Co má vliv na správnou funkci brzdového systému

12 októbra 2020, 11:12

Ač se to nezdá, správná funkce brzdového systému přímo závisí na použití odpovídajícího utahovacího momentu kol. Proč?

Proč správně dotahovat kola

Důležitost použití správného utahovacího momentu při montáži kola se často přehlíží, zejména při sezónních výměnách pneumatik. Nesprávně zvolená hodnota utahovacího momentu matic nebo šroubů může způsobit nepříjemné vibrace ve volantu během brzdění nebo poruchu brzdového systému. Kromě toho má také vliv na bezpečnost vozidla a jeho cestujících.

Příliš nebo málo utažené šrouby nebo matice mohou mít potenciálně fatální následky. Příliš utažené šrouby nebo matice kol se mohou zdeformovat, natáhnout a v důsledku toho se mohou zlomit, zejména při jízdě po nerovné silnici nebo při přejíždění zpomalovacích retardérů.

V posledních letech při montáži kol pozorujeme, že běžnou praxí při používání klasických pneumatických nebo elektrických klíčů je jejich nastavení na nejvyšší úroveň výkonu, což vede k předčasnému opotřebení závitu a šrouby nebo matice pak již neplní svou funkci. Stává se také, že se při zašroubování šroubu do náboje kola poškodí další součásti – například zmíněný náboj. Poškozené závity mají za následek nesprávné utažení náboje kola. Tato situace se stává častěji, než si myslíte.

Téma správného utahovacího momentu kol je v kontextu neustálého vývoje vozidel stále důležitější.

Větší a těžší vozy, větší velikost ráfku a zároveň menší velikost náboje jsou důvody, proč je soustava ‘kolo-brzdový kotouč-náboj‘ nyní více vystavena namáhání v místě svého dotyku ve srovnání s vozidly před 20 nebo 25 lety.

Příliš nízký utahovací moment matic nebo šroubů kola může v krátké době způsobit mírnou vůli v soustavě ‘kolo-brzdový kotouč-náboj‘ a tím zapříčinit řadu souvisejících problémů.

Nepravidelné tření destičky a kotouče (zakrátko ho můžeme pozorovat i při ručním otáčení kola) způsobí lokální zahřátí kotouče, což při brzdění vede k vibracím na volantu, které řidič jasně pociťuje v důsledku nerovnoměrného tření o zahřátý kotouč.

Naproti tomu může použití vyššího utahovacího momentu vést k deformaci kotouče nebo ke zlomení šroubu, stejně jako k potížím s pozdějším odšroubováním šroubů při výměně kola.

Jak zajistit správné utažení?

Kola jsou správně namontována pouze tehdy, pokud jsou šrouby nebo matice utaženy momentovým klíčem podle doporučeného utahovacího momentu, který se určuje podle velikosti a materiálu matic nebo šroubů a podle typu závitu. Utahovací moment je obvykle uveden v návodu na obsluhu vozidla.

Je možné použít klasický pneumatický klíč v jeho dolním nastavení (točivý moment nářadí nesmí překročit utahovací moment požadovaný výrobcem vozidla) nebo klíč s omezovačem utahovacího momentu, který zajišťuje nepřekročení požadované hodnoty.

Aby byl zajištěn správný kontakt kola, kotouče a náboje, mělo by se kolo utahovat „hvězdicovitě“, tj. nejdříve utáhnete matici na jedné straně a poté protilehlou matici (ne tu hned vedle).

Příklad utažení „do kříže“ u 4, 5 nebo 6 děrového ráfku

Kola jsou řádně namontována pouze tehdy, když jsou matice utaženy krouticím momentem stanoveným výrobcem vozidla a kolo je správně uchyceno s nábojem.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!