ZPPKOS: Reakcia na tlačovú správu Cebia

6 mája 2011, 0:00

Združenie prevádzkovateľov pracovísk kontroly originality Slovenska (ZPPKOS) reaguje na tlačovú správu českej firmy Cebia zo dňa 27.4.2011 a uvádza zverejnené informácie na pravú mieru.

Kontrola originality identifikátorov a dokladov vozidiel (KO) bola v Slovenskej republike obligatórne zavedená až od 1.1.2008. Kontrole nepodlieha každé jednotlivo dovezené vozidlo, ani každé vyvážané vozidlo, ako tvrdí Cebia. V správe sa ďalej uvádza, že: „na rozdíl od okolních zemí, stanice KO na Slovensku prakticky neručí za kvalitu“.

Ustanovenia zákona týkajúce sa kvality výkonu KO na Slovensku sú porovnateľné so zákonmi okolitých krajín. To isté platí aj v prípade uplatňovania oprávnených nárokov poškodených. Každé pracovisko vykonávajúce KO na základe splnenia zákonom stanovených podmienok musí má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom kontroly originality.

Výsledkoch KO možno overiť na www.ko.sk, kde je okrem iného zverejnené, že tento, Cebiou označený za „neúčinný systém kontrol“ odhalil za 39 mesiacov viac ako 700 vozidiel s pozmeňovanými identifikátormi, pričom kontinuálne prebiehajú procesy skvalitňovania tohto systému.

Rozhodne nie je bežnou praxou, aby si súkromné firmy na základe kritiky výkonu štátnej správy iného štátu presadzovali svoje komerčné záujmy tak, ako je to realizované v predmetnej správe. Uverejnená tlačová správa po kritike zákonom zavedeného systému na Slovensku priamo vyzýva na využitie služieb „nezávislých organizácií". Ak je však ich „nezávislosť“ chápaná vo vzťahu k štátnej správe, potom je nevyhnutné konštatovať, že takéto organizácie nemajú legitímny prístup do informačných systémov štátnej správy vrátané centrálnych registrov vozidiel, európskeho informačného systému EUCARIS, pátracích systémov Interpol, Schengenského informačného systému a pod. 

Ing. Ladislav M á r t o n
Predseda
Združenia prevádzkovateľov pracovísk
kontroly originality Slovenska

 

článek Cebia

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!