Brzdová poradna Federal-Mogul: 3. část – Jak se vyhnout problémům s hlučností

23 júla 2012, 0:00

Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout problémům, je zajistit správnou montáž brzdových destiček a třmenu hned na začátku. Dodržováním těchto doplňujících pokynů pro zpětnou montáž by měla být zajištěna prevence před vibracemi a související hlučností, a tedy hladká a pohodlná jízda.

Demontujte a vyčistěte všechny kluzné plochy a čepy brzdového třmenu.

Smirkový papír lze použit pouze na brzdový třmen a dorazy destiček, a to v případě výskytu nadměrné koroze nebo nečistot. Poznámka: Pokud není zajištěn hladký posuv třmenu, může to mít za následek klínovité opotřebení destiček nebo nerovnoměrné opotřebení v rámci nápravy, které pak způsobuje nežádoucí zvuky a vibrace.

Čepy musí být správně mazány, aby byl zajištěn jejich volný pohyb a aby nedošlo k zadření čepu v tělese třmenu. Zkontrolujte také stav pryžových manžet kluzných čepů a pístů, zda nedochází k proniknutí vody. Poznámka: Pokud čepy nejsou promazané, mohou se zadírat a způsobovat klínovité opotřebení a opotřebení s následnými problémy s hlučností.

Zkontrolujte volný pohyb pístu a zasuňte píst až na doraz – to je nezbytné, aby nedošlo k poškození vymezovací podložky nebo pryžového povlaku.

Zkontrolujte, zda brzdové destičky hladce a snadno zapadají do držáků třmenu.

V případě potřeby odstraňte otřepy z okrajů brzdových destiček. Poznámka: Pokud se destička uvnitř držáků nepohybuje hladce, bude docházet k trvalému mírnému kontaktu s kotouči, což povede k nežádoucím zvukům (pískání) a dále to způsobí klínovité nebo nerovnoměrné opotřebení destiček v rámci nápravy.

V určitých případech (např. starý zrezivělý třmen) se doporučuje lehce promazat styčné plochy mezi kovovou podložní deskou a kluznými plochami mazivem s obsahem mědí podle pokynů výrobce vozidla. Poznámka: Dbejte, aby ŽÁDNÝ mazací tuk nepřišel do styku s třecím materiálem.

Podle potřeby dovnitř nebo na brzdové destičky nasaďte indikátory opotřebení. Zašroubujte upevňovací šrouby třmenu. Pojistné šrouby vyměňte za nové.

Dodržujte správné utahovací momenty a doporučené pořadí utahování. Se znovu nasazeným brzdovým třmenem „zapumpujte“ brzdovým pedálem tak, aby zdvih odpovídal zhruba třetině potenciálního plného zdvihu. Zkontrolujte správnou funkci brzdy, včetně zasunutí destičky. Kolo nasaďte zpět a zkontrolujte jeho volné otáčení. Pokud se kolo volně otáčí, vůz je připraven vyjet zpět na silnici.

Poznámka: Před vrácením vozidla proveďte zkušební jízdu a ověřte plnou funkčnost brzdového systému. Při vrácení vozu řidiči poskytněte rady pro správné zajetí brzd pro zajištění jejich správné účinnosti.

Připravila společnost Federal-Mogul.
www.myferodo.com

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!