Kvalita je dôležitá – brzdové doštičky TRW Proequip pre nákladné vozidlá

4 marca 2019, 15:30

Značka TRW vyrába diely ako pre motocykle, osobné automobily a dodávky, tak aj pre nákladné automobily. Aby bolo možné na prvý pohľad rozlíšiť špecifické diely určené špeciálne pre nákladné vozidlá, nazval koncern ZF túto výnimočnú ponuku TRW Proequip.

Vďaka tomu, že dodáva rôzne typy bezpečnostných systémov pre vozidlá všetkých tried, získal koncern ZF rozsiahle skúsenosti o kvalite materiálov a ich výrobných postupov. Preto diely vyrábané koncernom ZF pre úžitkové vozidlá majú vynikajúce parametre funkčnosti, bezpečnosti a trvanlivosti. Značka TRW, patriaca do portfólia divízií koncernu pôsobiacich na aftermarkete – ZF Aftermarket, dodáva komponenty vyznačujúce sa výnimočnou kvalitou, charakteristickou pre diely určené do prvovýroby (OE).

Brzdové destičky TRW Proequip

Veľmi dôležitou súčasťou sortimentu TRW Proequip sú brzdové doštičky. Tieto diely sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi požiadavkami, aké sú kladené na náhradné diely pre nákladné automobily a autobusy. Brzdové doštičky TRW sú vyrábané z najkvalitnejších trecích materiálov zaručujúcich dokonalú treciu zmes s takmer učebnicovými parametrami. Zohľadňujú špecifické pracovné podmienky, ktoré sa veľmi líšia od tých, s akými sa stretávame v prípade osobných vozidiel.

„Uvedomujeme si, aký dôležitý vplyv majú brzdové doštičky pri prevádzke nákladného vozidla na úroveň bezpečnosti, a to ako pasívne, tak aktívne. Preto sa neustále usilujeme o jej trvalé vylepšovanie a veľkú váhu prikladáme tiež kvalite dielov, ktoré vyrábame. Najlepší odborníci značky TRW pracujú na vývoji sortimentu zameraného na ťažké nákladné vozidlá už viac ako 100 rokov, „vysvetľuje Michał Głażewski, technický a školiaci manažér ZF Aftermarket.

Patentovaná riešenia v konštrukcii

Konštrukcia brzdových doštičiek sa na prvý pohľad nezdá príliš zložitá. Avšak aby bola zaistená najvyššia možná úroveň bezpečnosti pohybujúceho sa nákladného vozidla s veľkou prevádzkovou hmotnosťou, je potrebné venovať zvláštnu pozornosť kvalite všetkých jeho súčastí.

V konštrukcii brzdovej doštičky je možné vymeniť jednotlivé konštrukčné prvky, ako napríklad zadnú dosku, trecí materiál a prítlačné pružiny. Úlohou prvej z týchto častí, tzn. zadnej dosky (nosná doštička), je udržať brzdovú doštičku v správnej polohe vzhľadom k brzdovému kotúču, čo znamená rovnomerné rozloženie tlakovej sily na trecí materiál a správny prenos obvodovej sily. Zadná doska navrhnutá inžiniermi značky TRW je vyrábaná vo vlastných závodoch a je charakterizovaná správnou tuhosťou a veľmi presným vyhotovením, ktoré zaručuje správny pohyb doštičky v strmeni. Konštrukcia TRW zahŕňa aj patentovaný tvar čapov, ktoré sú umiestnené na doske zo strany trecieho materiálu. Majú charakteristický kužeľovitý tvar a ich umiestnenie umožňuje lepšie spojenie zadnej dosky s trecím materiálom. Použitie takéhoto riešenia umožnilo značke zvýšiť šmykovú silu zhruba o 30 %, čím sa dosiahol oveľa lepší brzdný účinok oproti konkurenčným produktom dostupným na trhu.

Špičková kvalita brzdové destičky TRW Proequip

Druhým dôležitým prvkom v konštrukcii brzdovej doštičky je trecí materiál, ktorý má priamy kontakt s brzdovým kotúčom. V prípade výrobkov značky TRW sa pri konštrukcii doštičiek pre nákladné automobily nikdy nepoužíva modifikovaný materiál určený pre diely v osobných a dodávkových vozidlách. Špeciálna zmes materiálov vytvorená priamo pre nákladné automobily bola vyvíjaná počas mnohých rokov výskumu a vývoja.

Tretím prvkom konštrukcie brzdovej doštičky je pružina, ktorej úlohou je udržiavať správnu polohu doštičky a pôsobiť proti vzniku vibrácií. V doštičkách TRW Proequip sa používajú patentované pružiny navrhnuté tak, aby uľahčovali mechanikom ich montáž a demontáž zo strmeňa a súčasne zaisťovali správnu charakteristiku pružnosti.

Viacstupňový výskum a vývoj konštrukcie

Všetky brzdové doštičky určené pre nákladné automobily podliehajú veľmi prísnemu a dôkladnému testovaniu na skúšobnej stolici a tiež pri cestných skúškach v reálnej prevádzke. Dynamometrické testy začínajú už pri vývoji produktu a poskytujú v tejto fáze príležitosť ku kontrole brzdnej sily, opotrebenia a náchylnosti k vädnutiu, tzn. odolnosti voči náhlej strate brzdnej sily spôsobenej poškodením trecieho materiálu vplyvom vysokej teploty.

Tiež pri cestných skúškach je brzdný výkon kontrolovaný pri vysokých teplotách počas série skúšok vykonávaných pri prevádzkovej teplote 100 až 500 °C. Cestné testy dopĺňa pokus, ktorý overuje prevádzkyschopnosť bŕzd pri jazde z kopca, kedy je skúšobné vozidlo vlečené a jeho úlohou je udržať nastavenú brzdnú silu.

„Každý diel značky TRW určený pre nákladné automobily sa kontroluje v extrémnych podmienkach, počas laboratórnych testov, počas náročných traťových skúšok aj na ceste. Dáva to istotu, že naše diely nesklamú ani na tých najnáročnejších trasách. Dôvera, ktorú nám naši klienti vyjadrujú, vyžaduje od nás najkvalitnejšie produkty, ktoré sa dokážu vyrovnať s najťažšími skúškami „- dodáva Michał Głażewski.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!