Diagnostika žhavicích svíček

6 apríla 2020, 13:18

Správná funkce žhavících svíček a systému žhavení jako takového je nezbytná pro snadný start vznětového motoru při nižších teplotách. Jaké problémy mohou vadné svíčky způsobovat, jak poruchy systému identifikovat a spoustu dalších užitečných informací najdete v článku Bc. Dalibora Plischkeho, DiS.

V případě závady jedné žhavící svíčky nemusí být start motoru přímo ohrožen, ale v okamžiku poruchy více žhavících svíček, nebo výpadku funkce celého systému žhavení, už může být start motoru problematický (obr.1).

Špatné žhavení má za následek:

  • zvýšenou kouřivost studeného motoru (zpravidla bílý až šedý kouř),
  • nepravidelný a hlučnější chod motoru (zvýšené mechanické namáhání klikového mechanismu a hlavy motoru prudším nárůstem tlaku ve válci),
  • zvýšenou karbonizaci spalovací komory (dna pístů, pístních kroužků, ventilů,..) a výfukového systému (EGR ventilu, turbodmychadla, oxidačního katalyzátoru, DPF filtru,..).

Prodloužené studené starty nám také zvyšují zatížení akumulátoru, startéru a motorového oleje (ředění palivem). Mimo tvorby většího množství škodlivých emisí je následkem také snížení životnosti výše uvedených součástí a systémů.

Špatné žhavení

Kontrolu žhavicích svíček lze provést měřením těchto elektrických veličin

  1. odporu (multimetrem)
  2. napětí (multimetrem, osciloskopem)
  3. proudu (proudovými kleštěmi)

Měření odporu (multimetr)

Možno provést v nezatíženém stavu, což je zároveň i nevýhodou tohoto testu. Pro vyhodnocení stavu je nutná znalost správného odporu žhavicí svíčky (obr.3).

správný odpor žhavicí svíčky

Před vlastním měřením je potřeba vynulovat měřicí soustavu, pokud vynulování nelze provést, musíme odpor měřící soustavy (měřící vodiče + měřící sondy) odečíst od výsledku měření (obr.4).

Měření odporu žhavicí svíčky

S ohledem na malé odpory moderních žhavících svíček (např. 0,1 Ω) může snadno dojít k chybnému vyhodnocení měření – vliv přesnosti použitého přístroje (pohybujeme se mimo měřící rozsah zde použitých multimetrů, např. MY68 viz Tab. 1) a chyb při měření – jako jsou nedostatečný kontakt měřících sond, nevynulování přístroje před měřením atd. (obr.5). S největší jistotou lze diagnostikovat pouze přerušenou žhavicí svíčku (obr.6).

Blíže k problematice měření odporů mimo rozsah měřícího přístroje např. zde.

Měření odporu žhavicí svíčky chyby

Změřená hodnota odporu žhavící svíčky se může z důvodu výše uvedených vlivů snadno pohybovat v rozsahu+/- 0,1 Ω i více, aniž bychom s měřící soustavou jakkoliv manipulovali (obr.6).

Měření odporu žhavicí svíčky rozptyl

Ani naměřený odpor 0,2 Ω nemusí nutně znamenat, že žhavicí svíčka není zkratovaná, viz video „Test zkratované žhavící svíčky“.

Oscilogram 1: Detail testu zkratované žhavící svíčky

Detail testu zkratované žhavící svíčky

Naopak nulový odpor může být naměřen i u funkční žhavící svíčky, nejen u zkratované, viz video „Test žhavící svíčky s nulovým odporem“.

Oscilogram 2: Test žhavící svíčky s nulovým změřeným odporem

Test žhavící svíčky s nulovým změřeným odporem

Komentář: Počáteční hodnota odporu žhavící svíčky R1 vypočtena pomocí Ohmova zákona z napětí U1 a proudu I1 v bodě 1 (levé fialové pravítko – svislice) byla cca 0,51Ω, na rozdíl od změřené hodnoty odporu 0Ω. V tomto případě činí chyba měření cca 0,5Ω. Po zahřátí vypočtený odpor narostl na 1,44Ω. Při výpočtu je předpoklad nulového odporu elektrického vedení.

Měření napětí (multimetr, osciloskop)

Napájení žhavících svíček bývá řešeno prostřednictvím spínaného plusového napětí, jenž je následně ukostřeno přes těleso (závit) žhavících svíček do hlavy motoru. Spínání (+) napětí u starších vozidel (obr. 7, Škoda Felicia 1.9D) provádí řídící jednotka motoru skrze relé žhavení. Zde použit 1 přívodní vodič ze svorky 87 ke všem žhavícím svíčkám.

Systém žhavení Škoda Felicia 1.9D

U novějších vozidel nahradila jednoduché relé řídící jednotka žhavení, každá žhavící svíčka má svůj vlastní přívod proudu nebo 1 společný přívod (obr. 8 a 9).

Systém žhavení s řídící jednotkou žhavení

Řídící jednotka a relé žhavení

Z principu funkce jsme měřením napětí na žhavící svíčce schopni ověřit zejména stav přívodního obvodu (+ části), ale méně už stav žhavící svíčky jako takové. Např. v případě přerušení žhavící svíčky bude napětí v době aktivace systému žhavení přítomno, ale proud nebude žhavící svíčkou procházet a ta bude nečinná. 

Pokračování příště.

Mnohem více zajímavých informací naleznete v členské sekci na stránkách konference Den autodiagnostiky, kde můžete shlédnout více než 790 minut přednáškových videí předních odborníků, mezi kterými nechybí špičky oboru jako Ing. Štěpán Jičínský, Ing. Martin Hinner, Ing. Andrej Haring, Ing. Jiří Blecha, Ing. Martin Richter a další.

Registrace do členské sekce na stránkách konference Den autodiagnostiky ZDARMA

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!