DANBLOCK – Nový dodávateľ v Inter Cars

21 februára 2018, 16:48

Spoločnosť Inter Cars rozšírila svoj sortiment brzdových doštičiek pre nákladné vozidlá o produkty nového dodávateľa – DANBLOCK.

DANBLOCK

Značka Danblock predstavuje najkvalitnejšie brzdové doštičky pre nákladné vozidlá, ktoré sú najnovšie dostupné aj na slovenskom trhu. Avšak história značky siaha oveľa ďalej, a to do čias druhej svetovej vojny. Vtedy sa pod týmto názvom vyrábali brzdové obloženia.

Od samého začiatku sa firma Danblock silno opierala o svoj pôvod – dokonca aj v svojom názve. Danblock je skratka od Danmark Block, teda dánske brzdy. Značka si postupom času vybudovala meno v očiach zákazníkov na trhoch západnej Európy a najväčší úspech dosiahla na domácom trhu, teda v Dánsku.

Nová kapitola histórie spoločnosti sa začala písať v roku 2003. Vtedy ju prevzal americký koncern MAT, vďaka ktorému získala prístup k svetovým technológiám, zahraničnému kapitálu, ako aj ku globálnemu automobilovému trhu. V súčasnosti je značka jedným z najväčších globálnych producentov trecích materiálov najvyššej kvality pre automobilový trh a zásobuje nimi zákazníkov po celom svete. Rovnako v minulosti ako dnes predstavuje Danblock najvyspelejší škandinávsky technický vývoj, ako aj dlhoročné skúsenosti na automobilovom trhu.

ZÁBEHOVÁ VRSTVA
Vďaka zábehovej vrstve zabezpečuje materiál na začiatku prevádzky vyššiu účinnosť brzdenia. Zábehová vrstva znamená kratšiu dobu zábehu: proces zábehu je skrátený na minimum pomocou trecej vrstvy s vysokým koefi cientom trenia. Tvar zábehovej vrstvy zabezpečuje rýchlu distribúciu trecieho účinku po celom povrchu doštičky. Zábehová vrstva znižuje drsnosť povrchu disku, čím zabezpečuje plynulý chod disku.

TRECÍ MATERIÁL
Vďaka vysokej stlačiteľnosti trecieho materiálu zabezpečuje materiál použitý v brzdových doštičkách Danblock vysoký komfort brzdenia a navyše zaručuje dlhšiu životnosť brzdového kotúča. Vlastnosti trecieho materiálu znamenajú nižšie opotrebenie brzdového kotúča, ako aj zvýšenú trvanlivosť pri vysokých teplotách.

SPOJOVACIA VRSTVA
Vysokokvalitná spojovacia vrstva (ktorá sa tiež nazýva „underlayer” alebo podklad) zabezpečuje dokonalé tlmenie materiálu.

DOŠTIČKA
Technológia „wire mesh” v nosnej doštičke zabezpečuje:
• vysokú pevnosť materiálu na strih od doštičky (dvakrát prevyšuje predpísanú normu R90 – 400 oproti 250 N/cm2)
• vysokú priľnavosť materiálu k povrchu doštičky
• lepšie spojenie trecieho materiálu s nosnou doštičkou – zabraňuje vzniku vnútornej korózie
• použitý trvanlivý kryt chráni kovovú doštičku pred koróziou.

PRÍSLUŠENSTVO
V každom balení brzdových doštičiek Danblock sa nachádza tiež komplet špeciálneho príslušenstva – výrobok je okamžite pripravený k montáži, ktorá vďaka tomu zaberie podstatne kratší čas.

DANBLOCK

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!