Diagnostika porúch – prekĺzavanie spojky

28 júla 2020, 10:36

Prekĺzavanie spojky, ktoré sa okrem iného objavuje netypickým klopaním v oblasti komory motora, zabraňuje prenosu celého výkonu motora na kolesá. Príčiny prekĺzavania môžu byť rôzne – okrem porúch prítlačného kotúča spojky, často sa vyskytujú poruchy spojenia spojky, nesprávne nastavený zotrvačník alebo nesprávne namontovaná spojka vo vozidle. Experti ZF Aftermarket uvádzajú zoznam pokynov, ktoré Vám pomôžu diagnostikovať poruchy súvisiace s prekĺzavaním.

Prvá skupina porúch, ktorých výsledkom je prekĺzavanie spojky, je spojená s jej trecou lamelou. Ak je úplne opotrebená, až k hlavičkám nitov, výsledkom toho je nedostatočný tlak na prítlačný kotúč spojky. Táto porucha môže vzniknúť aj v dôsledku normálnej prevádzky vozidla, ale aj vo výsledku častého rozjazdu do kopca alebo nesprávne nastaveného riadiaceho systému ovládania.

V takomto prípade odporúčame spojku vymeniť. Ak sa na trecej lamele nachádza príliš veľké množstvo oleja alebo maziva (čoho výsledkom je obmedzenie jeho koeficientu trenia), môže to znamenať, že poškodené je tesnenie prevodovky alebo kľukový hriadeľ buď hydraulický systém je netesný. Zatiaľ čo príliš veľké množstvo maziva na hriadeli spojky alebo na pilotnom ložisku môže byť hodené na lamelu odstredivou silou, vo výsledku čoho klesne koeficient trenia lamely. V takejto situácii, po odstránení všetkých chyb, mali by ste vymeniť aj kotúč.

Prekĺzavanie spojky

Príliš časté vypínanie spojky (jazda v zápche), olej alebo mazivo na lamele, poruchy systému vypínania spojky, veľké opotrebenie povrchu zotrvačníka, ako aj časté rozbiehanie vozidla na príliš vysokom prevodovom stupni, môžu viesť k veľkému opotrebeniu trecej lamely. Prvé  štyri situácie môžu viesť aj k prehriatiu prítlačného kotúča spojky.

takýchto prípadoch sa odporúča výmena prítlačného kotúča a kontrola zotrvačníka vzhľadom na termické poškodenia, prípadne aj jeho výmena. Ak lamela neprilieha na celom povrchu a jej trecie obloženie má hlboké škrabance, najčastejšie to znamená, že zotrvačník nebol počas montáže správne nastavený, čo tiež vedie k obmedzeniu koeficientu trenia lamely. Zároveň je treba mať na pamäti, že v novom kotúči obloženie na začiatku prilieha iba zvonku (väčší polomer trenia spôsobený mierne konkávnym povrchom trecieho prítlačného kotúča).

Vďaka tomu nové diely ešte pred dosiahnutím úplnej efektívnosti, majú plnú účinnosť prenosu krútiaceho momentu. Je to ich normálna vlastnosť a v žiadnom prípade to nesmiete považovať za výrobnú chybu.

Prekĺzavanie spojky

Príčinou prekĺzavania spojky môže byť aj výrazne opotrebenie koncoviek membránovej pružiny, ktoré je výsledkom opotrebenia riadiaceho systému spojky, opotrebená vodiaca objímka alebo príliš vysoké vstupné napätie pracovného valca spojky. Ak prítlačná sila je príliš veľká alebo ak bol príliš prekročený skok valca, pružina môže potom prasknúť, a tým jej prítlačná sila nebude dostatočne veľká.

Prekĺzavanie spojky

Ďalšou príčinou problémov s nesprávnym fungovaním spojky môže byť zlyhanie spojenia spojky – poškodená alebo nesprávne namontovaná vidlica. Toto dáva nielen efekt predčasného opotrebenia šikmých povrchov kotúča, ale vedie aj k príliš rýchlemu opotrebeniu trecích obložení, a vo výsledku toho práve k prekĺzavaniu spojky.

Okrem toho toto môže viesť k problémom pri preraďovaní. V starších vozidlách je treba aj obrátiť pozornosť na stav lanka riadiaceho spojkou. V prípade laniek s automatickým nastavovaním vôle (pred ich demontážou) mechanizmus je treba správne zabezpečiť alebo, ak je to potrebné, použiť nové lanko. U áut s hydraulickou spojkou je treba obrátiť pozornosť zvlášť na čerpadlo. Vo výsledku znečistenia hydraulického systému, môže dôjsť k problémom s prevádzkou systému ako napríklad príliš pomalý návrat tlaku.

Prekĺzavanie spojky

Nové druhy ložísk majú vnútornú vodiacu objímku vyrobenú z umelej hmoty, a táto objímka má „samomaznú“ konštrukciu. V žiadnom prípade ju nesmiete mazať akýmikoľvek prostriedkami. Vo výsledku použitia maziva dochádza k jeho zmiešaniu s trecím prachom z kotúča spojky a následne k zvýšeniu teploty a „tvrdnutia“ maziva a vytrhávania sklených vlákien z umelej hmoty. Toto vedie k ťažkostiam pri presúvaní objímky a nakoniec sa blokuje pracovný valec spojky, nesprávnemu fungovaniu ložísk, prekĺzavania spojky ako aj dodatočných vibrácií v systéme prenosu spojky.

Prekĺzavanie spojky

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!