ACTRONICS: Opravy elektronických automobilových dílů – 4.díl

9 marca 2011, 0:00

Čtvrtý díl „Oprav elektronických automobilových dílů“. Tentokrát se podíváme opravy komponentů komfortní elektroniky.

Problémy komponentů komfortní elektroniky, jako jsou panely ovládání klimatizace, audiopřístroje, informační displeje a navigační zařízení, můžeme především dělit na poruchy elektronické, poruchy displejů a LCD obrazovek, poruchy CD/DVD mechaniky u navigačních/ audiopřístrojů.

Jako běžné poruchy elektroniky těchto dílů lze uvést především součástky, které podléhají stárnutí, jsou elektricky více zatěžované – namáhané. Jedná se především o elektrolytické kondenzátory, polovodičové prvky, spínací prvky ať již polovodičové nebo ve formě relé, mikrospínače, tlačítka a ochranné obvody.

Málokdo si uvědomuje, že komponenty komfotní elektroniky jsou též propojeny do multiplexních sítí vozu (CAN-BUS, VAN-BUS, MOST) a mohou při poruše ovlivnit i zdánlivě nesouvisející zařízení.

Poruchy displejů a LCD obrazovek lze rozdělit na dvě skupiny: Závada může být přímo v samotném displeji nebo v propojení mezi displejem a základovou deskou ( tištěným spojem). Podle typu přístroje jsou tato propojení realizována pomocí „flat“ kabelů, nebo jsou přímo vývody z displeje zapájeny. Tato propojení způsobují většinu problémů a na první pohled se zdá provedení opravy velmi jednoduché. V podstatě téměř každý si může tyto spoje proletovat, bohužel však dle našich zkušeností má takto provedená oprava krátkou životnost v rozmezí cca 6-12 měsíců.

U navigačních/ audio zařízení dochází mimo jiné také k poruchám CD/DVD mechanik. Tyto poruchy se týkají jednak špatného stavu samotné snímací optiky – laseru, ale i mechanických komponentů především podavače, pohyblivých částí a pohonu mechaniky.

Profesionální opravy komponentů komfortní elektroniky
Při profesionální opravě komponentů komfortní elektroniky platí opět zásada vstupního otestování jednotlivých komponentů pro ověření zákazníkem popsané závady před samotnou opravou. Pro tato testování je velmi často zapotřebí, aby příslušný testovací přístroj byl schopen simulace obousměrné komunikace na multiplexních sítích.

Jako příklad zde můžeme uvést testovací přístroj CANDIS, který obsahuje tzv. Controller Area Network Digital Interface Simulátor, který je vybaven všemi běžnými komunikačními protokoly sběrnic, jako je CAN, J1850, K-vedení, a VAN. Tyto protokoly jsou podporovány v různých přenosových rychlostech. Kromě digitální komunikace je tento přístroj schopen generování všech potřebných analogových signálů pro virtuální monitorování a řízení elektrických a mechanických komponent vozidel.

Při testování je samozřejmě nutné ještě využívat klasické měřící přístroje jako multimetry a osciloskopy.

Pokud se závada při vstupním otestování ověří, je díl dále podroben opravě, a po této opravě se opět otestuje.

Opravy LCD Obrazovek
Mezi klasické problémy LCD obrazovek patří chybějící pixely v řádku (prázdný, černý nebo neúplný řádek).
Nejjednodušší opravou je oprava spojení mezi displejem a deskou tištěného spoje pomocí speciálního automatického stroje:

Po opravě těchto propojení je nezbytně nutné spoje zafixovat speciální hmotou – lepidlem, které je následně vytvrzeno na automatické lince pomocí UV záření. Lepící hmota tlumí vibrace a zaručuje tím delší životnost spoje.

Automatická linka na vytvrzení fixační hmoty:

Pokud je však porucha přímo v samotném displeji nebo LCD obrazovce, je nezbytně nutné tuto obrazovku vyměnit kompletně za novou. Obrazovky používané při opravách jsou speciálně vyvinuty a vyráběny na zakázku, tak aby mohla být poskytnuta 2-letá záruka.

Příklad komponentů, u kterých se automaticky při opravě mění kompletní displeje:

Opravy navigačních/ audio zařízení

Podle stavu navigačních/ audio zařízení se při generální opravě mění:
• LCD obrazovka
• kompletní CD/DVD mechanika
• LCD obrazovka i CD/DVD mechanika

Simulace stárnutí komponentů – ověření technologie opravy
I pro komponenty komfortní elektroniky platí nutnost dlouhodobého testování odolnosti na teplotní šoky v termoboxu a s tím související simulace stárnutí. Díly jsou zde vystaveny teplotám v rozmezí -40 až +80°C a jsou elektricky zatěžovány. Teprve v případě, že se při tomto testu ověří správná technologie opravy, může být zaručena kvalita následujících oprav a delší životnost dílů, včetně dvouleté záruky.

V příštím (závěrečném) dílu seriálu se budeme zabývat opravami škrticích klapek, snímačů množství nasávaného vzduchu a rozdělovačů.

Díl první – opravy řídicích jednotek motoru

Díl druhý – řídící jednotky

Díl třetí – opravy – repase sdružených palubních přístrojů

Díl čtvrtý – opravy komponentů komfortní elektroniky

Díl pátý – elektronické škrticí klapky, váhy, průtokoměry vzduchu a rozdělovače

Více na autoakademie.cz.

 

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!