ZF Aftermarket nabízí nejširší nabídku vypínacích vidlic na trhu

28 júla 2020, 11:02

Provozovatelé flotil užitkových vozidel se obávají dlouhých prostojů kvůli nutnosti provést nezbytné opravy vozového parku. Pokud je spojkový systém ve vozidle porouchaný, může vyžadovat nákladný a časově náročný servis. Výjimkou tohoto pravidla je oprava vypínacího systému, kterou lze provést relativně rychle – zejména s kompletní opravnou sadou SACHS od ZF Aftermarket.

Spojky užitkových vozidel jsou vystaveny velkému zatížení. K namáhání vypínací vidlice dochází při každém sešlápnutí spojkového pedálu, což se projevuje na rychlém opotřebení tohoto dílu, jakož i hřídele a ložiska. V dlouhodobém horizontu to může vést k nesymetrické práci ložiska při odpojování spojky nebo k jejímu nedokonalému rozpojení. V důsledku toho dochází ke zvýšenému opotřebení ložiska nebo k problémům u řazení. Správná funkce vypínacího systému je nutná také pro bezporuchový provoz automatických převodovek, jako je například AS Tronic od firmy ZF.

Poruchy pak mohou vést k dlouhodobému odstavení užitkových vozidel, s čímž se pojí i vysoké náklady. Z tohoto důvodu by servisy pro nákladní vozidla měly upozorňovat své zákazníky na to, že je důležité navštívit opravnu již při prvních příznacích takového poškození. Pokud je příčinou problém s vypínacím systémem, je možné ho opravit relativně rychle a levně, a zabránit tak výše popsaným náročnějším závadám.

Experti ZF Aftermarket rozlišují dva základní typy poškození vypínacího systému:

1. Excentrické nastavení spojkového ložiska:
Ohnutá nebo vydřená vodící pouzdra hřídele nebo opotřebovaná vypínací vidlice způsobují excentrickou práci ložiska, pokud není v centrální poloze, a to vede k nerovnoměrnému tlaku na talířovou pružinu. Výsledkem je nerovnoměrné opotřebení v místě kontaktu pružiny s ložiskem a také po obvodu přítlačného talíře. Vzhledem k nerovnoměrnému opotřebení opěrné plochy pružiny na zadní straně přítlačného talíře se mění axiální poloha membránové pružiny. Tlak na pedál není potom dostatečný, což způsobuje prokluzování spojky. Za této situace je předčasné opotřebení spojkového válce a spojky nevyhnutelné.

2. Opotřebované díly ve vypínacím systému:
Opotřebení mechanismu, který ovládá vypínání spojky, vyžaduje zvýšený tlak na pedál. Zvláštní pozornost by se měla věnovat:

  • kontaktním plochám vypínací vidlice a hřídele
  • samotné vypínací vidlici

Vypínací systém pracuje s větším odporem, je-li viditelné značné opotřebení nebo poškození kterékoli z jeho součástí, mechanismus je nedostatečně mazán nebo došlo k ohnutí jednotlivých částí. Důsledkem toho bude škubání spojky, potíže s jejím rozpojením nebo těžké ovládání. Ruční kontrolu ovládání vypínacího systému není možné provést z důvodu nedostatečné uvolňovací síly. Pouze vizuální kontrola již vymontovaného dílu umožní jednoznačné posouzení jeho opotřebení.

Při opravě je důležité postupovat v souladu s doporučenými montážními pokyny, aby se zabránilo nerovnoměrné práci vypínací vidlice. Prvním příznakem jejího opotřebení bude obtížné ovládání spojky. Kromě toho se zkracuje pracovní vzdálenost vypínání a může tak dojít k potížím při rozpojování spojky. Zároveň se zmenšuje přítlak talířové pružiny, což může vést k prokluzování spojky.

vypínací vidlice Sachs

Vypínací vidlice v prvovýrobní kvalitě

Jako dodavatel do prvovýroby (OE), dodává ZF na aftermarket vypínací vidlice v prvovýrobní kvalitě. Pro aftermarket je k dispozici komplexní řada produktů SACHS. Společnost ZF může dodávat náhradní díly pro více než polovinu světového parku nákladních vozidel. Nabídka zahrnuje vypínací vidlice pro vlastní převodovky koncernu ZF, ale také pro značky jiných výrobců. Sady náhradních dílů obsahující všechny potřebné komponenty, jako jsou hřídele, těsnění nebo šrouby, mohou být obzvláště zajímavé pro autodílny užitkových vozidel. Pomáhají servisu šetřit čas při výběru a objednávání dílů, ale také minimalizují riziko zpoždění opravy způsobené čekáním na jednotlivé díly.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!