7 prísnejších kritérií kvality pre ILSAC GF-6, najnovšiu kvalitatívnu špecifikáciu pre motorové oleje

11 septembra 2023, 14:00

Užívatelia automobilov zvyčajne rozlišujú motorové oleje podľa ich viskozity (napr. 5W-30, 0W-20 alebo 5W-40) a považujú ju za určujúci parameter kvality. Nie je to však dostatočný ukazovateľ na posúdenie kompatibility oleja s motorom. Preto sú normy kvality vždy uvedené v príručke vozidla.

Normy kvality motorového oleje definují mezinárodní automobilové asociace: evropská ACEA, americká API a japonsko-americká ILSAC. Poslední jmenovaný standard je velmi často používán japonskými nebo korejskými výrobci. ILSAC již více než 30 let zpřesňuje a zpřísňuje požadavky ve svých specifikacích kvality. Aby olej získal normu ILSCA, musí projít několika laboratorními testy a testy na dynamometru v pěti různých motorech. ELF představuje 7 zpřísněných požadavků podle specifikací ILSAC GF-6 oproti starší GF-5, které velmi dobře ilustrují nárůst technologické úrovně současných motorů a maziv.

Výše uvedený graf znázorňuje vývoj olejových norem ILSAC GF-6 oproti GF-5. Rohy jednotlivých oblastí (fialová, zelená a oranžová) znázorňují 7 kritérií. Jedná se o zvýšení viskozity, vliv oleje na ekonomiku jízdy, zachování hospodárnosti motoru, prevenci vzniku vysokoteplotních úsad, odpařování oleje, opotřebení rozvodového řetězu a výskyt jevu LSPI.

Rozdíl mezi požadavky pro GF-5 (zelená) a GF-6 (oranžová) ukazuje neuvěřitelný technologický vývoj spalovacích motorů v posledních několika letech a následné zvýšení nároků na používané oleje.

1. Zvýšení viskozity

Dowsing se v dnešní době stal velmi rozšířeným, kdy i menší motory dosahují vysokých výkonů. To zase znamená zvýšené tepelné zatížení oleje. Olej pak má tendenci oxidovat a zvyšovat viskozitu. To výrazně ovlivňuje tento parametr, což pro výrobce znamená použití lepších základových olejů, antioxidačních přísad a disperzi sazí.

2. Ekonomika jízdy

Účelem oleje je snížit tření v motoru. Použití správné viskozity, modifikátorů tření nebo sníženého koeficientu HTHS má přispět ke snížení tření v motoru a zvýšení jeho účinnosti, což se projeví v nižší spotřebě paliva.

3. Zachování hospodárnosti motoru

Zde se zpřísňuje důležité kritérium, podle kterého by měl olej splňující nejnovější normu GF-6 i přes dlouhý a náročný provoz motoru stále zajišťovat sníženou spotřebu paliva.

4. Prevence vzniku vysokoteplotních usazenin

Karbonové usazeniny jsou specifickým typem vysokoteplotních usazenin. Ze zřejmých důvodů jsou nejzranitelnějšími oblastmi motoru okolí pístních kroužků, výfukových ventilů nebo turbodmychadla. Vhodné druhy olejů mohou omezit i tento jev.

5. Odpařování oleje

Nejnovější norma GF-6 zajišťuje nejmenší odpařování oleje ze spalovací komory. To má za následek snížení znečištění sacích a výfukových ventilů a katalyzátoru.

6. Ochrana rozvodového řetězu

V případě vozidel s rozvodovým řetězem je řetěz mazán motorovým olejem, který musí také zajišťovat jeho ochranu, chlazení a čištění. Například saze, které se tvoří i v benzinových motorech s přímým vstřikováním, mají tendenci se usazovat na různých místech motoru, včetně právě rozvodového řetězu. To je obzvláště škodlivé v oblasti čepů spojujících články řetězu, protože to způsobuje jejich opotřebení, což následně vede k prodloužení délky řetězu.

7. Ochrana proti LSPI

Stále častějším problémem, se kterým se potýkají konstruktéři spalovacích motorů, je fenomén předčasného zapálení směsi LSPI. Tento jev se zvýšil zejména s nástupem downsizingu a technologie přímého vstřikování u přeplňovaných benzinových motorů. Nejčastěji jej lze pozorovat v oblasti nízkých otáček (1 500 až 2 000 ot./min.), kdy je motor silně zatížen a silně přeplňován vzduchem. Předčasný zážeh je způsoben mimo jiné nespáleným palivem a žhavými částicemi oleje přítomnými ve spalovacím prostoru. LSPI má za následek náraz pláště pístu do vložky válce, což může vést k vážnému poškození motoru. Oleje redukující LSPI jsou navrženy tak, aby omezovaly tvorbu těchto částic, a navíc by měly zhášet palivo rozpuštěné v olejovém filmu na válci nebo kroužcích.

Nejnovější norma ILSCA GF-6 se dělí na dva typy: GF-6A a GF-6B. Norma ILSCA GF-6A se vyznačuje:

  • zpětnou kompatibilitou se staršími motory,
  • větší schopností omezovat LSPI,
  • dobrou hospodárností provozu motoru (testy VIE).

Norma GF-6A se používá u viskozit SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30 a 10W-30. Pro XW-20 je minimální HTHS = 2,6 a pro XW-30 je minimální HTHS = 2,9 *.

Norma ILSAC GF-6B se vyznačuje:

  • bez zpětné kompatibility se staršími motory,
  • větší schopností omezovat LSPI,
  • dobrou hospodárností provozu motoru (testy VIE).

Tato norma se používá pouze u viskozity SAE 0W-16 s minimální HTHS = 2,4 *.

*HTHS – (High Temp High Shear) je míra dynamické viskozity při 150 °C a velmi vysokých otáčkách. Měří smykový odpor vrstev oleje. Čím nižší je HTHS, tím nižší je odpor. To znamená vyšší účinnost motoru a nižší spotřebu paliva. Nižší HTHS však také představuje „tenčí“ dynamický olejový film. Proto musí být motor svou konstrukcí (uložení, olejové čerpadlo, zdvihátka atd.) nastaven na nízkou HTHS. Olej musí být obohacen o další povrchově aktivní přísady proti opotřebení. Oleje s nízkou HTHS nejsou zpětně kompatibilní se staršími homologacemi a motory.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!