Na Seate Ibiza nič nefunguje

26 júla 2021, 10:14

S príchodom systému riadenia motora sa predpokladá, že väčšina problémov s chodom motora je skôr elektrického než mechanického pôvodu, hlavne pokiaľ to signalizujú výstražné kontrolky systému riadenia motora. Nie vždy je to však pravda.

Tento diagnostikovaný prípad sa týka vozu Seat Ibiza s trojvalcovým 12-ventilovým motorom.

Po vykonaní diagnostiky motora (DTC) sa objavili nasledujúce chybové kódy:
– (P0106) – Signál tlaku vzduchu v nasávacom potrubí je nepravdepodobný
– (P0301) – Zistená porucha spaľovania prvého valca
– (P0303) – Zistená porucha spaľovania tretieho valca
– (P0300) – Zistená porucha spaľovania

Vyzeralo to, že ide o obyčajný problém so zapaľovaním alebo o únik vzduchu. Rýchla kontrola podtlakového potrubia skoro odhalila prasklinu na podtlakovej hadici brzdového serva. Tá sa vymenila a chybové kódy sa vymazali.

Pri testovacej jazde na ceste sa však ukázalo, že vozidlo nemá dostatočný výkon a často hasne na križovatkách, takže bolo nutné voz viac preskúmať.

DIAGNOSTIKA:

Pri ďalšom vyšetrovaní boli chybové kódy spojené so zapaľovaním vylúčené.

Pri použití diagnostického prístroja a sledovania živých údajov zo snímača tlaku nasávacieho potrubia pri voľnobežných otáčkach boli namerané hodnoty 360 mbar za tepla. Keď sa motor roztočil a škrtiaca klapka sa otvorila, podtlak sa podľa očakávaní znížil. Keď sa však motor vrátil do voľnobežných otáčok, mal tendenciu sa zastaviť. Motor manažment preberal riadenie a nastavoval škrtiacu klapku tak, aby sa skrátila doba vstrekovania, kým sa motor ustálil na voľnobežných otáčkach.

Išlo o problém s riadením motora alebo o mechanický problém, ktorý bol maskovaný elektronickými chybovými kódmi?

Ďalšou vecou, ktorú bolo treba skontrolovať, bolo statické časovanie motora, čo je u tohto motora pomerne ľahká úloha.

Kryt čističa vzduchu bol vyňatý, nasledovala zapaľovacia sviečka valca číslo jedna a dva kryty vačkového hriadeľa, ktoré sú umiestnené na konci hlavy valcov a zaistené 10 milimetrovými skrutkami.

Motor sa ručne otáčal, kým sa piest číslo jedna nedostal do polohy TDC (top dead center – hornej úvrate). Pretože neboli k dispozícii žiadne časové značky, skontrolovalo sa to zasunutím príslušnej tyčinky do otvoru pre zapaľovaciu sviečku, aby sa overilo, či je piest v najvyššej polohe.

Ak je časovanie správne, mali by sa drážky v posunutých vačkových hriadeľoch zhodovať s odliatkom hlavy valcov. Ak sa nezhodujú, je časovanie nesprávne a vačkové hriadele nie sú v správnej polohe.

Pri rýchlej vizuálnej kontrole bolo okamžite možné zistiť, že rozvodová reťaz preskočila. Výfukový vačkový hriadeľ (Obr. 1) zjavne nebol zarovnaný s vodorovnými odliatkami na hlave valcov, ako bol správne nasávací vačkový hriadeľ. (Obr. 2)

nesprávne časovanie vačkového hriadeľa Seat Ibiza

Príčinou zlého výkonu bolo nesynchronizované časovanie vačkového hriadeľa, ktoré spôsobovalo nekonzistentné časovanie ventilov.

Poznámka: Vizuálne skontrolujte, či nedošlo ku kontaktu ventilu s piestom. Ak áno, vymeňte poškodené súčasti podľa odporúčaní výrobcu vozidla.

