Napínání ve směru nebo proti směru hodinových ručiček? To je otázka!

16 marca 2015, 13:57

V konstrukci moderních vznětových motorů je napnutí rozvodového řemenu regulováno pomocí dynamických napínáků. Zajišťují kompenzaci napnutí řemenu a trvale snižují jeho vibrace. Vzhledem k tomu, že jsou vybaveny vnitřními pružinami (vestavěnými) a mechanismus předepnutí využívá excentrickou montáž napínáku, je možné zajistit regulaci napnutí jak po směru, tak také proti směru hodinových ručiček.

Ve většině napínáků je směr otáčení vyznačen šipkou. Pokud tomu tak není, je nutné nahlédnout do příručky výrobce. Toto je velmi důležité, protože pokud otočíte napínák v nesprávném směru, budou sice jeho značky souhlasit, ale řemen nebude správně napnut (kladka bude na špatném místě). Nesprávné umístění napínací kladky způsobí změnu polohy řemenu a má vliv na úhel opásání kladek a řetězových kol v systému.

Abychom vám prezentovali možnou změnu směrů regulace, ukážeme si to na napínáku používaném v motorech TDI ze skupiny VW a na jejich protějšku, kterým jsou motory HDI od PSA.

Motory TDI od skupiny VW
Napínání řemenu provedené nastavením kladky (obj. č. SNR GT357.13) ve špatném směru (proti směru hodinových ruček) sice srovná značku otočení s referenční značkou, ale nenapne správně řemen, protože excentrický držák nebude ve správné poloze. 

Pro správné napnutí řemenu je nutné otáčet držákem napínáku ve směru hodinových ručiček, použít dvojitý hákový klíč s nosem a přidržovat matici klíčem. Dále je nutné zajistit, aby polohovací rameno napínáku bylo správně umístěno na skříni motoru.

Napínák se pohybuje ve směru řemenu. Měl by se nastavovat tak dlouho, až bude značka regulace umístěna proti referenčnímu bodu.

Když je dosaženo správné polohy, měla by být matice zajištění napínáku utažena utahovacím momentem 20 Nm. 

Motory HDI ze skupiny PSA
Podobně jako motory TDI, mají také motory HDI dynamický napínák (obj. č. SNR GT359.24). Zde je ale třeba otáčet excentrickým držákem (pomocí šestihranného klíče) proti směru hodinových ručiček, dokud se šipka na tělese napínáku nesrovná s otvorem (bod 1). Pokud se otáčí ve směru hodinových ručiček, bude sice referenčních bod srovnán, ale napnutí řemenu nebude správné. Tento případ je totožný s motorem TDI, ale směr regulace se liší. Pokud je vše v pořádku, je nutné utáhnout šroub napínací kladky (bod 2) utahovacím momentem 25 Nm.

Abych to shrnuli. Vždy je nutné dávat pozor na správný směr otáčení, protože to má zásadní význam, pokud má systém správně fungovat.

Materiál připravila firma NTN-SNR

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!