Brzdová poradna Federal-Mogul: 6. část – Chvění brzd I

13 augusta 2012, 0:00

Chvění brzd představuje vibrace pociťované prostřednictvím volantu a zavěšení, když je při jisté rychlosti sešlápnut brzdový pedál. Může se projevit od téměř nezjistitelných vibrací až po prudké a silné chvění, které se projevuje dvěma způsoby:

– pulsace brzdového pedálu – téměř tak intenzivní, jako vjem aktivovaného systému ABS
– nebo boční rázy ve volantu.

 

JAKÉ JSOU TEDY PŘÍČINY CHVĚNÍ BRZD A JAK JE LZE ODSTRANIT?

PŘÍČINA 1: HÁZENÍ NÁBOJE A/NEBO BRZDOVÉHO KOTOUČE
Chvění brzd může mít počátek v nesprávné montáži brzdových kotoučů a tedy narušení souososti s nábojem nebo brzdovým třmenem. Obrázek ukazuje porušení souososti brzdového kotouče s osou náboje.

Zkontrolujte zda není koroze nebo nečistoty na povrchu náboje
PROČ?
Koroze nebo nečistoty na povrchu náboje způsobují narušení kontaktu kotouče s nábojem.
ŘEŠENÍ: Demontujte kotouč a opatrně očistěte povrchy na náboji kola a kotouči, odstraňte korozi a další nečistoty.

Zkontrolujte, zda nedošlo k deformaci styčného povrchu nadměrným dotažením
PROČ? Použitím nadměrného dotahovacího momentu pro polohovací šrouby vede k vibracím vznikajícím již od prvního okamžiku používání brzd.
ŘEŠENÍ: Vyměňte kotouče a vyhněte se nadměrnému dotahovacímu momentu. Polohovací šrouby jsou určeny pouze k nastavení správné polohy kotoučů.

Zkontrolujte deformaci samotného náboje
PROČ?
I když se jedná o vzácné případy, je možné, aby se náboje deformovaly. Přišroubování kotouče k deformovanému náboji povede vždy k vibracím brzd. Totéž nastane, pokud před montáží kotouče neodstraníte z povrchu náboje korozi.
ŘEŠENÍ: Po namontování kotouče vždy zkontrolujte jeho házivost pomocí hodinkového úchylkoměru. Pokud je házivost mimo stanovenou toleranci, namontujte kotouč do alternativní polohy (tj. otočený o 90°), dokud nebude házivost v hodnotách tolerance. Pokud je házivost mimo toleranci i nadále, vyžaduje to opravu náboje a jeho uložení.

Zkontrolujte, zda byly lité disky namontovány správně
PROČ?
Běžnou příčinou házení kotouče je nesprávná montáž litých disků typu „jedna velikost pro všechny“. Protože stejné kolo se používá pro několik typů a velikostí nábojů, mechanici nasazují na vodicí nákružky kol vhodné distanční vložky. V některých případech je distanční vložka ztracena nebo poškozena, takže nelze kolo na náboji správně vystředit.
ŘEŠENÍ: Pro vyloučení této příčiny házení přiložte při montáži kola na zadní stranu kotouče hodinkový úchylkoměr nebo jiné měřidlo házivosti a změřte hodnotu házení. Měřidlo bude správně indikovat házení pouze po namontování a dotažení kola. Obvykle je nutné kolo vyměnit – buď jedno kolo, když bylo nesprávně vyrobeno a způsobuje problém, nebo všechny, pokud problém přetrvává.

PŘÍČINA 2: SILNÉ PŘEHŘÍVÁNÍ A TVAROVÁ DEFORMACE KOTOUČE
Závažné zvýšení teploty může způsobit tvarovou deformaci kotouče. Tato deformace obvykle nastává v různých místech kotouče, spíše než rovnoměrně po celém jeho povrchu. Tato „horká místa“ vytvářejí zvlnění povrchu kotouče, což způsobuje přerušovaný kontakt mezi destičkou a kotoučem. To způsobuje chvění.

Zkontrolujte stopy nesprávného použití brzd (přehřátí)
PROČ?
Špatné použití brzd je nejběžnější příčinou přehřívání. Kotouče jsou zkonstruovány tak, aby se mezi jednotlivými sešlápnutími brzdového pedálu rychle ochladily. Když jsou však brzdy používány intenzivně a rychle po sobě – například při jízdě v horském terénu – kotouče nemají dost času na disipaci tepla a může tak dojít k jejich přehřátí.
ŘEŠENÍ: Modrá místa na povrchu kotouče jsou jasnou indikací přehřátí. Kotouče, které mají evidentně modrá místa a/ nebo tmavá místa v některých oblastech nelze opravit. Je nutné je VŽDY vyměnit společně s brzdovými destičkami.

Zkontrolujte kvalitu brzdových destiček
PROČ?
Brzdové destičky nedostatečné kvality se velmi snadno přehřejí, obzvláště během intenzivního brzdění. Nadměrné teplo z brzdových destiček může způsobit přehřívání kotoučů, což vede k jejich tvarové deformaci.
ŘEŠENÍ: I zde vyhledejte modrá místa na povrchu kotouče. Když žádné nenaleznete, informujte řidiče o riziku destiček nedostatečné kvality. VŽDY vyměňte brzdové destičky a kotouče, když na kotoučích naleznete modrá místa.

Další podrobnosti o chvění brzd se dozvíte z našeho technického článku Chvění brzd II.

Připravila společnost Federal-Mogul.
www.myferodo.com

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!