Dopravní software – dobře hodnocený, ale nepopulární

25 augusta 2021, 9:15

Nevyužitý potenciál – takové jsou závěry o softwaru pro řízení řidičů, vozidel a logistických operací podle průzkumu, který v Německu provedla společnost Continental. Více než třetina dotazovaných společností tento typ řešení nepoužívá.

Spokojenost v dopravním průmyslu se softwarem pro řízení řidičů, vozidel a logistických operací roste, ale více než třetina dotazovaných společností tato řešení nepoužívá. To je klíčové zjištění průzkumu „The Connected Truck“, který od roku 2016 již podruhé provedl renomovaný institut pro sociální výzkum infas z pověření technologické společnosti Continental. Procento společností, které nepoužívají software, je zhruba stejné jako v předchozím průzkumu. Většinou se jedná o malé společnosti.

Téměř každá třetí společnost v odvětví dopravy a logistiky v Německu nepoužívá software pro řízení řidičů, vozidel a logistických operací.

Logističtí operátoři, kteří mají zájem o technologickou podporu, se zajímají především o asistenční funkce pro řidiče a řešení pro úsporu paliva. Sledování a zabezpečení vozidel jsou také považovány za důležité, ale společnosti investují opatrně.

Společnosti s tímto softwarem jsou obecně velmi spokojeny s jeho používáním.

Stejně jako v předchozím průzkumu (2016) přibližně dvě třetiny dotázaných společností uvedly, že by uvítaly více asistenčních funkcí pro řidiče, a více než polovina by uvítala více technologií pro úsporu paliva. V menší míře projevili respondenti zájem o více komfortních prvků v interiéru, systémy kontroly tlaku v pneumatikách a lepší komunikační systémy pro řidiče.

Větší podpora řidičů a nové technologie pro úsporu paliva – to jsou hlavní očekávání firem od výrobců dopravního softwaru.

„V Evropské unii byly zavedeny nové právní předpisy s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížit automobilové emise. Příkladem je směrnice o snižování emisí CO2. Poptávka po těchto technologiích proto zůstane vysoká a lze očekávat, že poroste. Kromě toho je v tomto odvětví i nadále hlavním faktorem tlak na náklady, takže společnosti musí šetřit, kde se dá. Palivo tvoří velkou část nákladů na vozový park a právě zde mohou poskytovatelé logistických služeb dosáhnout největších úspor,“  řekl Gilles Mabire, vedoucí oddělení užitkových vozidel a služeb společnosti Continental.

Tlak na snižování nákladů a zvyšování efektivity souvisí se sklonem k investicím. Poskytovatelé logistických služeb chtějí, aby se jejich investice rychle vrátily. Více než tři čtvrtiny dotázaných společností uvedly, že investice do úsporné jízdy se musí vrátit do dvou let. U společností s malým počtem vozidel je tato doba ještě kratší.

„Jejich nároky jsou vysoké, což znamená, že se očekává významný přínos nových technologií. Výrobci a dodavatelé proto musí vyvinout taková řešení, která budou mít ekonomický přínos v krátkém čase,“ řekl dále Mabire.

Účastníci průzkumu také zdůraznili, že potřebují software, který splňuje vysoké bezpečnostní standardy.

„Zvýšená migrace dat otevřela kyberzločincům nové potenciální oblasti pro útoky. Odvětví musí nabízet řádně připravená a v praxi ověřená řešení,“ uvedl také Mabire.

Bezpečnost však stojí peníze, nelze ji poskytovat zdarma. Pouze přibližně polovina dotázaných společností již přijala ochranná opatření proti útoku na logistické systémy nebo systémy řízení vozového parku. Tři čtvrtiny z nich uvedly, že v příštích šesti až dvanácti měsících neplánují v této oblasti žádné větší investice.

Pro respondenty, kteří se rozhodují pro specializovaný software, je nejdůležitější, aby byl bezpečný. Přesto se společnosti zdráhají investovat do dalšího zabezpečení.

Jedním z důvodů může být skutečnost, že žádná z dotazovaných dopravních společností se dosud nestala obětí kybernetického útoku. Zvyšující se počet pokusů o útoky je však známkou toho, že tento problém nabývá na významu,“ domnívá se Gilles Mabire.

O průzkumu:
Průzkumy provedl v období od února do května 2020 na objednávku společnosti Continental Institut aplikovaných sociálních věd infas. Průzkum se týkal malých, středních a velkých společností v odvětví logistiky a dopravy. Rozsah průzkumu byl omezen z důvodu krize Covid-19. Průzkumu se zúčastnilo 45 společností.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!