Menu

Zoznam článkov Tagy - ADBLUE

Na čo slúžia senzory NOx

Aby bolo možné splniť vysoké požiadavky súčasných emisných noriem, treba okrem iného znížiť podiel škodlivých oxidov dusíka vo výfukových plynoch. To sa docieli chemickým procesom, ktorý využíva redukčné činidlo na selektívnu redukciu oxidov dusíka NOx vďaka odstráneniu molekúl kyslíka. NOx je súhrnné označenie pre oxidy dusíka, ako je oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO₂) a ďalšie […]

Dôležité fakty o vysušovačoch vzduchu

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t musia byť vybavené systémom stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch sa používa v množstve systémov vozidiel, ako je vzduchové odpruženie, ovládanie prevodovky alebo tiež vstrekovanie AdBlue do katalyzátorov SCR. 

Ako správne servisovať systém SCR

Prakticky vo všetkých kútoch sveta sú vznetové motory ťažkých nákladných vozidiel zodpovedné za nadmerné emisie NOx a súvisiace zdravotné problémy. Správnym spracovaním výfukových plynov je však možné obmedziť vypúšťanie týchto nebezpečných zlúčenín. Selektívna katalytická redukcia (SCR) je najnovšia technológia, ktorú používa mnoho výrobcov vozidiel a ktorá vďaka použitiu amoniaku NH3 ako redukčného činidla umožňuje znížiť množstvo emitovaných […]

Pozor na doplňování AdBlue

Norma Euro 6, která platí od září 2014, přinesla potřebu snížit emise oxidů dusíku (NOx) o více než 50 % ve srovnání s předchozími požadavky. To mělo snížit hladinu znečišťujících látek obsažených ve výfukových plynech ze vznětových motorů a omezit jejich negativní dopad na životní prostředí.

Komponenty pro systém AdBlue

Komponenty pro systém AdBlue od Hitachi

Ako bezpečne skladovať AdBlue?

Spoločnosť Kingspan ponúka nádrže Blue Master na bezpečné skladovanie AdBlue. Nádrže sú dostupné v objemoch od 2.500 do 9.000 litrov.

Časté problémy so zhlukovaním (krištalizáciou) AdBlue

Vzhľadom k zákonným požiadavkám, musia byť všetky nové ťažké vozidlá vybavené prostriedkami obmedzujúce emisie. Najčastejšie je to katalyzátor SCR, ktorý využíva katalytickej redukcie s pomocou močoviny (AdBlue). Proces vyžaduje minimálnu teplotu 400 °C, čo môže byť problém pre vozidlá s častými rozbehmi a zastavovaniami. Dochádza tu ku krištalizácii AdBlue, ktoré môže poškodiť katalyzátor alebo vstrekovač […]