Technické rady Ferodo: Hlučnost brzd

16 mája 2011, 0:00

Díky Ferodo Vám představíme sérii bulletinu zaměřených na problematiku hlučnosti brzd a obsahujících užitečné rady k diagnostice problému, na jaké příznaky si dát pozor u brzdových destiček samotných, a dále rady pro zpětnou montáž, aby se hlučnost brzd v budoucnu již neopakovala.

VYSVĚTLENÍ HLUČNOSTI BRZD
Hlučnost brzd je jedním z hlavních důvodu pro návštěvu servisu, a často vzbuzuje nespokojenost u jinak spokojených zákazníku. Může se jednat o složitý problém a často je nelehké ho odstranit.

CO JE TO HLUČNOST BRZD?
Hlučnost brzd je zpravidla způsobena vibracemi dílu nacházejících se v oblasti podvozku a kol vozidla – mezi pneumatikou a zavěšením ke karoserii. Tyto vibrace mohou přicházet od kteréhokoliv dílu, kolovými ložisky počínaje a kulovým kloubem konce – nejsou vždy způsobeny brzdovými destičkami samotnými, i když jim jsou často připisovány. V rámci samotného brzdového
systému běžně dochází k několika druhům vibrací, často však nejsou slyšet, a to buď z důvodu jejich frekvence, anebo intenzity. Hluk je slyšitelný pouze v případě zesílení vibrací.

TYPY HLUČNOSTI, SE KTERÝMI SE ŘIDIČI SETKÁVAJÍ
 

CO ZPŮSOBUJE HLUČNOST?
Když je intenzita hluku velmi vysoká, je to kvůli „zesilovacímu“ efektu z důvodu překrytí frekvencí impulzu a rezonanční frekvence některých součástí brzdového systému. Jinými slovy, současně nastanou 2 nebo více vibrací, nebo se zvýší intenzita jedné vibrace, a po přenesení na kotouč brzdová destička funguje jako mikrofon – zesiluje hlučnost a činí tak vibrace slyšitelnými.

JAKÉ JSOU TYPY HLUČNOSTI?

NÍZKOFREKVENČNÍ VIBRACE – CHVĚNÍ
POPIS
Hluboký zvuk s frekvencí pod 300 Hz. Obvykle pochází z makrovibrací součástí brzdového systému např. kotouče.
PŘÍČINY
• Nesprávná tolerance
› Nesprávné nasazení na náboj
› Nadměrná odchylka tloušťky kotouče (DTV).
POZNÁMKA: pro určení celkové odchylky DTV zkontrolujte přibližně 10 bodů v rámci celého průměru kotouče
• Poškození kotouče
ŘEŠENÍ
Vyměňte kotouč:
(a) příčinou chvění muže být poškození kotouče nebo
(b) vibrace způsobené nesprávným nasazením kotouče na náboj mohly kotouč poškodit.
Doporučuje se také vyčistit a promazat všechny povrchy, které mazání vyžadují (Obrázek 1)

STŘEDNĚFREKVENČNÍ VIBRACE – SKŘÍPÁNÍ
POPIS

Hluk o frekvenci v rozsahu 300 až – 5.000 Hz. Obvykle vzniká z důvodu mikrovibrací v pístu třmenu nebo v jiném dílu v příslušné části vozidla
PŘÍČINY
• Váznutí pohybu pístu brzdového třmenu a/nebo posuvné části jednoho z třmenu
• Narušená rovinnost pracovní plochy kotouče, ať už z důvodu nesprávné montáže nebo poškrábání třecím materiálem
• Případné chyby při montáži destiček, zejména u jednosměrných destiček
• Nesprávné rozložení případných protihlukových prvku (např. vymezovací podložky atd.)
• Tloušťka kotouče je menší než minimální tloušťka (Obrázek 2)
ŘEŠENÍ
• Vyčistěte a promažte povrch těch komponentů třmenů, které vykazují vzájemný posuv
• Proveďte příslušné kroky pro zajištění rovinnosti kotouče po nasazení na náboj v rámci tolerance 0,1 mm (Obrázek 3). Vyčistěte povrch náboje, opracujte povrch kotouče apod.
• Vyměňte kotouč
• Nasaďte destičku správně
• Správně nasaďte vymezovací podložky (shim) a příslušenství
• Ztlumte intenzitu vibrací použitím vymezovacích podložek (shim) nebo brzdových destiček s antihlukovou úpravou

VYSOKOFREKVENČNÍ VIBRACE – PÍSKÁNÍ
POPIS

Hlučnost o frekvenci nad 5 kHz
PŘÍČINY
Existuje několik možných příčin „pískání“, nejčastěji se však jedná o molekulární vibrace uvnitř třecího materiálu během činnosti brzdového kotouče
ŘEŠENÍ
Vyměňte sadu brzdových destiček. Zkontrolujte správnost a řádné nasazení příslušenství (např. objímek třmenu)

VIBRACE O VELMI VYSOKÉ FREKVENCI – ULTRAZVUK
POPIS
Hlučnost o frekvenci nad 12 kHz, vyšší než horní hranice lidského sluchového vnímání

ODSTRANĚNÍ HLUČNOSTI
Prostudujte následující 2 bulletiny Ferodo (již brzy) zaměřené na demontáž brzdového systému a kontrolu typického opotřebení souvisejícího s hlučností brzdových destiček samotných.

Připravila společnost Federal-Mogul.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!