Zníženie poplatkov na recykláciu vozidiel

9 júla 2018, 13:06

Organizácia zodpovednosti výrobcov vozidiel Auto Recycling znížila od 1.7.2018 poplatky na recykláciu vozidiel o 20 percent.

Organizácia zodpovednosti výrobcov vozidiel Auto Recycling znížila výšku vyberaných poplatkov za prevzatie zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla podľa zákona o odpadoch č. 79/2017 Z.z. Doteraz vyberaný poplatok 30 EUR za vozidlo kategórie M1 (osobné motorové vozidlo), N1 (malé nákladne vozidlo) a L2e je od 1. júla 2018 nižší o 20 % a je stanovený na sumu 24 EUR včítane DPH.

„Výrobcovia vozidiel zabezpečujú činnosť zberu a spracovania starých vozidiel v súlade so svojimi povinnosťami, ktoré definuje smernica o vozidlách po dobe životnosti 2000/53/ES a zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Po zmene zákona o odpadoch a zrušení recyklačného fondu sme nastavili systém spolupráce na zber a spracovanie starých vozidiel s autorizovanými spracovateľmi na Slovensku a voči majiteľom vozidiel sme priniesli takmer 64% nižšie poplatky ako v predchádzajúcom systéme recyklačného fondu s poplatkom vo výške 66,39 EUR.“ poznamenal Ing. Pavol Prepiak, výkonný riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov Auto Recycling.

OZV Auto Recycling zabezpečuje zber a spracovanie starých vozidiel na základe spolupráce so 41 autorizovanými spracovateľmi na celom Slovensku s viac ako 120 zbernými miestami. Ročne sa na Slovensku vyzbiera a ekologicky spracuje viac ako 20 tisíc starých vozidiel členov združenia, čo predstavuje viac ako 20 tisíc ton nebezpečného odpadu.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!