Zoznam článkov Tagy - ADBLUE

Pozor na doplňování AdBlue

Norma Euro 6, která platí od září 2014, přinesla potřebu snížit emise oxidů dusíku (NOx) o více než 50 % ve srovnání s předchozími požadavky. To mělo snížit hladinu znečišťujících látek obsažených ve výfukových plynech ze vznětových motorů a omezit jejich negativní dopad na životní prostředí.

Komponenty pro systém AdBlue

Komponenty pro systém AdBlue od Hitachi

Ako bezpečne skladovať AdBlue?

Spoločnosť Kingspan ponúka nádrže Blue Master na bezpečné skladovanie AdBlue. Nádrže sú dostupné v objemoch od 2.500 do 9.000 litrov.

Časté problémy so zhlukovaním (krištalizáciou) AdBlue

Vzhľadom k zákonným požiadavkám, musia byť všetky nové ťažké vozidlá vybavené prostriedkami obmedzujúce emisie. Najčastejšie je to katalyzátor SCR, ktorý využíva katalytickej redukcie s pomocou močoviny (AdBlue). Proces vyžaduje minimálnu teplotu 400 °C, čo môže byť problém pre vozidlá s častými rozbehmi a zastavovaniami. Dochádza tu ku krištalizácii AdBlue, ktoré môže poškodiť katalyzátor alebo vstrekovač […]