Co je vlastně Denoxtronic

18 júla 2016, 15:50

Na ekologické výzvy odpovídá společnost Bosch ekonomicky životaschopnými řešeními: Dávkovací systém močoviny Denoxtronic a katalyzátor oxidů dusíku (SCR = Selektivní Katalytický Redukcionista) snižují emise oxidů dusíku u vozidel se vznětovými motory až o 95%. Tímto opatřením se opět může měnit základní konstrukce motoru ve směru k optimální spotřebě.

Denoxtronic zajišťuje přesné dávkování redukčního činidla AdBlue a je používán společně s katalyzátorem pro oxidy dusíku (SCR). Při spalování v motoru vzniklé oxidy dusíku se převedou reakcí s AdBlue do značné míry na vodu a dusík.
V současné době je v provozu téměř 5 milionů systémů Denoxtronic. V budoucnu tento trhu stále poroste: Protože vedle systémů Denoxtronic pro užitková vozidla existuje od roku 2008 také Denoxtronic pro osobní a lehké nákladní automobily. Stále více výrobců těchto vozidel používá tento systém pro zajištění vysokého výkonu vznětového motoru se stále přísnějšími emisními limity.
Princip funkce systému Denoxtronic pro osobní automobily je podobný systému pro užitková vozidla. Zvláštností však je, že pro osobní automobily je dopravní modul kompaktnější. V Denoxtronic 3.1 je dopravní modul umístěn na nádržce AdBlue, v Denoxtronic 5.1 je pod nádržkou AdBlue. Dávkovací modul je zodpovědný za vstřikování AdBlue do výfukového systému vozidla. Tento proces je řízen z řídicí jednotky.

Údržba

Montážní pokyny
–  Vždy vyměňte O-kroužky.
–  Používejte pouze glycerin a nikdy nepoužívejte minerální oleje nebo tuky obsahující silikon.
–  Při použití samořezných šroubů je nutné postupovat opatrně.
–  Při demontáži se odpojí nejprve hydraulická připojení a pak elektrická.
–  Při montáži se nejprve zapojí elektrická a potom hydraulická připojení.
–  Vyhřívané vedení se musí vždy vyměnit pouze kompletně. O-kroužky se nesmějí znovu použít.
–  Nedotýkejte se membrány snímače tlaku AdBlue.

Bezpečnostní pokyny
–  O-kroužky systému Denoxtronic jsou potaženy teflonem a nesmí přijít do styku s minerálními oleji nebo tuky. Je nutné použít glycerín.
–  V případě, že se nádržka AdBlue omylem naplní motorovou naftou, musí se vyprázdnit zásobník i vedení a vše se musí vyčistit tlakem páry. Potom se musí vyměnit pryžové komponenty a filtry.

Hlavní příčiny závad
Nejčastější závadou je únik AdBlue. AdBlue ve styku se vzduchem krystalizuje, čímž vznikají bílé usazeniny, které mohou vést k selhání funkce systému. Smísením AdBlue s palivem může dojít k poškození modulu.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!