ŠETRENIE A OPRAVA

Pri tomto motore je nevyhnutné používať správne nastavovacie nástroje, aby bolo zaistené správne časovanie motora a nastavenie kľukového a vačkového hriadeľa. Na reťazových kolesách vačkového hriadeľa ani na remenici kľukového hriadeľa nie sú žiadne drážky na kľúče ani nastavovacie značky.

Z motora bol vypustený olej a podľa odporúčaní výrobcu boli demontované remene, remenice, potrubie, držiak motora, kabeláž, kryt rozvodovej reťaze, vaňa motora a reťaz olejového čerpadla, aby bol pred kontrolou zaistený prístup k rozvodovej reťazi.

Nástroj na nastavenie kľukového hriadeľa sa namontoval, ale pretože vačkové hriadele boli zle nastavené, nebolo možné náradie použiť tak, ako by bolo treba normálne vykonať od začiatku, ak reťaz nepreskočila.

Po demontáži a kontrole rozvodovej reťaze bolo zistené, že rozvodová reťaz, reťazové kolesá a vodiace lišty sú opotrebované. To spôsobovalo prešmykovanie rozvodovej reťaze, čo viedlo k posunu výfukového vačkového hriadeľa o dva zuby a následným problémom s chodom motora. Bola nutná nová sada rozvodovej reťaze. (Obr. 3)

Od začiatku výroby tohto motora je k dispozícii aktualizovaná sada rozvodovej reťaze, ktorá znižuje riziko prešmyku, pretože sa ukázalo, že ide o častý problém, ktorý sa týka množstva vozidiel Volkswagen, Seat a Škoda.

aktualizovaná sada rozvodovej reťaze Seat Ibiza

Nová sada rozvodovej reťaze (číslo dielu SWAG 99130607) obsahuje reťazové kolesá vačkového a kľukového hriadeľa, nové skrutky, reťaz, skrutky remenice kľukového hriadeľa, aktualizovaný hydraulický napinák a dlhšie upravené vodiace lišty, aby reťaz v budúcnosti nepreskakovala. (Obr. 4)

Pred výmenou akýchkoľvek súčastí očistite všetky styčné plochy vane motora, rozvodového krytu a motora. Potom vykonajte montáž novej sady rozvodovej reťaze podľa pokynov výrobcu. Znova namontujte reťaz olejového čerpadla, reťazové koleso a napinák. Utiahnite skrutku reťazového kolesa a potom znova nasaďte kryt reťaze olejového čerpadla. Vymeňte tesnenie remenice kľukového hriadeľa (SWAG, č. dielu 30932471) a potom naneste silikónové tesnenie na styčné plochy krytu rozvodovej reťaze a vane motora pred jej montážou na motor. Znovu nasaďte remenicu kľukového hriadeľa a utiahnite novú skrutku.

Namontujte späť alternátor, remenicu vodného čerpadla, vodidlo pomocného remeňa, napinák a remeň, držiak motora a expanznú nádržku chladiacej kvapaliny.

Pri každej oprave motora sa odporúča vymeniť motorový olej a olejový filter. Pred naštartovaním zalejte obal olejového filtra čerstvým olejom, aby bolo zaistené hydraulické napätie.
Nasaďte späť kryt čističa vzduchu a všetky ďalšie diely odstránené v priebehu tohto postupu.

Keď sa motor naštartuje a beží plynule, zdvihnite vozidlo a nechajte bežať motor na voľnobeh. Skontrolujte, či nedochádza k úniku oleja. Potom motor vypnite a skontrolujte hladinu motorového oleja – v prípade potreby doplňte.

Skontrolujte a vymažte všetky staré chybové kódy a potom vykonajte dôkladnú testovaciu jazdu.

Po montáži novej sady rozvodovej reťaze bola Ibiza opäť plne výkonná.

Spoľahnite sa na preverené náhradné diely SWAG v kvalite zodpovedajúcej OE. Celý sortiment rozvodových reťazí nájdete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka SWAG je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese www.bilsteingroup.com a www.swag.de.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!