Údržba bŕzd elektrických vozidiel

27 mája 2024, 14:31

Keďže počet elektrických vozidiel (EV) na európskych cestách pomaly rastie, je dôležité, aby servisy boli dobre informované o rozdieloch, pokiaľ ide o údržbu brzdového systému týchto vozidiel. TMD Friction, známy výrobca brzdových dielov, poskytuje mechanikom svoje najlepšie tipy na údržbu bŕzd EV.

Regenerativní brzdový systém

Regenerativní brzdový systém

Elektricky poháněná vozidla využívají rekuperační brzdění, technologii, která přeměňuje kinetickou energii na elektrickou, přičemž dobíjí baterii při zpomalování. Ačkoli tento inovativní brzdový systém zvyšuje účinnost vozidla, jedná se o velmi odlišný proces než u vozidel se spalovacím motorem (ICE) a je třeba dodržovat specifickou údržbu. Pochopení této technologie je zásadní pro údržbu a efektivní ochranu brzdového systému všech EV.

Protože tento typ systému využívá elektromotor, který zpomaluje vozidlo, snižují se nároky na konvenční brzdy. To může vést ke korozi kotoučů, pokud se delší dobu nepoužívají. Výrobci brzdových kotoučů sice úzce spolupracují s výrobci vozidel na vývoji účinnější antikorozní ochrany, nicméně se tento problém elektromobilů stále dotýká. Proto se doporučuje u EV provádět častější kontroly brzdového systému, aby bylo zajištěno, že bude stále dobře fungovat za všech okolností.

Údržba je klíčová

I když jsou brzdové destičky a kotouče u EV méně namáhané než u vozidel se spalovacím motorem (ICE), neznamená to, že se neopotřebovávají. Jak již bylo zmíněno, může zde dojít ke korozi brzdových kotoučů, která byla pozorována i u některých velmi mladých vozidel. Je nutné pravidelně kontrolovat tloušťku brzdových destiček a kotoučů jako u běžných vozidel a vyměnit je, pokud nedosahují minimální tloušťky stanovené výrobcem.

Kontroly by měl provádět během servisních intervalů kvalifikovaný technik. Vzhledem k vyššímu riziku koroze kotoučů by bylo výhodné zařadit tento typ kontroly jako standard vždy, když vozidlo přijede na servis nebo opravu.

Během kontrol si dávejte pozor na jakékoli neobvyklé zvuky, vibrace nebo změny brzdného výkonu, protože by mohly naznačovat problémy s brzdovými destičkami a kotouči, které by pak vyžadovaly okamžitou pozornost.

Rozdíly v brzdové kapalině

Brzdová kapalina časem ztrácí své vlastnosti, což není příliš ovlivněno ujetou vzdáleností. Konvenční brzdové kapaliny jsou hygroskopické, což znamená, že absorbují vlhkost z atmosféry. Tento proces probíhá po celou dobu její životnosti, i když je brzdová kapalina v „utěsněném“ brzdovém systému, protože molekuly vodní páry mohou pomalu pronikat pružnými pryžovými brzdovými hadičkami nebo jinými pryžovými součástmi brzdového systému.

Postupem času to má za následek pokles bodu varu brzdové kapaliny, což mimo jiné zvyšuje riziko koroze kovových součástí. Jak se zvyšuje objem vlhkosti v brzdové kapalině, bod varu nakonec dosáhne kritické úrovně, kdy je to nebezpečné.

Vždy dodržujte doporučení výrobce vozidla o tom, kdy vyměnit brzdovou kapalinu. Pokud tato informace není dostupná, pro optimální bezpečnost by se měla brzdová kapalina měnit každých 18 měsíců.

Brzdová kapalina v elektrických vozidlech vyžaduje zvýšenou pozornost díky technologii regenerativního brzdění. Elektromotor se při brzdění otáčí opačným směrem a funguje jako generátor. To má své důsledky. Samotný brzdový systém je méně využíván díky rekuperace brzdné energie, a proto je méně zatížen. Brzdová kapalina proto musí vydržet déle.

Kromě toho jsou elektromobily díky bateriím daleko těžší, což znamená, že se při brzdění kapalina zahřívá na vyšší teploty. Pro elektromobily je často doporučována kapalina s nejvyšší klasifikací DOT 5.1 s vysokým bodem varu a velmi dobrým viskozitním indexem.

Údržba pneumatik

Efektivní údržba pneumatik je nezbytná pro celkovou bezpečnost vozidla, včetně účinného brzdného výkonu. Elektromobily jsou obvykle těžší vozy se spalovacím motorem, takže je ně při každodenních cestách vyvíjen zvýšený tlak. Zajistěte, aby si toho byli zákazníci vědomi a aby jejich pneumatiky byly správně nahuštěny a měly dostatečnou hloubkou dezénu.

Opotřebené nebo podhuštěné pneumatiky mohou mít negativní vliv na brzdný výkon snížením trakce mezi pneumatikou a povrchem vozovky, zejména při nouzových zastaveních. Pravidelně kontrolujte pneumatiky, zda nejeví známky nerovnoměrného opotřebení a měňte je podle doporučení výrobce.

Buďte kvalifikovaní

Elektromobily jsou vysokonapěťové a je důležité, aby automechanici měli potřebné dovednosti a kvalifikaci potřebnou pro práci na takových vozidlech. Ačkoli se brzdový systém může zdát velmi podobný, mezi vozy EV a ICE existují některé jedinečné rozdíly, které vyžadují specializované odborné znalosti pro údržbu a opravy. Nejen proto, že brzdy jsou důležité pro bezpečnost, ale také pro bezpečnost mechanika pracujícího na vozidle. Nedávné údaje z IMI ukázaly, že pouze 18 % britských automechaniků je vyškoleno pro práci na elektrických vozidlech. Číslo, které se bude v různých regionech lišit, ukazuje na nutnost, aby autodílny investovaly do budoucí technologie.

Závěr

Údržba brzdového systému v každém vozidle je zásadní pro zajištění bezpečnosti, výkonu a dlouhé životnosti. Pokud jde o elektrická vozidla, pochopení technologie rekuperačního brzdění, provádění pravidelných kontrol, sledování opotřebení brzdových destiček a kotoučů, kontrola hladiny brzdové kapaliny a vzdělávání o správné údržbě pneumatik pomůže majitelům elektromobilů udržet jejich brzdy v optimálním stavu.

Vzhledem k tomu, že směřujeme k budoucnosti elektrické mobility, autoservisy se musí přizpůsobit, přijmout novou technologii a zvyšovat kvalifikaci automechaniků – jinak jim hrozí, že zůstanou pozadu.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!