Spoločnosť ZF spája sily so spoločnosťou Goodyear, aby ponúkla vylepšené riešenia pre úžitkové vozidlá v celej Európe

9 júna 2021, 9:47

Spoločnosť ZF dnes oznámila, že uzavrela dlhodobú zmluvu so spoločnosťou Goodyear, ktorá spája pokročilé riešenia v oblasti správy vozových parkov (FMS) značky Transics využívané spoločnosťou ZF s portfóliom vysokovýkonných pneumatík a riešení v oblasti mobility spoločnosti Goodyear.

Spolupráce Goodyear a ZF

Spoločnosti ZF a Goodyear na začiatku ponúknu európskym parkom úžitkových vozidiel integrovaný balík aplikácií na správu vozových parkov a pneumatík, ktoré podporia zmiešané vozové parky viacerých značiek. Interoperabilné a flexibilné riešenie založené na jedinej telematickej jednotke TX-TRAILERPULSETM zabezpečuje vozovým parkom prístup k službám a podpore oboch spoločností vrátane údajov spoločnosti Goodyear o pneumatikách a plného prístupu k riešeniam spoločnosti ZF v oblasti FMS od firmy Transics, t. j. k službám TX-TRAILERFITTM a TX-CONNECTTM.

„Spolupráca spoločnosti ZF so spoločnosťou Goodyear využíva odborné znalosti a rozsiahle schopnosti týchto dvoch priemyselných lídrov, ktorí chcú európskym dopravcom aj výrobcom prívesov ponúkať výhody jednotného riešenia na správu vozových parkov,“ hovorí Peter Bal, Digital Customer Services, EMEA divízie Commercial Vehicle Control System spoločnosti ZF.

„Naša schopnosť poskytovať integrované riešenie s nižšou investíciou do hardvéru znamená, že európske parky úžitkových vozidiel môžu profitovať zo zjednodušených operácií v rámci ich snahy o vyššiu efektivitu a bezpečnosť a lepšie zabezpečenie nákladu. Tento systém tiež pomôže vozovým parkom dosiahnuť súlad s nadchádzajúcimi nariadeniami EU GSR5, podľa ktorých musia byť ťažké úžitkové vozidlá od júla 2022 postupne vybavené systémami na monitorovanie tlaku v pneumatikách (TPMS).“

S cieľom poskytovať vozovým parkom integrované riešenie v oblasti správy vozových parkov a pneumatík zlepšia spoločnosti ZF a Goodyear údaje generované v reálnom čase zo všetkých modelov brzdových systémov pre prívesy (T-EBS) a senzorov pneumatík. Prevádzkovatelia a vodiči vozových parkov tak získajú celú škálu užitočných informácií a inteligentných funkcií. Tie sú navrhnuté na optimalizáciu využívania vozového parku a zároveň na to, aby pomohli predchádzať dopravným nehodám a znižovali neplánované prestoje vozidiel. Vďaka zameraniu na trhový dopyt po otvorenejších a dokonale integrovaných systémoch FMS prinesie táto spolupráca vozovým parkom kombinované výhody v podobe služieb v oblasti správy vozových parkov aj portfólia vysokovýkonných pneumatík pre úžitkové vozidlá zo strany spoločnosti Goodyear.

Jasným zameraním na bezpečnosť vozidiel umožní toto interoperabilné riešenie flotilám a výrobcom prívesov dosiahnutie súladu s nariadením EÚ o všeobecnej bezpečnosti (EU General Safety Regulation), ktorým sa nariaďujú pokročilé bezpečnostné funkcie a ktoré nadobudne účinnosť od júla 2022. Vďaka poskytovaniu pokročilých informácií o prevádzkovom zdraví pneumatík a prívesov, ako aj vylepšenému monitorovaniu bezpečnosti vodiča pomôže spolupráca tiež značne znížiť počet dopravných nehôd, ktorých je aktuálne v EÚ hlásených vyše 200.000 každý rok.

V rámci podpory ekologickejšej mobility umožní množstvo údajov v reálnom čase získaných z palubných systémov a pneumatík prívesov vozovým parkom optimalizovať využívanie vozidiel, znížiť spotrebu paliva a emisie. Partneri odhadujú, že vďaka spolupráci by sa mohli emisie znížiť až o 2 tony CO2 na každý pripojený príves.

Okrem toho, že si zákazníci budú môcť slobodne vybrať ktorúkoľvek z týchto dvoch spoločností ako svojho dodávateľa, modulárna a rozšíriteľná celková ponuka mobility znamená, že si musia kúpiť len tie funkcie, ktoré potrebujú, a ak budú neskôr potrebovať ďalšie služby, môžu ich získať aktualizáciou. Vďaka jednoduchšiemu zavádzaniu systémov prevádzkového riadenia pre vozové parky získajú používatelia súbor podrobných integrovaných údajov bez zložitosti prevádzkových systémov viacerých predajcov, a zároveň sa značne skráti čas inštalácie. Podporou tejto komplexnej škály služieb ponúknu spoločnosti ZF a Goodyear vozovým parkom silnú celoeurópsku podporu.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!