Dôležité fakty o vysušovačoch vzduchu

23 mája 2022, 10:29

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t musia byť vybavené systémom stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch sa používa v množstve systémov vozidiel, ako je vzduchové odpruženie, ovládanie prevodovky alebo tiež vstrekovanie AdBlue do katalyzátorov SCR. 

Základom správne fungujúceho pneumatického systému je čistý a suchý vzduch. Dostatočne čistý stlačený vzduch zaisťuje kompresor, ktorý odoberá filtrovaný vzduch zo sacieho systému motora. Vzduch však obsahuje vlhkosť, ktorá môže viesť k vnútornej korózii dôležitých súčastí pneumatického systému. Hromadiace sa čiastočky vody pri nízkych teplotách môžu zamrznúť a zablokovať ventily. Preto je vzduch po stlačení vedený do vysušovača. Ten reguluje tlak a prepúšťa teplý a vlhký vzduch cez vysúšaciu patrónu vzduchu. 

Ako funguje vysúšacia patróna? 

Obal vysúšacej patróny je väčšinou vyrobený z oceľového plechu. Z jednej strany je uzavretá vekom, na druhej strane sú otvory a závit na zaskrutkovanie patróny. Vnútri vysúšacej patróny je nádoba naplnená vysušovadlom. Vysušovadlo je vo forme granúl s veľkosťou približne 1 až 3 mm. Tieto granule sú vysoko porézny materiál, ktorý je chemicky a fyzikálne tvarovaný tak, aby na svojom povrchu zachytával vodnú paru.

Tento jav sa nazýva adsorpcia (opak absorpcie). Veľa malých pórov, kanálikov a otvorov sa premieta do veľmi veľkého povrchu. Jeden gram vysušovadla má plochu viac ako 1.000 metrov štvorcových. Pre predstavu: jeden kilogram vysušovadla – množstvo, ktoré je väčšinou obsiahnuté vo vysúšacej patróne umiestnenej vo vozidle – zodpovedá ploche 200 futbalových ihrísk! 

Regenerácia 

Pri prúdení stlačeného vzduchu je približne po 3 až 5 minútach prevádzky systému väčšina povrchu granulátu vlhká a je nutná regenerácia. Za týmto účelom sa preruší prívod stlačeného vzduchu z kompresora a vzduch sa vháňa zo samostatnej regeneračnej nádrže cez vysúšaciu patrónu opačným smerom. Vodná para zachytená vysušovadlom je pohltená prúdom vzduchu a spolu s ním odvádzaná do atmosféry cez tlmič. Výsledkom je, že vysušovadlo znovu získa svoju schopnosť pohlcovať vlhkosť a celý cyklus začína znova až do ďalšej regenerácie. 

Malá súčiastka, veľký účinok 

Regenerácia je možná, ak je vo vysúšacej patróne dosiahnutý správny tlak stlačeného vzduchu. To, prečo sa nedosiahne správny tlak môže mať niekoľko dôvodov. Jedným z nich môžu byť nepriaznivé jazdné podmienky (krátke vzdialenosti s častým zastavovaním motora) alebo chybný vzduchový systém, napr. poškodený brzdový pohon, netesné prípojné vedenie prívesu, prasknutý mech vzduchového odpruženia alebo upchané ventilačné potrubie. Vo všetkých týchto prípadoch môže kompresor vytvárať požadovaný tlak s veľkým oneskorením alebo niekedy vôbec. Ak nie je dosiahnutý požadovaný tlak, riadiaca jednotka neobdrží požadovaný signál na spustenie procesu regenerácie vysúšacej patróny. 

Nedostatočná regenerácia má za následok zvýšenie vlhkosti vo vysúšacej patróne. Keď sa granule vysušovadla úplne nasýtia, t. j. ich povrch je úplne pokrytý vlhkosťou, voda v patróne kondenzuje a zaplavuje granule. V dôsledku toho vlhkosť a kondenzovaná voda prenikajú do pneumatického systému, kde spôsobujú vážne škody.  

Je to preto, že veľa súčiastok, ako sú smerové ventily, brzdové valce a ozubené diely, je vyrobených z hliníka alebo ocele. Vniknutie vody do týchto súčastí vedie k ich korózii. V takom prípade môže dôjsť k zablokovaniu pohyblivých častí, napríklad elektromagnetických ventilov. Má to tiež negatívny vplyv priamo na vysušovadlo. Ak je obsah vody príliš vysoký, vysušovadlo sa stáva ťažším a hrudkovitejším. Vibrácie pri jazde a pulzovanie vzduchu z kompresora doslova rozbíjajú granule a drvia ich na jemný prach. Tento prach zmiešaný s kondenzovanou vodou uniká z vysúšacej patróny a kontaminuje pneumatický systém. 

V dôsledku silnej abrázie poškodzuje prach z granúl všetky mechanické súčasti pneumatického systému a blokuje všetky pohyblivé časti. To má za následok časovo náročnú opravu celého pneumatického systému a veľmi nákladnú výmenu všetkých poškodených súčastí. 

Pre zaistenie správnej prevádzky vysúšača vzduchu treba dodržiavať nasledujúce odporúčania: 

  • Vždy dodržujte intervaly výmeny vysúšacej patróny odporúčané výrobcom vozidla. febi odporúča výmenu každý rok.  
  • Vyhnite sa jazdám na krátke vzdialenosti s častým vypínaním motora. 
  • Pravidelne kontrolujte tesnosť vzduchového systému. Prípadné netesnosti a poškodenia treba okamžite opraviť. 
  • Pravidelne kontrolujte nastavenie regulátora tlaku. Ak nie je správne nastavený, nemusí sa dosiahnuť potrebný tlak v systéme pre spúšťanie regenerácie. 

Febi bilsteinSpoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov spoločnosti bilstein group a viac technických informácií nájdete v online katalógu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com. 

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Viac informácií je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com. 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!