Strata komunikácie

2 augusta 2021, 8:00

Množstvo riadiacich jednotiek zdieľa informácie poskytované snímačmi zabudovanými do infraštruktúry vozidla a poskytuje tak dôležitú spätnú väzbu, ktorá ovplyvňuje emisie, výkon, komfort, aktívnu a pasívnu bezpečnosť vozidla a množstvo ďalších. Pri výmene batérie vozidla môže byť nutné resetovať niektoré snímače a akčné členy. Bežná komfortná výbava ako je rádio, hodiny a jednodotykové nastavenie okien je väčšinou univerzálne.

Množstvo ďalších položiek, ktoré ovplyvňujú brzdový systém, riadenie a navigáciu je však väčšinou špecifických pre dané vozidlo a závisia na plnej funkčnosti všetkých systémov. Ak je niektorá časť systému chybná, nemusí byť možné vykonať reset nastavení. To bol prípad popisovaného vozidla Volkswagen Golf V, v ktorom bola nedávno vykonaná výmena batérie. Rozsvietili sa kontrolky asistencie riadenia, elektronického riadenia výkonu (EPC) a elektronického stabilizačného systému (ESP).

Program kontroly stability vozidla je integrovanou súčasťou riadiacej jednotky bŕzd. Spracováva dáta zdieľané ďalšími riadiacimi jednotkami v priebehu riadenia, brzdenia a zrýchľovania, pričom pomáha riadiť vozidlo.

Snímač otáčok kolesa je namontovaný v náboji v pravom uhle k magnetickému snímaciemu krúžku, ktorý sa nachádza na ložiskovej zostave kolesa. Aktívny snímač otáčok využíva magnetický odporový efekt; magnet v snímači vytvára magnetické pole, ktorého čiary magnetického toku prebiehajú v pravom uhle k povrchu snímača. Vychýlenie týchto čiar impulzným kolesom spôsobuje zmeny odporu v tenkej feromagnetickej vrstve snímačov.

Snímač prevádza zmeny odporu na napätie. Štvorcovú vlnu napätia detekuje brzdová riadiaca jednotka, čím meria rýchlosť jednotlivých kolies, ktorá sa používa k odvodeniu zrýchlenia a spomalenia a je rozhodujúca pre ovládanie bŕzd.

Došlo k pokusu o reset snímača uhla natočenia volantu diagnostickým prístrojom, čo sa nepodarilo. Preto sa rozsvietila výstražná kontrolka a bezpečnostný stabilizačný systém prestal fungovať. To si vyžiadalo ďalšie šetrenie.

Najskôr bola vykonaná celková kontrola chybových kódov všetkých systémov, ktorá odhalila chybu snímača uhla natočenia volantu v elektromechanickej riadiacej jednotke riadenia. Pri kontrole údajov v riadiacich jednotkách bŕzd a riadenia sa však ukázalo, že snímač uhla natočenia volantu funguje správne, ale nie je schopný sa vrátiť do známej základnej polohy. Záver bol, že v systéme musí byť iná chyba, ktorá spôsobuje poruchu. Po krátkej testovacej jazde sa zistilo, že otáčky ľavého zadného kolesa vykazujú inú hodnotu než otáčky ostatných kolies.

Po vrátení vozidla do servisu bol k snímaču otáčok ľavého kolesa pripojený osciloskop, aby sa skontrolovala integrita signálu a zistilo sa, či nejde o klasický prípad chybného snímača. Pri kontrole signálu bola zistená nekonzistencia štvorcového signálu.

Bolo nutné vykonať vizuálnu kontrolu snímača, aby sa zistilo, či nedochádza k mechanickým problémom, ktoré spôsobujú nesúlad signálu. To zahŕňalo demontáž kolesa, brzdového kotúča, doštičiek a strmeňa. Potom bolo nutné vyňať náboj s integrovaným snímacím krúžkom.

Po vyňatí ložiska kolesa z osi bolo zrejmé, čo bolo príčinou problému. Korózia medzi železným telom náboja kolesa a magnetickým krúžkom spôsobila jeho deformáciu a popraskanie, čím došlo k zúženiu medzery medzi krúžkom a snímačom rýchlosti kolesa. To bola hlavná porucha na vozidle.

Ako náhradný diel sa použila sada ložísk febi (23320) a snímač otáčok kolesa (23810), pretože došlo k jeho ľahkému poškodeniu deformovaným magnetickým krúžkom.

Po montáži nového ložiska a snímača otáčok sa opätovne zostavili brzdové elementy a nasadilo koleso. Po dokončení týchto prác bolo možné vykonať resetovanie snímača uhla natočenia volantu. To spočívalo v testovacej jazde s asistentom, ktorý obsluhoval diagnostický prístroj.

Zahŕňalo to jazdu rovno rýchlosťou najmenej 20 km/h, otočenie volantu najmenej o 15° doľava a potom doprava a následné zastavenie vozidla. Potom sa volant otočil úplne doľava a držal sa najmenej 3 sekundy, potom sa vrátil späť do stredu. Nasledovalo otočenie volantu úplne doprava a jeho podržanie na dobu 3 sekúnd a opätovné vrátenie do stredu. Po vykonaní tohto postupu bol snímač resetovaný a všetky systémy boli opäť plne funkčné.

Spoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment ložísk kolies pre osobné automobily nájdete na: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Viac informácií je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Kompletný leták o tejto problematike vo formáte PDF.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!