Tyto poruchy jsou v mnohých případech způsobeny vlivem konstrukčních nebo výrobních vad. Proto je nutné si uvědomit, že při generální opravě a repasi kombinovaných přístrojových desek nelze provést pouze opravu určitého komponentu, který je momentálně vadný. Je nezbytně nutné provést celkovou rekonstrukci a výměnu nevhodných dílů, které sice ještě nejsou hlavní příčinou nefunkčnosti kombinované přístrojové desky a mohou ještě nějakou přechodnou dobu fungovat, nahrazením za nové, otestované a konstrukčně vylepšené díly s delší životností a kvalitou. Jako příklad můžeme uvést procesory s nízkým výkonem. Při generální repasi je procesor nahrazen novým, jednoznačně kvalitnějším a výkonnějším s delší životností. Ke klasickým poruchám kombinovaných přístrojových desek patří také poruchy ozubených koleček, motorků k ukazatelům / střelkám a samozřejmě samotné ukazatele / střelky. Na trhu jsou tyto díly těžko k dostání, proto je nezbytně nutný vlastní vývoj a výroba těchto vylepšených komponent ve vyšší kvalitě a s delší životností. Střelky a krokový motorek Nezbytně nutnou procedurou po opravě sdruženého přístroje je jeho kompletní otestování. Při testovací proceduře je přezkoušena funkce jednotlivých komponentů sdruženého přístroje a zároveň jsou kalibrovány ukazatele / střelky přístrojů. Testovací přístroje musí být schopny simulovat multiplexní síť příslušného vozu (CAN/LIN/J1850) a zároveň komunikovat se sdruženým přístrojem. Ověření správné technologie opravy přístrojových desek se opět provádí pomocí dlouhodobého testování odolnosti na teplotní šoky v Termoboxu. Díly jsou zde několik týdnů testovány a zatěžovány v rozsahu teplot -40 až +80 °C. Tímto testem se simuluje stárnutí dílů a ověřuje dlouhodobá funkční spolehlivost. Teprve na základě ověření technologie opravy může být garantována kvalita opravy, delší životnost dílů a může být poskytnuta 2 letá záruka na opravený díl. Rozsah opravy sdruženého přístroje je vždy závislý na jeho typu a určení. Jako příklad profesionální generální opravy zde můžeme uvést přístrojovou desku pro Mercedes VITO. Zde se vždy automaticky nahrazuje řídicí procesor za výkonnější a odolnější. Dále jsou vyměněny dva velké krokové motorky ukazatelů pro otáčkoměr a rychloměr. U některých verzí se ještě navíc osazují nové elektromotorky pro ukazatele hladiny paliva a teploty. Pro zabezpečení spolehlivé funkce LCD displeje je měněn jeho plochý kabel a dodatečně zafixován pro delší životnost spoje. Příklad LCD diplejů, které se kompletně mění: Bližší informace naleznete na www.autoakademie.cz nebo na telefonu 251 613 333, případně emailem office@autoakademie.cz.Díl první – opravy řídicích jednotek motoruDíl druhý – řídící jednotkyDíl třetí – opravy – repase sdružených palubních přístrojůDíl čtvrtý – opravy komponentů komfortní elektronikyDíl pátý – elektronické škrticí klapky, váhy, průtokoměry vzduchu a rozdělovače 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!