Jak provést diagnostiku mechanického stavu motoru a bez kterých funkcí se neobejdete

8 júla 2016, 10:49

Tento díl diagnostického seriálu se bude věnovat nejčastějším diagnostickým postupům v oblasti vznětových motorů, jako je například kontrola počátku vstřiku, kontrola stavu turbodmychadla nebo test komprese. Pomocí těchto testů je možné odhalit mechanický stav motoru a zaměřit se na konkrétní část motoru při následujících opravách.

Něco málo z historie starších aut
Stále se v servisních prostředích objevují vznětové motory, které již mají mnoho najetých kilometrů. Například motory používané v automobilech Škoda Octavia první generace mají najeto v některých případech bezmála milion kilometrů. Jedná se zejména o motory s rotačním vstřikovacím čerpadlem, které je poháněno rozvodovým řemenem. Naproti tomu u vznětových motorů se systémem vstřikování Pumpe duse, kde není použito vstřikovací čerpadlo, není tato funkce potřeba. U těchto motorů se používá funkce synchronizace klikového a vačkového hřídele, která se kontroluje v blocích hodnot.

Vstupní test vozidla před opravou
Jako první funkční test se nabízí celkový test všech řídicích jednotek na vozidle. V diagnostice SuperVAG je nazván jako Automatický test závad a slouží k oslovení řídicích jednotek, vypsání identifikace, popřípadě kódování řídicích jednotek a paměti závad. Silnou stránkou této funkce je rychlost rozpoznání komunikačního protokolu, rozeznání řídicích jednotek a vypsání chybových kódů. Pomocí tohoto testu je možné odhalit první indicie pro kontrolu mechanického stavu motoru.

Výsledkem pro zákazníka je výpis testu celého vozidla, kde je například zobrazeno objednací číslo, softwarová verze programu a paměť závad konkrétní řídicí jednotky. V tomto případě se jedná o řídicí jednotku motoru, kde je vypsána kompletní identifikace včetně chybových kódů.

Vozidlo :Volkswagen Group / Škoda / Octavia II
01 – Elektronika motoru
Identifikace řídicí jednotky
Číslo skupiny SKZXXXXXXXXXXX
Datum výroby 19 04 06
Sériové číslo výrobce 0969
VIN (Číslo podvozku) TMBXXXXXXXXXXXXXX
Označení výr. závodu BPG 810
Číslo změny výrobce H02
Číslo zkušební stolice 1876
Číslo dílu 03G906021LB 8501 R4 1 9L EDC G000SG
Verze programu 50 0101 48 AS9
Stav programování 00000000
Čítač – pokusy programování 00
Stav předběžných podmínek programování 00000000
Datum Flash Nelze zobrazit
Čítač – úspěšných pokusů programování 00
Seznam závad
Číslo závady Popis závady
257 Snímač množství nasávaného
vzduchu – G70 (Nesprávná funkce (vadný)

Kontrola počátku vstřiku
Diagnostický nástroj SuperVAG umožňuje nejen zobrazení diagnostických chybových kódů v řídicí jednotce, ale komfortním zobrazením získaných informací umožňuje i sledování dalších parametrů, bez kterých se při opravě neobejdete.

Postup
Kontrola počátku vstřiku musí být provedena vždy po výměně řídicí jednotky motoru, ozubeného řemene, vstřikovacího čerpadla či po povolení ozubeného kola na vstřikovacím čerpadle. V průběhu kontroly je motor uveden do základního nastavení a nesmí zvyšovat otáčky pomocí plynového pedálu. To je signalizováno blikající kontrolkou žhavení na přístrojovém panelu. Po navázání komunikace s řídicí jednotkou motoru je v komfortních funkcích nabídka funkce Kontrola počátku vstřiku. Po výběru bude obsluha vyzvána k výběru typu motoru. V současné době je funkce naprogramována tak, že proběhne samotná autodetekce typu řídicí jednotky. Následně se objeví graf dynamické kontroly počátku vstřiku. Nástroj SuperVAG zobrazuje referenční značkou (trojúhelníčkem) aktuální nastavení počátku vstřiku. Pokud je značka mimo vyznačené toleranční pásmo, pak je nutné motor vypnout a provést seřízení čerpadla.

Pokud je dynamický předvstřik nastaven správně, tak průběh takové zkoušky vypadá následovně:

Obr. 1 – Správně nastavené vstřikovací čerpadlo – trojúhelníček (skutečný bod počátku vstřiku) má být co nejblíže středové čáře

V případě špatně nastaveného čerpadla vypadá průběh testu takto:

Obr. 2 – Špatně nastavené vstřikovací čerpadlo – trojúhelníček (skutečný bod počátku vstřiku) je vně tolerančního pásma

Pokud je již čerpadlo opotřebované a píst se nepohybuje správně, tak se to projeví na testu následovně: referenční značka se bude zobrazovat postupně v několika opakujících se intervalech.

Obr. 3. Špatný chod pístu počátku vstřiku – skutečný počátek vstřiku není stejný pro po sobě jdoucí cykly

Kontrola synchronizace klikové a vačkové hřídele
U vznětových motorů se vstřikováním čerpadlo-ryska je nutné po výměně rozvodového řemene zkontrolovat synchronizaci klikové a vačkové hřídele. Nastavením ozubeného kola vačkové hřídele je ovlivňována prvotní dodávka paliva do spalovacího prostoru.

Pomocí diagnostiky SuperVAG je možné zkontrolovat potřebné parametry týkající se synchronizace hřídelí. V první řadě je zapotřebí nastartovat motor a ohřát chladicí kapalinu na 80°C. V blocích hodnot se vybere do seznamu vybraných veličin kanál 4 a v něm je zobrazena hodnota úhlu synchronizace, viz. obrázek 4

Obr. 4. Výběr bloků hodnot

Po načtení kanálu 4 se zobrazí hodnota úhlu synchronizace, která má být dle předpisu výrobce v rozmezí od -5 do +4 °KW. V našem případě bylo testováno vozidlo, kde bude teprve probíhat výměna rozvodového řemene a hodnota úhlu synchronizace je při volnoběžných
otáčkách -4,90 °KW.

Záporné hodnoty pořízené diagnostickým nástrojem znamenají, že vačková hřídel je posunuta po směru otáčení. Pokud by byly hodnoty kladné, tak je nutné posunout vačkovou hřídel proti směru otáčení. Výsledek se dá pozorovat například pomocí palubního počítače, kde bude aktuální spotřeba klesat.

Záleží ovšem na typu řídicí jednotky a na konkrétním softwaru. Vždy je nutné hodnotu seřídit tak, jak udává výrobce. Jen v tomto intervalu je možné docílit co nejnižší spotřeby paliva.

Obr. 5. Synchronizace klikového a vačkového hřídele

Stav komprese
Některé řídicí jednotky nabízí funkci, pomocí které je možné kontrolovat stav komprese jednotlivých válců. Tyto umožňují aktivaci kompresního textu včetně jeho záznamu. Diagnostický nástroj SuperVAG umožňuje například u řídicích jednotek EDC16 U34 funkci, kdy pomocí základního nastavení dokáže odpojit vstřikování a měří startovací otáčky. Pokud je spalovací prostor těsný na všech válcích, hodnota otáček je téměř stejná. V našem případě se startovalo asi 10 vteřin a výsledek je na obrázku 6.

Obr. 6. Test komprese

V případě rozdílných otáček je možné, že některá část spalovacího prostoru není těsná a klade tak nižší odpor pro startér.

V tomto díle jsme se dotkli některých základních funkcí diagnostiky, které napomáhají odhalení možných příčin závad motoru.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!